Electrical Engineering

Dyscyplina EE umożliwia inżynierom i projektantom tworzenie oraz rozwijanie projektów, dokumentacji urządzeń, obwodów niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia zarówno w przemyśle jak i w automatyce budynkowej. Wytwórcy szaf sterowniczych, rozdzielni, zarządcy obiektów, firmy monterskie i konserwatorskie, jak również elektrycy przemysłowi mogą wykorzystać przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do pracy z planami oraz do analizowania dokumentacji.

Cechy wydajności

 • Projektowanie urządzeń i aparatury elektrycznej
 • Projekty ideowe i wykonawcze, jak również dokumentacja montażowa, instalacyjna i powykonawcza
 • Schematy ideowe, schematy rozdzielnic i plany zabudowy szaf sterowniczych
 • Listy zacisków, kabli i materiałów eksploatacyjnych
 • Plany systemów informatycznych, telekomunikacyjnych i sieci
 • Planowanie rozdzielnic energetycznych dla średniego i niskiego napięcia
 • Projekty rewizji istniejącej dokumentacji w utrzymaniu ruchu

Technika w skrócie

 • Symbole zgodne z normą PN EN 81346 / 61346
 • Symbole instalacyjne zgodne z międzynarodową normą VDE
 • Projektowanie zabudowy szaf z wykorzystaniem elementów z bazy danych projektu
 • Automatyczne zarządzanie stycznikami, sterownikami PLC, zaciskami, kablami i artykułami różnych wytwórców
 • Monitorowanie poprawności w trakcie tworzenia schematów
 • Interdyscyplinarna funkcjonalność
 • Eksport wszystkich danych projektowych poprzez interfejsy danych dla zautomatyzowania produkcji
 • Eksport intelegentnego PDFu
 • Import plików w formacie DWG/DXF i PDF
 • Tłumaczenie na języki obce

Electrical Engineering

Chcę otrzymać
ofertę

Testuj bezpłatnie
wersję Demo

Kontakt
WSCAD

WSCAD SUITE
Education