Category

WSCAD SUITE

Ważne informacje

WSCAD SUITE I ACCESS DATABASE ENGINE 2016 64BIT

By | Support, WSCAD SUITE

WSCAD SUITE I ACCESS DATABASE ENGINE 2016 64BIT

Jeśli pokazany poniżej błąd pojawia się, gdy WSCAD SUITE uzyskuje dostęp do bazy danych Access, oznacza to, że WSCAD SUITE pracuje w trybie 64-bitowym i używa zainstalowanego na komputerze 64-bitowego aparatu Access Database Engine 2016.

Access_DB_error

Ten błąd nie pojawia się podczas korzystania z 64-bitowego aparatu Access Database Engine 2010. Wsparcie dla tego silnika zostało zakończone przez Microsoft wraz z zakończeniem wsparcia dla MS Office 2010 w październiku 2020 roku.

Możesz naprawić błąd, pobierając i instalując 64-bitowy program Access-Runtime 2016 (accessruntime_4288-1001_x64_en-en.exe) z witryny internetowej firmy Microsoft:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50040

Ten błąd nie pojawia się w wersjach WSCAD SUITE w trybie 32-bitowym.

Informacje dotyczące zainstalowanych wersji Access Database Engine można uzyskać, wywołując pozycję Programy i funkcje w Panelu sterowania i wprowadzając access w polu wyszukiwania.

Uwaga:

Wraz z WSCAD SUITE X PLUS, Access Runtime 2016 64Bit jest instalowany w tym samym czasie co Access Database Engine 2016 64Bit. Ponadto 64-bitowy program Access Runtime 2016 jest przechowywany w katalogu instalacyjnym WSCAD SUITE X PLUS:

Redist\Access2016\accessruntime_x64.exe

Jeżeli mimo to wystąpi opisany błąd, możesz zainstalować Access Runtime 2016 64Bit z powyższej lokalizacji.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Ręczna kolejność zacisków

Ręczna kolejność zacisków

By | WSCAD SUITE

Ręczna kolejność zacisków

W przypadku listwy zaciskowej może się zdarzyć, że oryginalnej kolejności, w której zaciski zostały utworzone, nie można przywrócić za pomocą wybieranej opcji sortowania. Może to utrudnić tworzenie lub usuwanie zacisków wielopoziomowych.

W Menedżerze zacisków masz możliwość sortowania poszczególnych zacisków alfabetycznie, według współrzędnych, poziomów lub „w sposób mieszany”.

Dopóki zaciski listwy zaciskowej są ponumerowane kolejno, kolejność można przywrócić poprzez sortowanie alfabetyczne. Jeśli zaciski nie są ponumerowane alfabetycznie (np. 1, 2, 3, N, PE, 4, 5 itd.), ale nie zostały jeszcze umieszczone lub zostały umieszczone w utworzonej sekwencji, kolejność można osiągnąć, sortując według współrzędnych.

Jednak oba wymagania często nie są spełnione i nie można utworzyć łatwej w użyciu sekwencji.

Zacisk

Listwa zaciskowa

Menedżer zacisków – sortowanie według współrzędnych.

Menedżer zacisków – sortowanie alfabetyczne.

Jeśli zaciski na stronie schematu nie są rozmieszczone liniowo (np. zaciski N i PE są umieszczone niżej lub w innym miejscu), w przeglądarce nie można już wyświetlać oryginalnej kolejności poprzez współrzędne.

Jeśli chcesz zdefiniować niektóre zaciski jako wielopoziomowe lub cofnąć definicję wielopoziomową, może okazać się to bardzo trudne i konieczne może być ręczne wybranie odpowiednich zacisków.

Aby uniknąć tego problemu, zaleca się stosowanie funkcji „Uwzględnić ręczną kolejność”. Za pomocą niej można zmienić sposób sortowania, tj. jeśli pole wyboru jest aktywne, preferowany jest porządek wprowadzony w kolumnie Kolejność.

Dlatego sensowne jest wstawianie wpisów z kolumny Numer przyłącza w kolumnie Kolejność natychmiast po utworzeniu listwy zaciskowej. Daje to możliwość przywrócenia oryginalnej kolejności w dowolnym momencie.

Ponadto wpisy w kolumnie Kolejność można wykorzystać do zestawień i umieszczenia listew zaciskowych w szafie sterowniczej. W menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Zestawienie | Lista zacisków możesz aktywować pole wyboru Uwzględnij ręczną kolejność, co spowoduje, że ręcznie zdefiniowana sekwencja będzie używana zarówno podczas tworzenia zestawienia listwy zacisków, jak i podczas umieszczania listwy zaciskowej za pomocą Eksploratora materiałów na stronie szafy sterowniczej.

Listwa zaciskowa z nieaktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:

Listwa zaciskowa nieposortowana

Listwa zaciskowa z aktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:

Listwa zaciskowa posortowana

Ustawianie ręcznej kolejności

Jeśli użyjesz sekwencji ręcznej, otrzymasz oryginalną kolejność bez względu na nazwę numeru przyłącza oraz lokalizację poszczególnych zacisków.

 1. Otwórz Menedżer zacisków za pośrednictwem menu Zarządzanie | Zaciski
 2. Wybierz żądaną listwę zaciskową w widoku drzewa.
 3. Kliknij kartę Przeglądarka.
 4. Przewiń tabelę w prawo do kolumny Kolejność i kliknij nagłówek kolumny.
 5. Kliknij ponownie w nagłówku kolumny i przenieś ją za kolumnę Numer przyłącza.
 6. Skopiuj zawartość kolumny Numer przyłącza do kolumny Kolejność.
Menedżer zacisków - sortowanie
 1. Teraz możesz zmienić wartości w kolumnie Numer przyłącza.
 2. Kliknij Przejmij.
 3. Po aktywowaniu pola wyboru Uwzględnić ręczną kolejność zaciski są sortowane zgodnie z numeracją w kolumnie Kolejność, niezależnie od tego czy wybrana jest zakładka Współrzędnie, Alfabetycznie, Mieszany lub Poziom.
Menedżer zacisków - funkcje dodatkowe
 1. Jeśli ponownie wyłączysz pole wyboru Uwzględnić ręczną kolejność, zaciski zostaną posortowane zgodnie z zakładką Współrzędnie, Alfabetycznie, Mieszany lub Poziom.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

WSCAD Cabinet AR App

By | Cabinet Engineering, WSCAD SUITE

WSCAD Cabinet AR App

Dzięki aplikacji WSCAD Cabinet AR (poprzednio WSCAD Augmented Reality App, WSCAD AR App) możesz używać swojego urządzenia mobilnego (tabletu lub smartfona) do wyświetlenia informacji o komponentach szafy sterowniczej.

Aby to zrobić, po prostu zeskanuj za pomocą kamery urządzenia mobilnego kody QR programu WSCAD znajdujące się na elementach w szafie.
Aby w aplikacji AR mieć dostęp do projektu, wyeksportuj go wcześniej z WSCAD SUITE i załaduj na urządzenie mobilne za pośrednictwem dysku w chmurze. Możesz wtedy wyświetlać komponenty na schemacie połączeń (plik PDF), a na liście okablowania szafy sterowniczej oznaczać połączenia, które zostały już wykonane.

Aplikacja Cabinet AR jest kompatybilna z WSCAD SUITE 2018 lub nowszym. Można ją bezpłatnie pobrać z Apple App Store dla systemu operacyjnego iOS oraz z Google Play dla systemu operacyjnego Android.

Szczegółowe informacje na temat działania można znaleźć w pomocy online aplikacji Cabinet AR:
https://www.wscad.com/HELP/English/Cabinet_AR/index.htm

Skanowanie komponentów

Po zeskanowaniu kodu QR komponentu WSCAD w aplikacji Cabinet AR za pomocą ikony skanowania, na dole ekranu wyświetlane są dostępne informacje na temat komponentu np. oznaczenie referencyjne (= OME), tekst funkcyjny, numer artykułu, producent, połączenia.

Kody QR dla komponentów możesz utworzyć w WSCAD SUITE, używając opcji tworzenia etykiet (patrz ostatni rozdział tej dokumentacji).

Po kliknięciu ikony globu można uzyskać dodatkowe informacje na temat skanowanego komponentu. W zależności od ustawienia aplikacji dane są pobierane z portalu danych e-CAD wscaduniverse.com lub ze strony producenta. Aby uzyskać dostęp do danych z wscaduniverse.com, musisz przeprowadzić darmową rejestrację.

Do wyświetlenia komponentu w widoku 3D, używamy ikony 3D. Aby było to możliwe, informacje o plikach 3D muszą być przechowywane w rekordzie danych artykułu komponentu i eksportowane razem z projektem WSCAD.

Model 3D możesz dowolnie obracać, powiększać i zmniejszać.

Jeśli chcesz wyświetlić komponent na schemacie połączeń, kliknij ikonę PDF w obszarze informacyjnym. Zostanie otwarta odpowiednia strona schematu w pliku PDF, a wybrany element zostanie oznaczony. Możesz przewijać strony w pliku PDF.

Aby wstawić uwagi na temat komponentów, użyj ikony komentarza znajdującej się w prawym górnym rogu.

Za pomocą ikony chmury możesz przenieść zmieniony plik PDF do magazynu danych w chmurze.

Edycja informacji o okablowaniu

Za pomocą przycisku okablowania można otworzyć listę okablowania projektu i wyświetlić aktualny stan oraz informacje o połączeniach między elementami. Ponadto na liście można zaznaczyć połączenia (przewody), które wykonano w szafie sterowniczej. Każde połączenie (przewód) zapisane jest w osobnym wierszu.

Wyświetlane są następujące informacje:

 • Cel 1 (źródło)
 • Cel 2 (cel)
 • Potencjał
 • Przekrój przewodu
 • Kod koloru przewodu

Potencjał, przekrój drutu i kod koloru drutu można zdefiniować w WSCAD SUITE za pomocą atrybutów połączenia.

Możesz użyć przycisku Pokaż / ukryj z paska nawigacyjnego, aby ukryć lub pokazać połączenie, które zostało już wykonane.

Użyj ikony chmury, aby wczytać zmiany dotyczące połączeń w projekcie do magazynu danych w chmurze.

Ponadto, za pomocą przycisku PDF, można wyeksportować edytowaną listę okablowania do pamięci w chmurze jako plik PDF.

Przed pierwszym uruchomieniem

Pobieranie aplikacji Cabinet AR z App Store

Najpierw musisz pobrać aplikację Cabinet AR z Apple Store (na iOS) lub z Google Play Store (na Androida) na urządzenie mobilne (smartfon lub tablet).

Konfiguracja magazynu danych w chmurze

W przypadku systemu operacyjnego iOS potrzebujesz konta u dostawcy usług w chmurze (np. Dropbox, OneDrive lub Google Drive).

Aby to zrobić, zainstaluj odpowiednie oprogramowanie na komputerze z systemem WSCAD i zarejestruj się u dostawcy. Następnie zainstaluj aplikację dostawcy chmury na urządzeniu mobilnym.

Połączenie z dostawcą usług w chmurze konfigurowane jest w aplikacji Cabinet AR.

Uwaga: w systemie Android można również skopiować pliki projektu do dowolnego folderu na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem połączenia USB. W takim przypadku nie potrzebujesz dostawcy usług w chmurze.

Przeniesienie projektu na urządzenie mobilne

W WSCAD SUITE eksportujesz otwarty projekt za pomocą polecenia menu Projekt | Eksport | Cabinet AR do pliku z rozszerzeniem wsAR. Zapisujesz ten plik lokalnie lub bezpośrednio w magazynie w chmurze.

Aby móc zapisać plik bezpośrednio w magazynie w chmurze, musisz się zarejestrować u dostawcy usług w chmurze.

Plik ten zawiera: PDF ze wszystkimi stronami schematów połączeń, listą okablowania oraz, w razie potrzeby, modelami 3D komponentów.

Jeśli plik został zapisany lokalnie, musisz skopiować plik do pamięci w chmurze. W systemie Android można również zapisać plik w folderze na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem połączenia USB.

Ustawienia

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Cabinet AR musisz zalogować się do dostawcy usług w chmurze i załadować wymagane projekty z pamięci w chmurze na urządzenie mobilne.

W ustawieniach aplikacji wybierz dostawcę chmury. Nawet jeśli jesteś zalogowany do kilku dostawców jednocześnie, połączenie jest nawiązywane tylko z wybranym dostawcą.

Przed zmianą dostawcy należy wylogować się z konta poprzedniego dostawcy za pomocą opcji wylogowania.

Tworzenie kodów QR w WSCAD

W programie WSCAD SUITE możesz generować i drukować kody QR. Możesz wybrać i zmienić wstępnie zdefiniowane ustawienia etykiety lub zdefiniować własne ustawienia etykiety. Podczas drukowania etykiety na drukarce można zdefiniować informacje o etykiecie oraz szablon etykiety dla kodów QR i zapisać go jako ustawienie etykiety.

Możesz wydrukować kody QR z programu WSCAD poprzez menu Zestawienie | Etykiety | kody QR.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet kodów QR można znaleźć w pomocy online w części Zestawienia | Etykiety lub na blogu „Tworzenie etykiet”.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

WSCAD SUITE X 64BIT UND MS OFFICE 32BIT

WSCAD SUITE X 64Bit i MS Office 32Bit

By | Support, WSCAD SUITE

Chcesz pracować szybciej i bardziej stabilnie na dużych projektach ze stronami dużego formatu dzięki lepszemu wykorzystaniu pamięci przez aplikacje 64-bitowe? Uruchom WSCAD SUITE w trybie 64-bitowym.

W Windows 10 64Bit wraz z zainstalowanym MS Office w trybie 64Bit to żaden problem! Podczas instalacji WSCAD SUITE wysyła zapytanie do MS Office o typ wersji bitowej i instaluje Access Database Engine 2010 wymagany dla baz danych WSCAD Access w wersji 64-bitowej.

W przypadku MS Office 32Bit WSCAD SUITE instaluje Access Database Engine 2010 w wersji 32-bitowej, ponieważ Microsoft uniemożliwia bezpośrednią instalację 64-bitowej wersji. W takim przypadku musisz ręcznie zainstalować Access Database Engine 2010 64Bit. Ponieważ jednak równoległa instalacja programu Access Database Engine 2010/2016 w wersji 32-bitowej i 64-bitowej może powodować problemy, należy zamienić istniejący 32-bitowy aparat bazy danych Access 2010/2016 na Access Database Engine 2007 (dla wszystkich aplikacji 32-bitowych).

Co więc należy zrobić?

 1. Odinstaluj Access Database Engine 2010/2016 32Bit
 2. Zainstaluj Access Database Engine 2010 64 Bit
 3. Zainstaluj program Access Database Engine 2007
 4. Uruchom WSCAD SUITE w trybie 64-bitowym

Ważne

WSCAD zaleca przejście z MS Office do wersji 64-bitowej. Podczas aktualizacji 32 bitowej wersji MS Office, Access Database Engine 2010 64Bit może zostać uszkodzony lub usunięty. W takim przypadku WSCAD SUITE przy uruchomieniu zgłasza, że bazy danych zarządzania projektami nie można odczytać i należy ją ponownie utworzyć. Nie możemy w tym momencie wybrać przycisku „Tak“, ponieważ WSCAD utworzy nowy, pusty plik, a dotychczasowy plik z danymi o projektach zostanie usunięty. Odpowiedz na pytanie, klikając „Nie”, zamknij WSCAD SUITE i ponownie zainstaluj program Access Database Engine 2010 64bit.

Uwagi

 • Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany MS Office, podczas instalacji WSCAD Suite możesz wybrać, w której wersji powinien być zainstalowany Access Database Engine.
 • W 32-bitowym systemie Windows 10 WSCAD SUITE można uruchomić tylko w trybie 32-bitowym.
 • W instalacji sieciowej WSCAD Suite mogą wystąpić problemy z dostępem do współużytkowanych baz danych Access (np. Bazy danych artykułów), gdy WSCAD Suite działa w różnych architekturach, 32-bitowych / 64-bitowych. Dlatego w instalacji sieciowej wszystkie instalacje WSCAD Suite muszą być uruchomione w tej samej architekturze.

Używając polecenia menu głównego Pomoc | Info możesz sprawdzić, czy WSCAD Suite jest uruchomiony w trybie 32 czy 64 bitowym.

Sprawdzenie wersji MS Office

Excel 2010

 1. Klikamy w kartę Plik i wybieramy Pomoc
 2. Po prawej stronie ujrzymy jaką mamy wersję programu Excel

Excel 2019

 1. Klikamy w kartę Plik i wybieramy opcję Konto
 2. Po prawej stronie klikamy w kwadratowy przycisk Excel informacje
 3. Pojawi się nowe okno dialogowe Microsoft Excel dla Office 365 – informacje (lub podobne)
 4. Na samej górze jest zawarta informacja jaką wersję Excela posiadasz

Odinstalowanie Access Database Engine 2010/2016 32Bit

 1. Otwórz Panel sterowania i przejdź do Programy i funkcje.
 2. Wyszukaj zainstalowane wersje Access Database Engine.
 3. Odinstaluj wszystkie wersje Access Database Engine 2010/2016.

Instalacja Access Database Engine 2010 64 Bit

 1. W menu Start systemu Windows przejdź do katalogu System i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia.
 2. Z menu kontekstowego wybierz pozycję Więcej | Uruchom jako administrator.
 3. W wierszu polecenia przejdź do katalogu instalacyjnego WSCAD:
  cd c:\WSCAD\WSCAD SUITE\2019\ (ścieżka zależy od instalacji)
 4. Następnie, aby zainstalować aparat bazy danych Access w wersji 64-bitowej, wprowadź następujące polecenia:
  cd Redist \ Access2010
  AccessDatabaseEngine_X64.exe /passive
  Uwaga: Jeśli używasz angielskiej wersji 64-bitowej systemu Windows 10, przejdź do trgo katalogu:
  cd Redist\EN\Access2010
 5. Tylko jeśli korzystasz z MS Office 2010, wprowadź kolejno te dwa polecenia dla wpisów rejestru w wierszu polecenia:
  Office_2010_ACE1.reg
  Office_2010_ACE2.reg
 6. Tylko jeśli korzystasz z MS Office 2013, wprowadź kolejno te dwa polecenia dla wpisów rejestru w wierszu polecenia:
  Office_2013_ACE1.reg
  Office_2013_ACE2.reg

Instalacja Access Database Engine 2007

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do katalogu instalacyjnego WSCAD:
  cd c: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 2019 \ (ścieżka zależy od instalacji)
 2. Otwórz folder Redist.
 3. Kliknij dwukrotnie plik AccessDatabaseEngine.exe, aby zainstalować aparat bazy danych Access 2007.

Uruchomienie WSCAD SUITE w trybie 64-bitowym

 1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę WSCAD SUITE i wybierz menu Właściwości.
 2. Kliknij kartę Skrót.
 3. W polu Element docelowy dodaj przyrostek na końcu -64 (ze spacją), np.
  „C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 2019 \ STARTSUITE.exe” -s -64

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Kolory elementów

By | WSCAD SUITE

Kolory elementów

Wszystkie elementy na schematach i planach szaf są wyświetlane w kolorach. Kolory te są zawarte w samych elementach, ale w razie potrzeby można je zmienić za pomocą opcji opisanych poniżej, przy czym dotyczy to zarówno symboli, jak i tekstów, dowolnej grafiki, linii, kabli itp.

W przypadku zarządzania kolorami obowiązuje następująca hierarchia:

 1. Zmiana koloru elementów
  Możesz zmienić kolor poszczególnych symboli za pomocą edytora symboli. Dla wszystkich innych elementów, takich jak teksty, dowolna grafika, linie itp. zmiana koloru jest możliwa za pomocą okna dialogowego właściwości.
 2. Nadpisanie kolorów elementów za pomocą menu głównego
  Możesz zmienić kolory wielu elementów za pomocą menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory elementów, np. ogólnie dla wszystkich symboli lub dla tekstu ogólnego. W tym przypadku wszystkie symbole mają ten sam kolor.
 3. Nadpisanie kolorów elementów za pomocą warstwy
  Możesz przypisać kolor do określonej warstwy, wtedy wszystkie symbole umieszczone na tej warstwie wyświetlane są w przypisanym do niej kolorze.

Podstawą są kolory zdefiniowane w elementach. Kolory te można zastąpić ogólnymi ustawieniami kolorów. Nadpisanie koloru może z kolei zostać zastąpione przez kolor warstwy, zatem element ma najniższy, a warstwa najwyższy priorytet informacji o kolorze.

Zmiana koloru elementów

Przy zmianie koloru elementów ważne jest, aby odróżnić symbole od wszystkich innych elementów.

Kolor poszczególnych symboli można zmienić za pomocą edytora symboli.

Dla wszystkich innych elementów, takich jak teksty, dowolna grafika, połączenia itp. zmiana koloru odbywa się za pomocą okna dialogowego właściwości.

Zmiana koloru elementów za pomocą edytora symboli

Informacje o kolorach symbolu przechowywane są w symbolu. Możesz zmienić kolor symbolu i jeśli są dostępne, również kolory OME i nazwy symbolu.

Z reguły symbol zawiera kontener tekstowy. Jeśli zmienisz kolor kontenera tekstu, zmienisz kolor wszystkich zawartych w nim elementów, na przykład:

 • Tekst funkcyjny
 • Artykuł
 • Wytwórca
 • Teksty dodatkowe

Opisana powyżej funkcjonalność nie dotyczy Adresu krosowego, który pomimo tego, że znajduje się w kontenerze tekstów ma indywidualnie określany kolor.

 1. Otwieramy symbol w Edytorze symboli na jeden z dwóch sposobów:
 • Na arkuszu rysunkowym kliknij prawym przyciskiem myszy symbol i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytor symboli.
 • Eksploratorze symboli kliknij prawym przyciskiem myszy symbol i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytor symboli.
 1. Symbol zostanie wyświetlony w edytorze symboli.
 2. W widoku drzewa po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy element i z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości.
  Wskazówka: Możesz także wybrać wiele elementów.
 1. Zmień kolor i jeśli to konieczne, grubość linii lub rozmiar czcionki tekstu.
 2. Zapisz zmiany, otwierając wyskakujące menu po lewej stronie paska narzędzi i wybierając polecenie Zapisz.

W przypadku edytowania symbolu otwartego z poziomu Eksploratora symboli, zmiany zapisywane są w bibliotece i będą widoczne po ponownym umieszczeniu symbolu na schemacie – także w innych projektach.

Zmiana koloru za pomocą okna dialogowego Właściwości

Kolory wszystkich elementów z wyjątkiem symboli można zmienić w oknie dialogowym Właściwości.

 1. Kliknij element prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. Otworzy się okno dialogowe Właściwości.
 1. Zmień kolor i, jeśli to konieczne, grubość linii lub rozmiar czcionki tekstu.
 2. Zamknij okno za pomocą OK.

Nadpisanie kolorów elementów

Dzięki funkcji nadpisania kolorów możesz zmienić kolory wielu elementów na raz, np. wszystkich symboli, elementów graficznych lub tekstów. Funkcja ta zastępuje informacje o kolorze zdefiniowane w samych elementach, niezależnie od tego, jaki kolor jest zdefiniowany w symbolu lub w tekście.

Możesz wybrać inną paletę kolorów dla wydruku niż dla wyświetlania na ekranie. Domyślnie, dla wydruku kolory wszystkich elementów są ustawione na czarny. Można jednak użyć przycisku strzałki, aby przejąć ustawienia ekranu do ustawień drukarki. Dzięki temu będziemy mieli możliwość wydruku dokumentu w takich samych kolorach, w jakich wyświetlany jest na ekranie.

Ustawienie kolorów dla drukarki wykorzystywane jest również podczas eksportu dokumentu do pliku PDF.

Nadpisanie kolorów

 1. Możesz nadpisać zarówno kolory elementów na schemacie elektrycznym, jak i w planie szafy sterowniczej:
 • Aby zastąpić kolory elementów na schemacie, kliknij w menu polecenie Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory elementów.
 • Aby zastąpić kolory elementów w planie szafy sterowniczej, kliknij w menu polecenie Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory – Cabinet.
 1. Kliknij dwukrotnie pasek koloru dla żądanego elementu i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 2. Aktywuj pole wyboru przed elementem.
 3. W razie potrzeby powtórz kroki 2 i 3 dla innych elementów.
 4. Jeśli chcesz przywrócić ustawienia domyślne, kliknij Propozycję ustawień dla białego tła lub Propozycję ustawień dla czarnego tła, w zależności od tego, z której palety kolorów korzystasz.
  Uwaga: ustawienia domyślne dotyczą tylko ustawień ekranu, a nie ustawień drukarki.
 5. W polu Pozostałe kolory możesz zmienić kolor dla określonych elementów, takich jak Adres krosowy lub Wyróżniony element.
 1. Zapisz zmiany za pomocą OK.

Wszystkie elementy wybranego typu są teraz zastępowane określonym kolorem.

Zapisane zmiany są specyficzne dla użytkownika, więc dotyczą wszystkich innych projektów.

Wskazówka

Typ elementu „Obudowa symbolu” wprowadza zmiany dla samego symbolu, a także jego OUM, kontenera tekstów i nazwy. Jeżeli chcesz żeby kolory dla OME i nazwy symbolu były rożne od koloru symbolu możesz je zdefiniować zaznaczając odpowiednie opcje.

Nadpisanie kolorów funkcją warstwy

Elementy na schematach i planach szaf sterowniczych są umieszczone na warstwach (po angielsku „Layer”). Warstwy są zdefiniowane zgodnie z zawartą na nich ich treścią (standard, kabel, wymiarowanie itp.) i technologią, ale można je zmienić w dowolnym momencie. Możesz także tworzyć dodatkowe warstwy.

Jeśli umieścisz symbol na określonej warstwie i zdefiniujesz kolor warstwy, wszystkie symbole na warstwie zostaną wyświetlone w tym kolorze. Dzięki temu można łatwo zmienić kolor elementów.

Jeśli w oknie dialogowym Właściwości otwartego projektu na liście rozwijanej Konfiguracja zewnętrzna wybrano opcję WŁĄCZ -> Twórz indywidualną konfigurację projektu, ustawienia warstw są specyficzne dla projektu, tj. mogą się różnić w zależności od projektu. Jeśli w otwartym projekcie ustawiona jest opcja WYŁĄCZ -> Usuń indywidualną konfigurację projektu lub wszystkie projekty są zamknięte, ustawienia warstw są specyficzne dla programu i mają wpływ na wszystkie projekty w zarządzaniu projektami.

Wskazówka

Kolory warstw zastępują również ustawienia kolorów dla drukarki! Jeśli wszystkie kolory dla drukarki są ustawione na czarny (domyślnie) i został wybrany wydruk w kolorze, a niektóre symbole są na warstwie o kolorze niebieskim, to w podglądzie wydruku, w pliku PDF i na wydruku (na kolorowej drukarce) będą one także w kolorze niebieskim.

W edytorze symboli możesz na stałe zmienić przypisanie symbolu do warstwy.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, którego warstwę chcesz zmienić, i wybierz z menu kontekstowego polecenie Warstwa. Otworzy się okno dialogowe Wybór warstwy.
 1. Aktywuj linię żądanej warstwy znacznikiem wyboru.
 2. Kliknij pasek koloru warstwy i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 3. Podwójnym kliknięciem aktywuj pola Widoczny i Kolor. Aktywowane pola są oznaczone zielonym haczykiem.
 4. Zapisz ustawienia za pomocą OK. Element zostanie umieszczony na wybranej warstwie i wyświetlony przypisanym do niej kolorem.

Umieszczanie wielu elementów na warstwie

 1. Klikając menu Widok | Okno dodatkowe | Warstwa aktywuj okno „Warstwa”, i umieść je w dowolnie wybranym miejscu.
 2. Kliknij pasek koloru żądanej warstwy i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 3. Podwójnym kliknięciem aktywuj pola Widoczny i Kolor. Aktywowane pola są oznaczone zielonym haczykiem.
 4. Na stronie schematu wybierz elementy, które mają zostać umieszczone na wybranej warstwie.
 5. W menu kontekstowym wyboru kliknij polecenie Właściwości.
 6. W obszarze Przedstawienie | Warstwa wybierz warstwę i zapisz za pomocą OK. Elementy zostaną umieszczone na wybranej warstwie i wyświetlone przypisanym do niej kolorem.

Definiowanie nowej warstwy

 1. Kliknij polecenie menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Warstwa.
 2. Dla lepszej przejrzystości najpierw ustaw filtr technologii. Wyświetlane będą tylko te warstwy, które są już zdefiniowane dla wybranej dyscypliny.
 1. Kliknij przycisk z symbolem plusa. Zostanie utworzona nowa warstwa niestandardowa.
 2. Kliknij pole Nazwa i wprowadź nazwę warstwy.
 3. Kliknij pasek koloru i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 4. Podwójnym kliknięciem aktywuj pola Widoczny i Kolor. Aktywowane pola są oznaczone zielonym haczykiem.
 5. Jeśli chcesz utworzyć dodatkowe warstwy, powtórz kroki 3-6.
 6. Zapisz za pomocą OK.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł: