Category

WSCAD SUITE

Porównywanie i importowanie zestawów materiałów z wscaduniverse.com

By | WSCAD SUITE
Porównywanie i importowanie zestawów materiałów z wscaduniverse.com

Porównywanie i importowanie zestawów materiałów
z wscaduniverse.com

Rozpoczynając nowy projekt, możesz mieć doczynienia z zupełnie nowym zestawem danych artykułów. Jeśli te dane są dostępne jako zestawienie materiałów, można porównać je z plikiem danych w witrynie wscaduniverse.com i zaimportować „trafienia” bezpośrednio do WSCAD SUITE.

To samo dotyczy aktualizacji starszego elektrycznego systemu CAD do WSCAD SUITE: często zachodzi konieczność, aby stare dane części były dostępne również w WSCAD SUITE. Możesz porównać całe zestawienie materiałów z 1,4 milionami danych w wscaduniverse.com w ciągu kilku minut, oszczędzając ogromną ilość czasu.

Jeśli masz nowy projekt i używasz specjalnej listy materiałów lub chcesz jak najbardziej efektywnie zmienić używane oprogramowanie, możesz skorzystać z nowej funkcji „Lista artykułów” (BOM). Ta funkcja umożliwia użytkownikom WSCAD SUITE jednoczesne pobieranie dużych ilości danych części za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

 1. W wscaduniverse.com wybierz nową funkcję „Lista artykułów”, klikając nazwę swojego konta w prawym górnym rogu.
Nowa lista artykułów
 1. Możesz teraz wprowadzić dane części w programie Excel we wstępnie zdefiniowanym formacie (* .csv). W przypadku większości projektów lista ta jest już dostępna i można ją po prostu skopiować i wkleić do dostarczonego szablonu WSCAD. Kliknij „Pobierz szablon”: W pierwszej kolumnie musi być wpisany producent w drugiej kolumnie numer artykułu. W trzeciej kolumnie opcjonalnie można określić normę.
Wybór pliku
Przykładowa lista
 1. Możesz teraz wybrać listę lub przeciągnąć i upuścić plik w oknie. System automatycznie zweryfikuje Twoje dane: Czy format jest prawidłowy? Czy wszystko jest napisane poprawnie i czy wszystkie artykuły są obecne? Jeśli artykułów nie ma w bazie, możesz wysłać „ZAPYTANIE O ARTYKUŁ”, a artykuły zostaną utworzone za Ciebie! Wszystkie znalezione artykuły są gotowe do zaimportowania do WSCAD SUITE. Po wybraniu „POBIERZ ARTYKUŁ” zostanie wygenerowany i pobrany pakiet, który można zaimportować do WSCAD SUITE.

I to wszystko – gotowe: możesz błyskawicznie przesłać tysiące danych, wykonując tylko te 3 kroki.

Nie musisz pobierać całego katalogu producenta, możesz czytać i pobierać określone części związane z projektem. Bezpośrednia informacja zwrotna jest wyświetlana w postaci systemu sygnalizacji świetlnej:

 • Kolor zielony oznacza wszystkie znalezione artykuły. Po wybraniu „POBIERZ ARTYKUŁ” zostanie wygenerowany i załadowany pakiet. Możesz go natychmiast pobrać i zaimportować do WSCAD SUITE. Funkcję importu można znaleźć w WSCAD SUITE w obszarze Narzędzia | Stałe dana | Importuj pakiet danych. Rozpakuj pobrany plik ZIP i zaimportuj wszystkie artykuły naraz.
Artykuły do pobrania
 • Bursztyn jest dla części, dla których nie było trafień. Te artykuły nie są dostępne na wscaduniverse.com. Możesz jednak złożyć zamówienie na artykuły. Jeśli jest to pilne, poproś nas o wycenę.
Artykuły do zrobienia

Listę artykułów do utworzenia można wyświetlić klikając w „POKAŻ WSZYSTKIE ARTYKUŁY”.

Lista artykułów do zrobienia

Dostępne informacje zostaną dodane do formularza zamówienia artykułów. Dlatego należy wybrać opcję „Utwórz zapytanie o artykuł”: Istnieją 2 typy żądań artykułu:

 1. Bezpłatna prośba o artykuł: w tym wariancie artykuły są tworzone, ale nie w określonym czasie. Rozpatrzenie Twojej prośby może potrwać dłużej, w każdym przypadku zależy od ilości zamówień.
 2. Zapytanie z wyceną: dzięki tej opcji otrzymasz niezobowiązującą wycenę, a artykuły zostaną utworzone natychmiast po złożeniu zamówienia. Jeśli jest to pilne, radzimy skorzystać z tej opcji.
 • Kolor czerwony oznacza elementy, dla których informacje o artykułach zostały wprowadzone nieprawidłowo lub w przypadku których wystąpił błąd. Przyjrzyj się jeszcze raz swojej liście, aby upewnić się, że wszystko zostało wypełnione poprawnie.
Artykuły odrzucone

Ten proces jest obecnie najszybszym sposobem rozpoczęcia projektu. Użytkownicy WSCAD SUITE mają teraz jeszcze szybszy sposób na wykorzystanie jeszcze większej ilości danych. Po przejściu na WSCAD SUITE, szybki proces importu oznacza, że użytkownicy innych elektrycznych systemów CAD mogą od razu rozpocząć korzystanie z naszego rozwiązania.

Wiele firm ręcznie tworzy dane techniczne lub zleca wykonanie zadania usługodawcom. Nietrudno zrozumieć, dlaczego: stworzenie zajmie projektantowi, który czasami tworzy dane części i symbole dla elektrycznych systemów CAD do 30 minut. Nie można tego traktować jako efektywne wykorzystania zasobów i czasu.

W internetowej bibliotece artykułów wscaduniverse.com użytkownicy znajdą obecnie ponad 1,4 miliona symboli i danych artykułów pochodzących od ponad 330 producentów w formatach CAD dla elektrotechniki WSCAD, DXF / DWG i formacie Eplan *. Zawiera również wysokiej jakości dane 3D w popularnych formatach CAD, takich jak na przykład format STEP. Mogą one służyć do wyświetlania dokładnych modeli cyfrowych całych szaf sterowniczych i przeprowadzania kontroli kolizji w oparciu o rzeczywiste wymiary komponentów. Użytkownicy Eplan *, którzy nie mają dostępu do własnego portalu danych ze względu na brak umowy serwisowej, mogą znaleźć potrzebne im rozwiązanie w witrynie wscaduniverse.com. Korzystanie ze strony wscaduniverse.com jest nie tylko bezpłatne dla użytkowników, ale także producenci mogą bezpłatnie przesyłać dane swoich artykułów!

Poszczególne elementy można pobrać bezpośrednio z WSCAD SUITE w zaledwie dwóch krokach – oprócz tego użytkownicy innych programów mogą również bezpłatnie korzystać z wscaduniverse.com.
* Ta marka należy do strony trzeciej, która nie ma powiązań z WSCAD GmbH.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

WSCAD SUITE I ACCESS DATABASE ENGINE 2016 64BIT

By | WSCAD SUITE
Ważne informacje

WSCAD SUITE I ACCESS DATABASE ENGINE 2016 64BIT

Jeśli pokazany poniżej błąd pojawia się, gdy WSCAD SUITE uzyskuje dostęp do bazy danych Access, oznacza to, że WSCAD SUITE pracuje w trybie 64-bitowym i używa zainstalowanego na komputerze 64-bitowego aparatu Access Database Engine 2016.

Access_DB_error

Ten błąd nie pojawia się podczas korzystania z 64-bitowego aparatu Access Database Engine 2010. Wsparcie dla tego silnika zostało zakończone przez Microsoft wraz z zakończeniem wsparcia dla MS Office 2010 w październiku 2020 roku.

Możesz naprawić błąd, pobierając i instalując 64-bitowy program Access-Runtime 2016 (accessruntime_4288-1001_x64_en-en.exe) z witryny internetowej firmy Microsoft:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50040

Ten błąd nie pojawia się w wersjach WSCAD SUITE w trybie 32-bitowym.

Informacje dotyczące zainstalowanych wersji Access Database Engine można uzyskać, wywołując pozycję Programy i funkcje w Panelu sterowania i wprowadzając access w polu wyszukiwania.

Uwaga:

Wraz z WSCAD SUITE X PLUS, Access Runtime 2016 64Bit jest instalowany w tym samym czasie co Access Database Engine 2016 64Bit. Ponadto 64-bitowy program Access Runtime 2016 jest przechowywany w katalogu instalacyjnym WSCAD SUITE X PLUS:

Redist\Access2016\accessruntime_x64.exe

Jeżeli mimo to wystąpi opisany błąd, możesz zainstalować Access Runtime 2016 64Bit z powyższej lokalizacji.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Ręczna kolejność zacisków

By | WSCAD SUITE
Ręczna kolejność zacisków

Ręczna kolejność zacisków

W przypadku listwy zaciskowej może się zdarzyć, że oryginalnej kolejności, w której zaciski zostały utworzone, nie można przywrócić za pomocą wybieranej opcji sortowania. Może to utrudnić tworzenie lub usuwanie zacisków wielopoziomowych.

W Menedżerze zacisków masz możliwość sortowania poszczególnych zacisków alfabetycznie, według współrzędnych, poziomów lub „w sposób mieszany”.

Dopóki zaciski listwy zaciskowej są ponumerowane kolejno, kolejność można przywrócić poprzez sortowanie alfabetyczne. Jeśli zaciski nie są ponumerowane alfabetycznie (np. 1, 2, 3, N, PE, 4, 5 itd.), ale nie zostały jeszcze umieszczone lub zostały umieszczone w utworzonej sekwencji, kolejność można osiągnąć, sortując według współrzędnych.

Jednak oba wymagania często nie są spełnione i nie można utworzyć łatwej w użyciu sekwencji.

Zacisk

Listwa zaciskowa

Menedżer zacisków – sortowanie według współrzędnych.

Menedżer zacisków – sortowanie alfabetyczne.

Jeśli zaciski na stronie schematu nie są rozmieszczone liniowo (np. zaciski N i PE są umieszczone niżej lub w innym miejscu), w przeglądarce nie można już wyświetlać oryginalnej kolejności poprzez współrzędne.

Jeśli chcesz zdefiniować niektóre zaciski jako wielopoziomowe lub cofnąć definicję wielopoziomową, może okazać się to bardzo trudne i konieczne może być ręczne wybranie odpowiednich zacisków.

Aby uniknąć tego problemu, zaleca się stosowanie funkcji „Uwzględnić ręczną kolejność”. Za pomocą niej można zmienić sposób sortowania, tj. jeśli pole wyboru jest aktywne, preferowany jest porządek wprowadzony w kolumnie Kolejność.

Dlatego sensowne jest wstawianie wpisów z kolumny Numer przyłącza w kolumnie Kolejność natychmiast po utworzeniu listwy zaciskowej. Daje to możliwość przywrócenia oryginalnej kolejności w dowolnym momencie.

Ponadto wpisy w kolumnie Kolejność można wykorzystać do zestawień i umieszczenia listew zaciskowych w szafie sterowniczej. W menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Zestawienie | Lista zacisków możesz aktywować pole wyboru Uwzględnij ręczną kolejność, co spowoduje, że ręcznie zdefiniowana sekwencja będzie używana zarówno podczas tworzenia zestawienia listwy zacisków, jak i podczas umieszczania listwy zaciskowej za pomocą Eksploratora materiałów na stronie szafy sterowniczej.

Listwa zaciskowa z nieaktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:

Listwa zaciskowa nieposortowana

Listwa zaciskowa z aktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:

Listwa zaciskowa posortowana

Ustawianie ręcznej kolejności

Jeśli użyjesz sekwencji ręcznej, otrzymasz oryginalną kolejność bez względu na nazwę numeru przyłącza oraz lokalizację poszczególnych zacisków.

 1. Otwórz Menedżer zacisków za pośrednictwem menu Zarządzanie | Zaciski
 2. Wybierz żądaną listwę zaciskową w widoku drzewa.
 3. Kliknij kartę Przeglądarka.
 4. Przewiń tabelę w prawo do kolumny Kolejność i kliknij nagłówek kolumny.
 5. Kliknij ponownie w nagłówku kolumny i przenieś ją za kolumnę Numer przyłącza.
 6. Skopiuj zawartość kolumny Numer przyłącza do kolumny Kolejność.
Menedżer zacisków - sortowanie
 1. Teraz możesz zmienić wartości w kolumnie Numer przyłącza.
 2. Kliknij Przejmij.
 3. Po aktywowaniu pola wyboru Uwzględnić ręczną kolejność zaciski są sortowane zgodnie z numeracją w kolumnie Kolejność, niezależnie od tego czy wybrana jest zakładka Współrzędnie, Alfabetycznie, Mieszany lub Poziom.
Menedżer zacisków - funkcje dodatkowe
 1. Jeśli ponownie wyłączysz pole wyboru Uwzględnić ręczną kolejność, zaciski zostaną posortowane zgodnie z zakładką Współrzędnie, Alfabetycznie, Mieszany lub Poziom.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Licencjonowanie oprogramowania WSCAD

By | WSCAD SUITE
Okno startowe

Licencjonowanie oprogramowania WSCAD

Licencjonujesz oprogramowanie WSCAD za pośrednictwem CodeMeter Cloud (WebDepot) za pomocą 25-cyfrowego biletu (klucz produktu, klucz licencyjny) otrzymanego od WSCAD pocztą elektroniczną. Potrzebujesz połączenia internetowego i przeglądarki internetowej z aktywowanym JavaScript, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (od wersji 79, oparty na Chromium). Na komputerze, na którym chcesz aktywować licencje musi być zainstalowany sterownik CodeMeter. Aktywacja licencji powoduje wygenerowanie kontenera CodeMeter z informacjami o licencji i porównanie go z chmurą CodeMeter.

Takim typem licencjonowania objęte są następujące wersje WSCAD:

 • WSCAD SUITE X
 • WSCAD SUITE 2018
 • WSCAD SUITE Education

Wersja WSCAD SUITE X DEMO nie jest licencjonowana.

Począwszy od dodatku Service Pack 3 (SP3) oprogramowania WSCAD, licencjonowanie jest jeszcze bardziej uproszczone. W przypadku nowych licencji lub zmian licencji zwykle dostarczane są licencje UFC (UFC = Universal Firm Code), które są przechowywane w kontenerze CodeMeter. Kontener CodeMeter może być umieszczony na kluczu WIBU (pamięć USB WIBU) lub bezpośrednio na komputerze. Jako klient możesz teraz w dowolnym momencie przełączać między programową i sprzętową ochroną przed kopiowaniem, pod warunkiem, że jest zainstalowany klucz sprzętowy.

Więcej informacji na temat aktywacji licencji można znaleźć tutaj:
https://wscad.pl/aktywacja-licencji/

Klucz programowy (Software)

Aktywna licencja przechowywana jest w kontenerze CodeMeter na komputerze i połączona z tym komputerem.

Klucz sprzętowy (Hardware)

Do sprzętowej ochrony przed kopiowaniem potrzebny jest klucz sprzętowy (pamięć USB) dostarczony przez WSCAD. Jeśli masz już klucz poprzedniej wersji WSCAD (mini klucz WIBU), możesz go dalej używać. Duży zielony klucz WibuKey nie jest już obsługiwany od wersji WSCAD SUITE X.

Aktywna licencja przechowywana jest w kontenerze CodeMeter na kluczu sprzętowym i połączona z tym kluczem sprzętowym.

Uwaga: Jeśli podczas aktywacji licencji UFC do komputera włożony jest klucz sprzętowy, możesz wybrać, czy chcesz używać sprzętowej czy programowej ochrony przed kopiowaniem. W dowolnym momencie możesz przełączać się między sprzętową a programową ochroną przed kopiowaniem zwracając i aktywując ponownie licencję przez WebDepot.

Auto-Update

Jeśli konieczna jest zmiana licencji (np. podczas aktualizacji z Compact do Professional lub zwiększenia liczby użytkowników), zmiany są automatycznie przenoszone do WebDepot. Począwszy od dodatku SP3 oprogramowania WSCAD, podczas uruchamiania programu sprawdzany jest WebDepot, czy są jakieś zmiany w licencji. Jeśli tak, zmiany te zostaną natychmiast zainstalowane. W przypadku zmiany licencji nie musisz już ręcznie aktywować biletu w WebDepot.

Przenoszenie

Możesz przenosić licencje UFC z jednego komputera na inny. W przypadku sprzętowej ochronie przed kopiowaniem wystarczy podłączyć klucz sprzętowy do drugiego komputera, natomiast w przypadku ochrony programowej należy dezaktywować licencję i aktywować ją na drugim komputerze. W obu przypadkach sterownik CodeMeter musi być zainstalowany na drugim komputerze.

Jeśli chcesz zmienić licencję ze sprzętowej na programową ochronę przed kopiowaniem lub odwrotnie, musisz ją najpierw zwrócić, a następnie ponownie aktywować.

Wypożyczanie

Licencje sieciowe UFC można wypożyczyć z jednego kontenera CodeMeter na inny kontener CodeMeter na okres do jednego miesiąca, np. z samodzielnego komputera na laptopa. Nie ma znaczenia, czy kontener jest na komputerze, czy na kluczu sprzętowym.

Okno startowe WSCAD SUITE

Jeśli podczas uruchamiania WSCAD SUITE znajdzie dodatkowe kontenery CodeMeter na komputerze lokalnym lub w sieci, wszystkie dostępne licencje zaoferowane bedą w oknie startowym. Ponadto wyświetlane są wszystkie wykorzystane i wolne licencje.
Przed uruchomieniem oprogramowania WSCAD można w oknie startowym aktywować i dezaktywować poszczególne dodatki.
Uruchomiona licencja nie jest już dostępna w sieci, po zamknięciu WSCAD, licencja zostanie odblokowana.

Okno startowe WSCAD
Rodzaje ochrony przed kopiowaniem

Poniższa tabela zawiera przegląd możliwych rodzajów ochrony przed kopiowaniem.

Symbol

Wyjaśnienia

Operacje

Oprogramowanie WSCAD

Programowa ochrona przed kopiowaniem

UFC ACTUFC ACT:
Programowa ochrona przed kopiowaniem z licencją UFC
• Aktywacja
• Przenoszenie
• Przywrócenie
• Wypożyczenie (tylko z licencją sieciową)
• WSCAD SUITE X
• WSCAD SUITE 2018
ACTACT:
Programowa ochrona przed kopiowaniem (CodeMeterAct)
• Aktywacja
• Przenoszenie
• Przywrócenie
• WSCAD SUITE X
• WSCAD SUITE 2015/17/18
• WSCAD SUITE Education

Sprzętowa ochrona przed kopiowaniem

UFC CMDUFC CMD:
Sprzętowa ochrona przed kopiowaniem z kluczem i licencją UFC
• Aktywacja
• Przenoszenie
• Przywrócenie
• Wypożyczenie (tylko z licencją sieciową)
• WSCAD SUITE X
• WSCAD SUITE 2018
CMDCMD:
Sprzętowa ochrona przed kopiowaniem z kluczem
• Aktywacja• WSCAD SUITE X
• WSCAD SUITE 2015/17/18
WibuKeySprzętowa ochrona przed kopiowaniem z kluczem WibuKey• Aktywacja• WSCAD SUITE 2015/17/18
• WSCAD 5.x
Przegląd

Ten blog opisuje następujące działania:

Wszystkie powyższe działania opisane są na przykładzie WSCAD X.

Aktywacja licencji

Do przeprowadzenia aktywacji licencji na komputerze (np. na serwerze licencji) musi być zainstalowany sterownik CodeMeter od wersji 6.9. Jeśli sterownik CodeMeter nie został zainstalowany razem z WSCAD SUITE, należy go zainstalować osobno.

Link do sterownika CodeMeter CodeMeter User Runtime dla Windows
https://www.wibu.com/us/support/user/downloads-user-software.html

Wymagania:

 • E-mail z 25-cyfrowym biletem
 • Połączenie z Internetem
 • Podczas korzystania ze sprzętowej ochrony przed kopiowaniem klucz sprzętowy należy podłączyć do portu USB komputera.
 1. Uruchom WebDepot pod adresem: http://lc.codemeter.com/14719/depot/index.php.
 2. Wpisz 25-cyfrowy bilet (klucz produktu) w polu Ticket na stronie WebDepot i kliknij przycisk Next. Wyświetlane są produkty objęte licencją.
WSCAD, moje licencje
 1. Kliknij przycisk Aktivate licenses (Aktywuj licencje).
 2. Tylko z licencją UFC: Jeśli klucz jest podłączony do komputera, możesz wybrać, czy chcesz używać sprzętowej, czy programowej ochrony przed kopiowaniem. Kliknij wybraną opcję
WSCAD, wybór licencji
 1. W razie potrzeby wybierz żądany pojemnik CodeMeter z listy rozwijanej. W razie wątpliwości wybierz opcję Get CmContainer automatically.
 2. Kliknij przycisk Activate selected licenses now. Licencja jest aktywowana.
 3. Potwierdź pomyślną aktywację licencji za pomocą OK.

Przeniesienie licencji (wymiana komputera)

Jeśli licencja ma być używana na innym komputerze, możesz przenieść licencję ze starego komputera na nowy za pomocą WebDepot. Sterownik CodeMeter musi być również zainstalowany na nowym komputerze.

Dzięki sprzętowej ochronie przed kopiowaniem wystarczy podłączyć klucz sprzętowy do nowego komputera. Licencja nie musi być dezaktywowana, a następnie ponownie aktywowana.

Poprzez WebDepot dezaktywuj licencję w kontenerze CodeMeter starego komputera i aktywuj licencję w kontenerze CodeMeter nowego komputera.

Uwaga: Możesz również użyć funkcji „przenieś licencję”, jeśli chcesz przełączyć się ze sprzętowej na programową ochronę przed kopiowaniem na komputerze lub odwrotnie.

Warunek: licencja jest aktywowana. Potrzebujesz 25-cyfrowego biletu i połączenia internetowego.

 1. Uruchom WebDepot pod adresem: http://lc.codemeter.com/14719/depot/index.php.
 2. Wprowadź swój bilet na stronie WebDepot i kliknij Next. Wyświetlone zostaną produkty objęte licencją i ich status.
WSCAD, moje licencje
 1. Kliknij opcję Re-host licenses.
 2. Wybierz licencję, którą chcesz przenieść.
 3. Kliknij opcję Deactivate selected licenses now. Wybrana licencja zostanie usunięta z kontenera CodeMeter. Pusty pojemnik pozostaje na komputerze.
 4. Potwierdź pomyślną dezaktywację licencji za pomocą OK.
 5. Aktywuj licencję na innym komputerze. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z opisem w dziale „Aktywacja licencji”.

Przywrócenie licencji

Jeśli korzystasz z programowego zabezpieczającego przed kopiowaniem, licencja jest przechowywana w kontenerze CodeMeter na komputerze. Jeśli kontener jest uszkodzony lub już nie istnieje (np. podczas reinstalacji systemu lub podczas aktualizacji do systemu Windows 10), możesz przywrócić licencję za pośrednictwem WebDepot. W takim przypadku na komputerze tworzony jest nowy kontener CodeMeter, w którym zapisywana jest licencja.

Uwaga: Odzyskiwanie licencji jest możliwe tylko raz.

Warunek: Kontener CodeMeter na PC jest uszkodzony lub już nie istnieje. Potrzebujesz 25-cyfrowego biletu i połączenia internetowego.

 1. Uruchom WebDepot pod adresem: http://lc.codemeter.com/14719/depot/index.php.
 2. Wprowadź swój bilet na stronie WebDepot i kliknij Next. Wyświetlone zostaną produkty objęte licencją i ich status.
WSCAD, moje licencje
 1. Kliknij Restore licenses.
 2. Kliknij opcję Restore complete CmContainer at the same computer.
 3. Zaznacz pole wyboru I accept the Conditions for CmContainer restoration.
 4. Kliknij Restore CmContainer now. Kontener CodeMeter z zawartą licencją zostanie przywrócony na komputerze.
 5. Potwierdź pomyślne przeniesienie licencji za pomocą OK.

Wypożyczenie licencji

Jeśli program WSCAD został zakupiony w wersji sieciowej z licencją UFC, można skorzystać z opcji wypożyczania licencji na określony okres (maksymalnie jeden miesiąc). Dzięki temu możesz wypożyczyć licencję z kontenera sieciowego na lokalny komputer, a licencja jest przenoszona do lokalnego, nowo utworzonego kontenera CodeMeter. Możesz teraz używać WSCAD na komputerze (np. Laptopie) bez dostępu sieci przez określony czas. Licencja może zostać zwrócona w każdej chwili.

Wymagania dotyczące komputera z licencją i komputera, na który licencję przenosimy

 • Oba wymagają tego samego systemu operacyjnego (zarówno Windows 7, jak i Windows 10)
 • Oba muszą być w tej samej sieci (192.168.xxx.xxx)
 • Żadne z nich nie może zmienić nazwy w okresie wypożyczenia
 1. Uruchom program WSCAD na lokalnym komputerze.
 2. Kliknij polecenie menu Pomoc | Wypożyczenie licencji. Otworzy się następujące okno dialogowe:
WSCAD, wypożyczenie licencji
 1. Wybierz licencję.
 2. Wybierz datę zwrotu licencji.
  Uwaga: możesz maksymalnie. podać okres wypożyczenia wynoszący jeden miesiąc. Po upływie okresu wypożyczenia licencja jest automatycznie zwracana.
 3. Kliknij przycisk Wypożyczenie. Wybrana licencja jest zapisywana w nowo utworzonym lokalnym kontenerze CodeMeter.

Możesz zwrócić licencję przed upływem okresu wypożyczenia. Przycisk Zwrot przywraca licencję z lokalnego kontenera CodeMeter do oryginalnego kontenera. Utworzony na lokalnym komputerze kontener CodeMeter jest usuwany.

Uwaga: wypożyczonej licencji nie można przenieść ani dezaktywować. Musisz ją wcześniej zwrócić.

Informacje o licencji

W oprogramowaniu WSCAD możesz sprawdzić rodzaj ochrony przed kopiowaniem, liczbę użytkowników i datę wygaśnięcia licencji.

 1. Uruchom program WSCAD na lokalnym komputerze.
 2. Kliknij polecenie menu Pomoc | Info. Otworzy się następujące okno dialogowe:

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

WSCAD Cabinet AR App

By | WSCAD SUITE

WSCAD Cabinet AR App

Dzięki aplikacji WSCAD Cabinet AR (poprzednio WSCAD Augmented Reality App, WSCAD AR App) możesz używać swojego urządzenia mobilnego (tabletu lub smartfona) do wyświetlenia informacji o komponentach szafy sterowniczej.

Aby to zrobić, po prostu zeskanuj za pomocą kamery urządzenia mobilnego kody QR programu WSCAD znajdujące się na elementach w szafie.
Aby w aplikacji AR mieć dostęp do projektu, wyeksportuj go wcześniej z WSCAD SUITE i załaduj na urządzenie mobilne za pośrednictwem dysku w chmurze. Możesz wtedy wyświetlać komponenty na schemacie połączeń (plik PDF), a na liście okablowania szafy sterowniczej oznaczać połączenia, które zostały już wykonane.

Aplikacja Cabinet AR jest kompatybilna z WSCAD SUITE 2018 lub nowszym. Można ją bezpłatnie pobrać z Apple App Store dla systemu operacyjnego iOS oraz z Google Play dla systemu operacyjnego Android.

Szczegółowe informacje na temat działania można znaleźć w pomocy online aplikacji Cabinet AR:
https://www.wscad.com/HELP/English/Cabinet_AR/index.htm

Skanowanie komponentów

Po zeskanowaniu kodu QR komponentu WSCAD w aplikacji Cabinet AR za pomocą ikony skanowania, na dole ekranu wyświetlane są dostępne informacje na temat komponentu np. oznaczenie referencyjne (= OME), tekst funkcyjny, numer artykułu, producent, połączenia.

Kody QR dla komponentów możesz utworzyć w WSCAD SUITE, używając opcji tworzenia etykiet (patrz ostatni rozdział tej dokumentacji).

Po kliknięciu ikony globu można uzyskać dodatkowe informacje na temat skanowanego komponentu. W zależności od ustawienia aplikacji dane są pobierane z portalu danych e-CAD wscaduniverse.com lub ze strony producenta. Aby uzyskać dostęp do danych z wscaduniverse.com, musisz przeprowadzić darmową rejestrację.

Do wyświetlenia komponentu w widoku 3D, używamy ikony 3D. Aby było to możliwe, informacje o plikach 3D muszą być przechowywane w rekordzie danych artykułu komponentu i eksportowane razem z projektem WSCAD.

Model 3D możesz dowolnie obracać, powiększać i zmniejszać.

Jeśli chcesz wyświetlić komponent na schemacie połączeń, kliknij ikonę PDF w obszarze informacyjnym. Zostanie otwarta odpowiednia strona schematu w pliku PDF, a wybrany element zostanie oznaczony. Możesz przewijać strony w pliku PDF.

Aby wstawić uwagi na temat komponentów, użyj ikony komentarza znajdującej się w prawym górnym rogu.

Za pomocą ikony chmury możesz przenieść zmieniony plik PDF do magazynu danych w chmurze.

Edycja informacji o okablowaniu

Za pomocą przycisku okablowania można otworzyć listę okablowania projektu i wyświetlić aktualny stan oraz informacje o połączeniach między elementami. Ponadto na liście można zaznaczyć połączenia (przewody), które wykonano w szafie sterowniczej. Każde połączenie (przewód) zapisane jest w osobnym wierszu.

Wyświetlane są następujące informacje:

 • Cel 1 (źródło)
 • Cel 2 (cel)
 • Potencjał
 • Przekrój przewodu
 • Kod koloru przewodu

Potencjał, przekrój drutu i kod koloru drutu można zdefiniować w WSCAD SUITE za pomocą atrybutów połączenia.

Możesz użyć przycisku Pokaż / ukryj z paska nawigacyjnego, aby ukryć lub pokazać połączenie, które zostało już wykonane.

Użyj ikony chmury, aby wczytać zmiany dotyczące połączeń w projekcie do magazynu danych w chmurze.

Ponadto, za pomocą przycisku PDF, można wyeksportować edytowaną listę okablowania do pamięci w chmurze jako plik PDF.

Przed pierwszym uruchomieniem

Pobieranie aplikacji Cabinet AR z App Store

Najpierw musisz pobrać aplikację Cabinet AR z Apple Store (na iOS) lub z Google Play Store (na Androida) na urządzenie mobilne (smartfon lub tablet).

Konfiguracja magazynu danych w chmurze

W przypadku systemu operacyjnego iOS potrzebujesz konta u dostawcy usług w chmurze (np. Dropbox, OneDrive lub Google Drive).

Aby to zrobić, zainstaluj odpowiednie oprogramowanie na komputerze z systemem WSCAD i zarejestruj się u dostawcy. Następnie zainstaluj aplikację dostawcy chmury na urządzeniu mobilnym.

Połączenie z dostawcą usług w chmurze konfigurowane jest w aplikacji Cabinet AR.

Uwaga: w systemie Android można również skopiować pliki projektu do dowolnego folderu na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem połączenia USB. W takim przypadku nie potrzebujesz dostawcy usług w chmurze.

Przeniesienie projektu na urządzenie mobilne

W WSCAD SUITE eksportujesz otwarty projekt za pomocą polecenia menu Projekt | Eksport | Cabinet AR do pliku z rozszerzeniem wsAR. Zapisujesz ten plik lokalnie lub bezpośrednio w magazynie w chmurze.

Aby móc zapisać plik bezpośrednio w magazynie w chmurze, musisz się zarejestrować u dostawcy usług w chmurze.

Plik ten zawiera: PDF ze wszystkimi stronami schematów połączeń, listą okablowania oraz, w razie potrzeby, modelami 3D komponentów.

Jeśli plik został zapisany lokalnie, musisz skopiować plik do pamięci w chmurze. W systemie Android można również zapisać plik w folderze na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem połączenia USB.

Ustawienia

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Cabinet AR musisz zalogować się do dostawcy usług w chmurze i załadować wymagane projekty z pamięci w chmurze na urządzenie mobilne.

W ustawieniach aplikacji wybierz dostawcę chmury. Nawet jeśli jesteś zalogowany do kilku dostawców jednocześnie, połączenie jest nawiązywane tylko z wybranym dostawcą.

Przed zmianą dostawcy należy wylogować się z konta poprzedniego dostawcy za pomocą opcji wylogowania.

Tworzenie kodów QR w WSCAD

W programie WSCAD SUITE możesz generować i drukować kody QR. Możesz wybrać i zmienić wstępnie zdefiniowane ustawienia etykiety lub zdefiniować własne ustawienia etykiety. Podczas drukowania etykiety na drukarce można zdefiniować informacje o etykiecie oraz szablon etykiety dla kodów QR i zapisać go jako ustawienie etykiety.

Możesz wydrukować kody QR z programu WSCAD poprzez menu Zestawienie | Etykiety | kody QR.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet kodów QR można znaleźć w pomocy online w części Zestawienia | Etykiety lub na blogu „Tworzenie etykiet”.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Poprzez dalsze korzystanie z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień cookies możesz dokonać w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij