Category

WSCAD SUITE

Problem z dostępem do baz danych WSCAD po aktualizacji pakietu Office

By | Support, WSCAD SUITE

Problem z dostępem do baz danych WSCAD po aktualizacji pakietu Office

Ten komunikat o błędzie dotyczy problemu z silnikiem bazy danych programu Microsoft Access (MADBE), który występuje z powodu problemów lub zmian w instalacji pakietu Office. W większości przypadków przyczyną jest aktualizacja pakietu Office.

Po pierwsze: zawsze potwierdź tę wiadomość „Nie”, aby nie uszkodzić bazy danych.

Jeśli już potwierdziłeś za pomocą „Tak”, przejdziemy do tego później.

1. Analiza stanu MS Office

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie, które składniki pakietu Office są zainstalowane w systemie.

 • Otwórz program biurowy (Word / Excel).
 • W menu “Plik-> Konto-> Informacje o Microsoft Office” możesz sprawdzić, czy Twój pakiet Office został zainstalowany jako wersja 32-bitowa czy 64-bitowa.
 • Alternatywnie, Windows 10 w Menedżerze zadań pokazuje również formę, w jakiej programy są uruchamiane.
 • Sprawdź w panelu sterowania w katalogu “Programy i funkcje”, czy i które wersje “Microsoft Access Database Engine” są zainstalowane.

2. Sprawdzenie czy oprogramowanie WSCAD uruchamia się jako wersja 32-bitowa czy 64-bitowa

W oprogramowaniu WSCAD informacja o strukturze wyświetlana jest w menu „Pomoc-> Info”.

Wersje Office i WSCAD różnią się od siebie

WSCAD jest zawsze instalowany w obu wersjach.
To, którą wersję uruchomiono, można określić za pomocą parametrów startowych.
Jeśli otworzysz zakładkę „Skrót” we właściwościach skrótu na pulpicie, wersję 64-bitową można uruchomić wpisując w polu „Element docelowy” rozszerzenie „-64”. Jeśli tego wpisu nie będzie, zostanie uruchomiona wersja 32-bitowa.
(Przykładowy cel: „C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 202x \ STARTSUITE.exe” -s -64)

post-2552_02_eigenschaften

Wersje Office i WSCAD są takie same

Wydaje się, że istniejący MADBE jest uszkodzony lub w ogóle nie występuje.
Otwórz obszar „Programy i funkcje” w „Panelu sterowania”.
Najpierw usuń wszystkie istniejące instalacje MADBE lub przeprowadź ich naprawę.

W katalogu instalacyjnym WSCAD znajdziesz folder „REDIST”, a w nim „AccessDatabaseEngine.exe” w wersji 2007, którą zalecamy w przypadku starszych instalacji pakietu Office. Jednak silnik ten dostępny jest tylko w wersji 32-bitowej.
W podkatalogach znajdziesz odpowiednią instalację MADBE dla każdej wersji pakietu Office. Wersja 64Bit wyróżnia się sufiksem „_X64”.

3. Uruchomienie oprogramowania WSCAD

Po rozpoczęciu nadal wykazują błędy.

Baza danych mogła zostać uszkodzona przez wadliwy system.
Najpierw zamknij WSCAD i otwórz katalog WSCAD.
W większości przypadków plik „PRJVERW6.MDB” znajduje się w folderze „\ BACKUPS”.
Skopiuj go do katalogu „Projects” i zamień istniejący tam plik.

Jeśli nie masz już dostępnej działającej bazy danych, możesz na początku wygenerować nowy plik zarządzania projektem, potwierdzając komunikat o błędzie przyciskiem „Tak”.

Jednym ze sposobów jest ponowne wprowadzenie projektów do zarzadzania.
(Eksplorator projektu => Upuść->Przejmij)

Innym sposobem jest utworzenie nowego folderu dla projektów i odwołanie się do niego w programie WSCAD, w obszarze „Narzędzia-> Ustawienia (Opcje) -> Katalogi”.

Następnie zaimportuj projekty.

Aby to zrobić, przejdź do starego uszkodzonego folderu, w którym znajdują się projekty. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać żądane projekty.

4. Problem nadal istnieje

W rzadkich przypadkach zdarza się, że system surowo odmawia dostępu. Tutaj można wybrać ścieżkę poprzez dobór odpowiedniej struktury pakietu Office.

Inni producenci oprogramowania zainstalowani na stacji roboczej.

Na pokazanym obrazku widać, jak „Access Database Engine” i „Access Runtime” współdziałają z innymi programami.

* = alternatywnie można użyć SQL

Wymienieni producenci oprogramowania są niezależnymi markami i nie mają związku z WSCAD.

Ta tabela pokazuje, które środowiska wykonawcze i MADBE mogą być używane. Jeśli program używa środowiska wykonawczego lub MADBE, a inny program używa tej samej kombinacji w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej, należy wybrać alternatywę. Jeśli np. WSCAD SUITE X używa MADBE 2010 w wersji 32-bitowej a, AutoCAD 2010-2020 + Electrical nie może już używać MADBE 2010 w języku angielskim, to WSCAD musi teraz działać z innym MADBE lub runtime, ponieważ w przeciwnym razie nie ma alternatywy lub żadne inne rozwiązania nie zostały przetestowane przez WSCAD.

Uwaga!
Wersje WSCAD 5.x, WSCAD SUITE 2012-2014, AutCAD xx-2009 + Electrical i Fluke DMS to czysto 32-bitowe aplikacje.
Wersje WSCAD 2015-2017, WSCAD 2018, WSCAD SUITE X, WSCAD SUITE X PLUS, AutoCAD 2010-2020 + Electrical i EPLAN P8 <= 2.7 mogą być obsługiwane zarówno w wersji 32-bitowej, jak i 64-bitowej. Wszystkie przyszłe produkty WSCAD, a także wersje AutoCAD 2021-xx + Electrical i EPLAN P8> = 2.8 są aplikacjami czysto 64-bitowymi.

Oprogramowanie 32-bitowe Office / 64-bitowe WSCAD

Szczegółowy opis tego przypadku można znaleźć w:
C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 202x \ Docs \ WSCAD_SUITE_X_PLUS_64bit_i_MSOffice.pdf

Oprogramowanie 64-bitowe Office / 32-bitowe WSCAD

Po prostu zainstaluj MADBE 2007.
C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 202x \ REDIST \ AccessDatabaseEngine.exe

Następnie usuń rozszerzenie „-64” ze skrótu na pulpicie

post-2552_02_eigenschaften

Jeśli używasz już poprzedniej wersji WSCAD, 32-bitowy sterownik został już zainstalowany. Jeśli teraz spróbujesz zainstalować 64-bitową wersję sterownika bazy danych, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

5. Nie do rozwiązania

Odinstaluj cały pakiet Office, wszystkie powiązane elementy i całe oprogramowanie WSCAD. Następnie zainstaluj pakiet Office i sprawdź przed zainstalowaniem oprogramowania WSCAD, czy zainstalowano MADBE. Jeśli tak nie jest, zainstaluj plik „AccessDatabaseEngine.exe” zgodnie z opisem w punkcie 4.
Następnie ponownie przeprowadź instalację oprogramowania WSCAD.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

title_pl

Indywidualna konfiguracja projektu

By | WSCAD ELECTRIX, WSCAD SUITE

W WSCAD w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) można dostosować domyślne ustawienia  projektów. Ustawienia te dotyczą całego programu, indywidualnego projektu albo indywidualnego użytkownika.

Ustawienia są podzielone w następujący sposób:

 • Specyficzne dla aplikacji:
  Te ustawienia są globalne i dotyczą wszystkich projektów, np. ustawienia kopii zapasowej projektu lub zarządzania zmianami. Podczas określania ustawień specyficznych dla aplikacji mogą być otwarte tylko projekty z wyłączoną konfiguracją specyficzną dla projektu.
 • Specyficzne dla projektu:
  Ustawienia są specyficzne dla projektu zostaną utworzone, jeśli otwarty projekt ma włączoną konfigurację specyficzną dla projektu, w przeciwnym ustawienia będą zapisane jako globalne. Ustawienia te obejmują na przykład wyświetlanie punktów przerwania i potencjałów, rodzaj numeracji komponentów i żył kabli oraz używaną bazę danych artykułów.
 • Specyficzne dla użytkownika:
  Te ustawienia są zależne tylko od loginu (konta) Windows. Oznacza to, że różni użytkownicy systemu Windows mogą na przykład definiować własny wygląd kursora lub kolory elementów. Ustawienia specyficzne dla użytkownika pozostają we wszystkich przypadkach specyficzne dla użytkownika.

Możesz określić, czy ustawienia specyficzne dla projektu mają być zapisywane dla każdego projektu podczas tworzenia projektu (patrz Konfiguracja specyficzna dla projektu podczas tworzenia nowego projektu), czy później poprzez właściwości otwartego projektu (patrz Aktywacja lub dezaktywacja konfiguracji specyficznej dla projektu).

Jeśli używasz innego projektu jako szablonu podczas tworzenia nowego projektu, ustawienia specyficzne dla projektu są przejmowane z szablonu, o ile szablon zawiera już ustawienia specyficzne dla projektu, a ustawienia specyficzne dla projektu zostawisz aktywne dla nowego projektu.
Jeśli wyłączysz konfigurację specyficzną dla projektu we właściwościach otwartego projektu, ustawienia specyficzne dla projektu zostaną zresetowane do ustawień globalnych.

Jeśli wszystkie projekty zostaną zamknięte i zmienisz ustawienia specyficzne dla projektu, zmiany te zostaną zastosowane do wszystkich projektów zawartych w zarządzaniu projektami, dla których konfiguracja specyficzna dla projektu jest dezaktywowana. W przypadku projektów, w których aktywowana jest konfiguracja specyficzna dla projektu, obowiązują ich ustawienia specyficzne dla projektu.

Listę ustawień specyficznych dla projektu, aplikacji lub użytkownika, można znaleźć na końcu tego artykułu.

Zalety

Konfiguracja specyficzna dla projektu jest przydatna, jeśli:

 • Klienci wymagają od Ciebie różnego wyglądu projektów.
 • Chcesz tworzyć projekty z różnymi bazami danych artykułów.
 • Po utworzeniu projektu widok powinien zawsze pozostać taki sam, nawet jeśli wolisz teraz mieć inne ustawienia dla nowych projektów.

Wady

Nie należy używać konfiguracji specyficznej dla projektu, jeśli

 • Potrzebujesz jednolitego wyglądu wszystkich projektów.
 • Nowe lub zmienione pozycje (np. artykuły lub zmienione ceny) powinny być natychmiast dostępne dla innych projektów.
 • W przypadku rewizji należy dostosować stare projekty do zmienionych specyfikacji widoku.
 • Jeśli importujesz projekt, a towarzyszące mu dane (np. używane dodatkowe czcionki) nie mogą być dostarczone

Wskazówka

Jeśli w projekcie WSCAD wystąpi nietypowy problem, którego przyczyna nie jest jasna, zaleca się najpierw utworzyć kopię zapasową projektu, a następnie usunąć konfigurację specyficzną dla projektu. Jeśli to rozwiąże problem, wiesz, że jest to spowodowane ustawieniami specyficznymi dla projektu.
Konfiguracja specyficzna dla projektu jest również tworzona podczas tworzenia kopii zapasowej projektu.

Konfiguracja specyficzna dla projektu podczas tworzenia nowego projektu

Jeśli tworzysz nowy projekt, w kroku 3 kreatora możesz zdecydować, czy chcesz pozostawić aktywny przycisk opcji Indywidualna konfiguracja projektu (domyślnie), aby móc w ten sposób dostosować wszystkie ustawienia specyficzne dla tego projektu, czy też projektu powinny dotyczyć ustawienia globalne (przycisk wyłączony).

prj_new_pl

Ważne:
Jeśli zmienisz ustawienia dotyczące projektu w otwartym projekcie z dezaktywowaną konfiguracją projektu, obowiązują one również we wszystkich innych projektach z dezaktywowaną konfiguracją projektu.

Jeśli zmienisz ustawienia aplikacji w otwartym projekcie, będą one i tak miały zastosowanie do wszystkich projektów.

Aktywacja lub dezaktywacja konfiguracji specyficznej dla projektu

Za pomocą okna dialogowego właściwości otwartego projektu można zmienić, czy projekt ma używać ustawień specyficznych dla projektu, czy ustawień specyficznych dla aplikacji.

Jeżeli w liście rozwijanej Konfiguracja zewnętrzna wybrano pozycję WŁĄCZ -> Twórz indywidualną konfigurację projektu, rozróżnia się ustawienia specyficzne dla projektu i specyficzne dla aplikacji. Jeśli zmienisz ustawienia specyficzne dla projektu, gdy projekt jest otwarty, dotyczą one tylko tego projektu.

Jeżeli zamiast tego zostanie wybrane WYŁĄCZ -> Usuń indywidualną konfigurację projektu, wszystkie istniejące ustawienia specyficzne dla projektu zostaną usunięte, a zamiast nich zastosowane zostaną ustawienia globalne.

prj_prop_pl

Ważne:
Jeżeli pole opcji jest nieaktywne, należy pamiętać, że ustawienia specyficzne dla tego projektu, jak również dla innych projektów, mogą zmieniać się automatycznie. Dzieje się tak, gdy zamykane są wszystkie projekty i zmieniane są ustawienia specyficzne dla projektu lub gdy ustawienia specyficzne dla projektu są zmieniane w innym otwartym projekcie z podobnie dezaktywowaną konfiguracją specyficzną dla projektu.

Pliki konfiguracyjne

Ustawienia specyficzne dla projektu i specyficzne dla użytkownika są zapisywane w plikach konfiguracyjnych.

 • Jeśli zmienisz ustawienie specyficzne dla projektu, zostanie to odzwierciedlone w odpowiedniej sekcji pliku
  <katalog projektu WSCAD>\Settings\project.wsCFG
 • Jeśli zmienisz ustawienie specyficzne dla użytkownika, zostanie to odzwierciedlone w odpowiedniej sekcji pliku
  <katalog instalacyjny WSCAD>\Settings\\user.wsCFG

Tabela ustawień

Skróty w tabeli:
A: aplikacja – ustawienia właściwe dla aplikacji (programu)
P: projekt – ustawienia właściwe dla projektu
U: user – ustawienia właściwe dla użytkownika

Narzędzia | Ustawienia (Opcje)OpisAPU
OgólnieAutomatyczne wczytywanie rysunku po starcie systemux
Ogólnie Zapisać dla każdej strony pozycję i zoomx
OgólnieRysowanie w trybie ortox
OgólnieSkokx
OgólnieZoom kwadratówx
OgólniePokaż flagę podczas wprowadzania tekstu wielojęzycznegox
OgólnieWprowadzanie tekstów wielojęzycznychx
OgólnieZoom poprzez rolkę myszkix
OgólnieKierunek pracyx
OgólnieSkróty klawiaturowe dla linii pomocniczychx
OgólnieCopyrightx
OgólnieInformacja o Copyrightx
JęzykJęzyk programux
JęzykJęzyk pomocyx
JęzykPozostałe ustawieniax
BezpieczeństwoDźwiękowa sygnalizacja błędówx
BezpieczeństwoUsuwanie plików do koszax
BezpieczeństwoWezwanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa projektux
BezpieczeństwoTwórz automatyczny zapis co ... minutx
BezpieczeństwoTwórz automatyczną kopię bezpieczeństwax
KatalogiKatalog danychx
KatalogiKatalog Projektyx
KatalogiKatalog Bibliotekix
KatalogiKatalog Bazy danychx
KatalogiKatalogi Arkusze danychx
KatalogiKatalogi Pliki pomocyx
KatalogiKatalog Globalne logox
KatalogiKatalog Szablonyx
KatalogiKatalog Zapisx
KatalogiKatalog Pliki tymczasowex
KatalogiKatalog Formularzex
KatalogiKatalog Makra rysunkowex
KatalogiKatalog Makra Project Wizardx
KatalogiKatalog Pluginsx
KatalogiKatalog 3Dx
InternetWinHelpx
InternetPozostałe ustawieniax
PrzedstawienieInterfejs użytkownikax
PrzedstawienieWspółrzędnex
PrzedstawienieDatax
PrzedstawienieMiniaturkix
PrzedstawienieDostosuj kolor tła do interfejsu użytkownikax
PrzedstawienieOME - Grubość czcionkix
PrzedstawienieOME - Bez znaku poprzedzającegox
PrzedstawienieOME - Zawsze kompletne przedstawienie OMEx
PrzedstawienieLogox
Przedstawienie | KursorUstawienie kursorax
Przedstawienie | Kolory elementówZdefiniowanie kolorów dla elementówx
Przedstawienie | Kolory CabinetZdefiniowanie kolorów dla Cabinetx
Przedstawienie | Kolory xxx | użytkownikaKolory zdefiniowane przez użytkownika (64 kolory UC065 - UC128)x
Przedstawienie | TekstyZdefiniowanie tekstówx
Przedstawienie | LinieZdefiniowanie liniix
Przedstawienie | WarstwyZdefiniowanie warstwx
Przedstawienie | Łącznik wielobiegunowyZdefiniowanie łącznika wielobiegunowegox
Przedstawienie | PołączenieZdefiniowanie połączeniax
Przedstawienie | Ustawienia wstępneUstawienia wstępnex
Przedstawienie | Edytor symboliWłaściwości edytora symbolix
DrukarkaZdefiniowanie drukarkix
Rozmiar papieruZdefiniowanie rozmiaru papierux
ProjektPodstrukturax
ProjektPrzyrostekx
ProjektNormax
ProjektAutomatyczny eksport do PDF podczas zamykania projektux
ProjektZachowanie wszystkie oznaczenia struktury podczas kopiowania dokumentówx
Projekt | SzablonyDefiniowanie szablonówx
Projekt | Szablon strukturySzablon strukturyx
Projekt | Oznaczenia strukturalneDefiniowanie oznaczeń strukturalnychx
Projekt | Ustawienia wstępneUstawienia wstępne (Informacje dodatkowe)x
Projekt | Zarządzanie zmianamiDefiniowanie zarządzania zmianamix
Stałe daneBez ustawień---
Stałe dane | ArtykułUstawienia artykułówx
Stałe dane | Artykuł Building AutomationUstawienia artykułów Building Automationx
Stałe dane | SłownikUstawienia słownikax
Stałe dane | AdresyUstawienia adresówx
Stałe dane | Kody kolorówUstawienia kodów kolorówx
Stałe dane | Dokumenty onlineLista dokumentów on-linex
SymbolUstawienia symbolux
Symbol | WłaściwościWłaściwości elektryczne dla technologii EI wyświetlaj także w technologii EEx
Symbol | Teksty dodatkoweDefiniowanie tekstów dodatkowychx
Symbol | Black boxDefiniowanie black boxux
Symbol | Box urządzeniaDefiniowanie boxu urządzeniax
Symbol | Obszar strukturyUstawienia obszaru strukturyx
Symbol | Element główny/pobocznyWłaściwości elementu głównego/pobocznego
Symbol | KabelWłaściwości kabla i definiowanie symbolu dla kablax
Symbol | ZaciskWłaściwości zacisku i definiowanie symbolu dla zaciskux
Symbol | Wtyczka/GniazdoWłaściwości wtyczki/gniazda i definiowanie symbolu dla wtyczki/gniazdax
Symbol | StycznikWłaściwości stycznika i definiowanie symbolu dla stykówx
Symbol | SterownikiWłaściwości sterownikax
Symbol | Sterownik teksty specjalneDefiniowanie tekstów specjalnych sterownikax
NumeracjaBez ustawień---
Numeracja | Materiał eksploatacyjnyUstawienia numeracji materiałów eksploatacyjnychx
Numeracja | Żyła kablaUstawienia numeracji żył kablax
Numeracja | ZaciskUstawienia numeracji zaciskówx
Numeracja | ZłączeUstawienia numeracji złączx
ZestawienieTekst rozszerzyć o OMEx
ZestawienieKorzystaj z zainstalowanej wersji Microsoft Excel przy eksporcie do formatu Excelx
ZestawienieTworzenie bazy danych projektu dla zestawienia ogółemx
ZestawienieZastosuj wielkość kroku z formularzax
ZestawienieBiblioteka - graficzna lista zaciskówx
ZestawienieBiblioteka - graficzny plan kablax
ZestawienieFormat informacji o długościx
Różne listy i planyPozostałe ustawieniax
Adres krosowyUstawienia adresu krosowegox
Adres krosowy technologiiUstawienia adresu krosowego dla technologiix
EtykietyUstawieniax
InstalacjaUstawienia Instalacjex
InstalacjaOdstęp od lewej w mmx
Instalacja | Strefy instalacyjnePozycje stref instalacyjnychx
Instalacja | Szrafowanie ścianSzrafowanie ścianx
Instalacja | KabelRodzaj kablax
Instalacja | System ułożeniaRodzaj systemu ułożeniax
CabinetUstawienia Cabinetx
Cabinet | 3DUstawienia Cabinet 3D
Cabinet | RoutingUstawienia Cabinet Routingx
FluidUstawienia Fluidx
Building AutomationUstawienia Building Automationx
Building Automation | Linia połączeń dla mediówDefiniowanie linii połączeń dla mediówx
Building Automation | PluginDefinicja wtyczki „BKS_Open”x
P + I DiagramUstawienia P+IDx
P + I Diagram | Linia połączeń dla mediówDefiniowanie linii połączeń dla mediówx
Dodatek Project WizardUstawienia Project Wizardx
Dodatek Project Wizard | PozycjaDefiniowanie pozycjix
Dodatek Project Wizard | ZmienneDefiniowanie zmiennychx

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Porównywanie i importowanie zestawów materiałów z wscaduniverse.com

Porównywanie i importowanie zestawów materiałów z wscaduniverse.com

By | WSCAD SUITE

Porównywanie i importowanie zestawów materiałów
z wscaduniverse.com

Rozpoczynając nowy projekt, możesz mieć doczynienia z zupełnie nowym zestawem danych artykułów. Jeśli te dane są dostępne jako zestawienie materiałów, można porównać je z plikiem danych w witrynie wscaduniverse.com i zaimportować „trafienia” bezpośrednio do WSCAD SUITE.

To samo dotyczy aktualizacji starszego elektrycznego systemu CAD do WSCAD SUITE: często zachodzi konieczność, aby stare dane części były dostępne również w WSCAD SUITE. Możesz porównać całe zestawienie materiałów z 1,4 milionami danych w wscaduniverse.com w ciągu kilku minut, oszczędzając ogromną ilość czasu.

Jeśli masz nowy projekt i używasz specjalnej listy materiałów lub chcesz jak najbardziej efektywnie zmienić używane oprogramowanie, możesz skorzystać z nowej funkcji „Lista artykułów” (BOM). Ta funkcja umożliwia użytkownikom WSCAD SUITE jednoczesne pobieranie dużych ilości danych części za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

 1. W wscaduniverse.com wybierz nową funkcję „Lista artykułów”, klikając nazwę swojego konta w prawym górnym rogu.
Nowa lista artykułów
 1. Możesz teraz wprowadzić dane części w programie Excel we wstępnie zdefiniowanym formacie (* .csv). W przypadku większości projektów lista ta jest już dostępna i można ją po prostu skopiować i wkleić do dostarczonego szablonu WSCAD. Kliknij „Pobierz szablon”: W pierwszej kolumnie musi być wpisany producent w drugiej kolumnie numer artykułu. W trzeciej kolumnie opcjonalnie można określić normę.
Wybór pliku
Przykładowa lista
 1. Możesz teraz wybrać listę lub przeciągnąć i upuścić plik w oknie. System automatycznie zweryfikuje Twoje dane: Czy format jest prawidłowy? Czy wszystko jest napisane poprawnie i czy wszystkie artykuły są obecne? Jeśli artykułów nie ma w bazie, możesz wysłać „ZAPYTANIE O ARTYKUŁ”, a artykuły zostaną utworzone za Ciebie! Wszystkie znalezione artykuły są gotowe do zaimportowania do WSCAD SUITE. Po wybraniu „POBIERZ ARTYKUŁ” zostanie wygenerowany i pobrany pakiet, który można zaimportować do WSCAD SUITE.

I to wszystko – gotowe: możesz błyskawicznie przesłać tysiące danych, wykonując tylko te 3 kroki.

Nie musisz pobierać całego katalogu producenta, możesz czytać i pobierać określone części związane z projektem. Bezpośrednia informacja zwrotna jest wyświetlana w postaci systemu sygnalizacji świetlnej:

 • Kolor zielony oznacza wszystkie znalezione artykuły. Po wybraniu „POBIERZ ARTYKUŁ” zostanie wygenerowany i załadowany pakiet. Możesz go natychmiast pobrać i zaimportować do WSCAD SUITE. Funkcję importu można znaleźć w WSCAD SUITE w obszarze Narzędzia | Stałe dana | Importuj pakiet danych. Rozpakuj pobrany plik ZIP i zaimportuj wszystkie artykuły naraz.
Artykuły do pobrania
 • Bursztyn jest dla części, dla których nie było trafień. Te artykuły nie są dostępne na wscaduniverse.com. Możesz jednak złożyć zamówienie na artykuły. Jeśli jest to pilne, poproś nas o wycenę.
Artykuły do zrobienia

Listę artykułów do utworzenia można wyświetlić klikając w „POKAŻ WSZYSTKIE ARTYKUŁY”.

Lista artykułów do zrobienia

Dostępne informacje zostaną dodane do formularza zamówienia artykułów. Dlatego należy wybrać opcję „Utwórz zapytanie o artykuł”: Istnieją 2 typy żądań artykułu:

 1. Bezpłatna prośba o artykuł: w tym wariancie artykuły są tworzone, ale nie w określonym czasie. Rozpatrzenie Twojej prośby może potrwać dłużej, w każdym przypadku zależy od ilości zamówień.
 2. Zapytanie z wyceną: dzięki tej opcji otrzymasz niezobowiązującą wycenę, a artykuły zostaną utworzone natychmiast po złożeniu zamówienia. Jeśli jest to pilne, radzimy skorzystać z tej opcji.
 • Kolor czerwony oznacza elementy, dla których informacje o artykułach zostały wprowadzone nieprawidłowo lub w przypadku których wystąpił błąd. Przyjrzyj się jeszcze raz swojej liście, aby upewnić się, że wszystko zostało wypełnione poprawnie.
Artykuły odrzucone

Ten proces jest obecnie najszybszym sposobem rozpoczęcia projektu. Użytkownicy WSCAD SUITE mają teraz jeszcze szybszy sposób na wykorzystanie jeszcze większej ilości danych. Po przejściu na WSCAD SUITE, szybki proces importu oznacza, że użytkownicy innych elektrycznych systemów CAD mogą od razu rozpocząć korzystanie z naszego rozwiązania.

Wiele firm ręcznie tworzy dane techniczne lub zleca wykonanie zadania usługodawcom. Nietrudno zrozumieć, dlaczego: stworzenie zajmie projektantowi, który czasami tworzy dane części i symbole dla elektrycznych systemów CAD do 30 minut. Nie można tego traktować jako efektywne wykorzystania zasobów i czasu.

W internetowej bibliotece artykułów wscaduniverse.com użytkownicy znajdą obecnie ponad 1,4 miliona symboli i danych artykułów pochodzących od ponad 330 producentów w formatach CAD dla elektrotechniki WSCAD, DXF / DWG i formacie Eplan *. Zawiera również wysokiej jakości dane 3D w popularnych formatach CAD, takich jak na przykład format STEP. Mogą one służyć do wyświetlania dokładnych modeli cyfrowych całych szaf sterowniczych i przeprowadzania kontroli kolizji w oparciu o rzeczywiste wymiary komponentów. Użytkownicy Eplan *, którzy nie mają dostępu do własnego portalu danych ze względu na brak umowy serwisowej, mogą znaleźć potrzebne im rozwiązanie w witrynie wscaduniverse.com. Korzystanie ze strony wscaduniverse.com jest nie tylko bezpłatne dla użytkowników, ale także producenci mogą bezpłatnie przesyłać dane swoich artykułów!

Poszczególne elementy można pobrać bezpośrednio z WSCAD SUITE w zaledwie dwóch krokach – oprócz tego użytkownicy innych programów mogą również bezpłatnie korzystać z wscaduniverse.com.
* Ta marka należy do strony trzeciej, która nie ma powiązań z WSCAD GmbH.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Ważne informacje

WSCAD SUITE I ACCESS DATABASE ENGINE 2016 64BIT

By | Support, WSCAD SUITE

WSCAD SUITE I ACCESS DATABASE ENGINE 2016 64BIT

Jeśli pokazany poniżej błąd pojawia się, gdy WSCAD SUITE uzyskuje dostęp do bazy danych Access, oznacza to, że WSCAD SUITE pracuje w trybie 64-bitowym i używa zainstalowanego na komputerze 64-bitowego aparatu Access Database Engine 2016.

Access_DB_error

Ten błąd nie pojawia się podczas korzystania z 64-bitowego aparatu Access Database Engine 2010. Wsparcie dla tego silnika zostało zakończone przez Microsoft wraz z zakończeniem wsparcia dla MS Office 2010 w październiku 2020 roku.

Możesz naprawić błąd, pobierając i instalując 64-bitowy program Access-Runtime 2016 (accessruntime_4288-1001_x64_en-en.exe) z witryny internetowej firmy Microsoft:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50040

Ten błąd nie pojawia się w wersjach WSCAD SUITE w trybie 32-bitowym.

Informacje dotyczące zainstalowanych wersji Access Database Engine można uzyskać, wywołując pozycję Programy i funkcje w Panelu sterowania i wprowadzając access w polu wyszukiwania.

Uwaga:

Wraz z WSCAD SUITE X PLUS, Access Runtime 2016 64Bit jest instalowany w tym samym czasie co Access Database Engine 2016 64Bit. Ponadto 64-bitowy program Access Runtime 2016 jest przechowywany w katalogu instalacyjnym WSCAD SUITE X PLUS:

Redist\Access2016\accessruntime_x64.exe

Jeżeli mimo to wystąpi opisany błąd, możesz zainstalować Access Runtime 2016 64Bit z powyższej lokalizacji.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Ręczna kolejność zacisków

Ręczna kolejność zacisków

By | WSCAD SUITE

Ręczna kolejność zacisków

W przypadku listwy zaciskowej może się zdarzyć, że oryginalnej kolejności, w której zaciski zostały utworzone, nie można przywrócić za pomocą wybieranej opcji sortowania. Może to utrudnić tworzenie lub usuwanie zacisków wielopoziomowych.

W Menedżerze zacisków masz możliwość sortowania poszczególnych zacisków alfabetycznie, według współrzędnych, poziomów lub „w sposób mieszany”.

Dopóki zaciski listwy zaciskowej są ponumerowane kolejno, kolejność można przywrócić poprzez sortowanie alfabetyczne. Jeśli zaciski nie są ponumerowane alfabetycznie (np. 1, 2, 3, N, PE, 4, 5 itd.), ale nie zostały jeszcze umieszczone lub zostały umieszczone w utworzonej sekwencji, kolejność można osiągnąć, sortując według współrzędnych.

Jednak oba wymagania często nie są spełnione i nie można utworzyć łatwej w użyciu sekwencji.

Zacisk

Listwa zaciskowa

Menedżer zacisków – sortowanie według współrzędnych.

Menedżer zacisków – sortowanie alfabetyczne.

Jeśli zaciski na stronie schematu nie są rozmieszczone liniowo (np. zaciski N i PE są umieszczone niżej lub w innym miejscu), w przeglądarce nie można już wyświetlać oryginalnej kolejności poprzez współrzędne.

Jeśli chcesz zdefiniować niektóre zaciski jako wielopoziomowe lub cofnąć definicję wielopoziomową, może okazać się to bardzo trudne i konieczne może być ręczne wybranie odpowiednich zacisków.

Aby uniknąć tego problemu, zaleca się stosowanie funkcji „Uwzględnić ręczną kolejność”. Za pomocą niej można zmienić sposób sortowania, tj. jeśli pole wyboru jest aktywne, preferowany jest porządek wprowadzony w kolumnie Kolejność.

Dlatego sensowne jest wstawianie wpisów z kolumny Numer przyłącza w kolumnie Kolejność natychmiast po utworzeniu listwy zaciskowej. Daje to możliwość przywrócenia oryginalnej kolejności w dowolnym momencie.

Ponadto wpisy w kolumnie Kolejność można wykorzystać do zestawień i umieszczenia listew zaciskowych w szafie sterowniczej. W menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Zestawienie | Lista zacisków możesz aktywować pole wyboru Uwzględnij ręczną kolejność, co spowoduje, że ręcznie zdefiniowana sekwencja będzie używana zarówno podczas tworzenia zestawienia listwy zacisków, jak i podczas umieszczania listwy zaciskowej za pomocą Eksploratora materiałów na stronie szafy sterowniczej.

Listwa zaciskowa z nieaktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:

Listwa zaciskowa nieposortowana

Listwa zaciskowa z aktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:

Listwa zaciskowa posortowana

Ustawianie ręcznej kolejności

Jeśli użyjesz sekwencji ręcznej, otrzymasz oryginalną kolejność bez względu na nazwę numeru przyłącza oraz lokalizację poszczególnych zacisków.

 1. Otwórz Menedżer zacisków za pośrednictwem menu Zarządzanie | Zaciski
 2. Wybierz żądaną listwę zaciskową w widoku drzewa.
 3. Kliknij kartę Przeglądarka.
 4. Przewiń tabelę w prawo do kolumny Kolejność i kliknij nagłówek kolumny.
 5. Kliknij ponownie w nagłówku kolumny i przenieś ją za kolumnę Numer przyłącza.
 6. Skopiuj zawartość kolumny Numer przyłącza do kolumny Kolejność.
Menedżer zacisków - sortowanie
 1. Teraz możesz zmienić wartości w kolumnie Numer przyłącza.
 2. Kliknij Przejmij.
 3. Po aktywowaniu pola wyboru Uwzględnić ręczną kolejność zaciski są sortowane zgodnie z numeracją w kolumnie Kolejność, niezależnie od tego czy wybrana jest zakładka Współrzędnie, Alfabetycznie, Mieszany lub Poziom.
Menedżer zacisków - funkcje dodatkowe
 1. Jeśli ponownie wyłączysz pole wyboru Uwzględnić ręczną kolejność, zaciski zostaną posortowane zgodnie z zakładką Współrzędnie, Alfabetycznie, Mieszany lub Poziom.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Poprzez dalsze korzystanie z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień cookies możesz dokonać w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij