Category

WSCAD SUITE

WSCAD Cabinet AR App

By | WSCAD SUITE

WSCAD Cabinet AR App

Dzięki aplikacji WSCAD Cabinet AR (poprzednio WSCAD Augmented Reality App, WSCAD AR App) możesz używać swojego urządzenia mobilnego (tabletu lub smartfona) do wyświetlenia informacji o komponentach szafy sterowniczej.

Aby to zrobić, po prostu zeskanuj za pomocą kamery urządzenia mobilnego kody QR programu WSCAD znajdujące się na elementach w szafie.
Aby w aplikacji AR mieć dostęp do projektu, wyeksportuj go wcześniej z WSCAD SUITE i załaduj na urządzenie mobilne za pośrednictwem dysku w chmurze. Możesz wtedy wyświetlać komponenty na schemacie połączeń (plik PDF), a na liście okablowania szafy sterowniczej oznaczać połączenia, które zostały już wykonane.

Aplikacja Cabinet AR jest kompatybilna z WSCAD SUITE 2018 lub nowszym. Można ją bezpłatnie pobrać z Apple App Store dla systemu operacyjnego iOS oraz z Google Play dla systemu operacyjnego Android.

Szczegółowe informacje na temat działania można znaleźć w pomocy online aplikacji Cabinet AR:
https://www.wscad.com/HELP/English/Cabinet_AR/index.htm

Skanowanie komponentów

Po zeskanowaniu kodu QR komponentu WSCAD w aplikacji Cabinet AR za pomocą ikony skanowania, na dole ekranu wyświetlane są dostępne informacje na temat komponentu np. oznaczenie referencyjne (= OME), tekst funkcyjny, numer artykułu, producent, połączenia.

Kody QR dla komponentów możesz utworzyć w WSCAD SUITE, używając opcji tworzenia etykiet (patrz ostatni rozdział tej dokumentacji).

Po kliknięciu ikony globu można uzyskać dodatkowe informacje na temat skanowanego komponentu. W zależności od ustawienia aplikacji dane są pobierane z portalu danych e-CAD wscaduniverse.com lub ze strony producenta. Aby uzyskać dostęp do danych z wscaduniverse.com, musisz przeprowadzić darmową rejestrację.

Do wyświetlenia komponentu w widoku 3D, używamy ikony 3D. Aby było to możliwe, informacje o plikach 3D muszą być przechowywane w rekordzie danych artykułu komponentu i eksportowane razem z projektem WSCAD.

Model 3D możesz dowolnie obracać, powiększać i zmniejszać.

Jeśli chcesz wyświetlić komponent na schemacie połączeń, kliknij ikonę PDF w obszarze informacyjnym. Zostanie otwarta odpowiednia strona schematu w pliku PDF, a wybrany element zostanie oznaczony. Możesz przewijać strony w pliku PDF.

Aby wstawić uwagi na temat komponentów, użyj ikony komentarza znajdującej się w prawym górnym rogu.

Za pomocą ikony chmury możesz przenieść zmieniony plik PDF do magazynu danych w chmurze.

Edycja informacji o okablowaniu

Za pomocą przycisku okablowania można otworzyć listę okablowania projektu i wyświetlić aktualny stan oraz informacje o połączeniach między elementami. Ponadto na liście można zaznaczyć połączenia (przewody), które wykonano w szafie sterowniczej. Każde połączenie (przewód) zapisane jest w osobnym wierszu.

Wyświetlane są następujące informacje:

 • Cel 1 (źródło)
 • Cel 2 (cel)
 • Potencjał
 • Przekrój przewodu
 • Kod koloru przewodu

Potencjał, przekrój drutu i kod koloru drutu można zdefiniować w WSCAD SUITE za pomocą atrybutów połączenia.

Możesz użyć przycisku Pokaż / ukryj z paska nawigacyjnego, aby ukryć lub pokazać połączenie, które zostało już wykonane.

Użyj ikony chmury, aby wczytać zmiany dotyczące połączeń w projekcie do magazynu danych w chmurze.

Ponadto, za pomocą przycisku PDF, można wyeksportować edytowaną listę okablowania do pamięci w chmurze jako plik PDF.

Przed pierwszym uruchomieniem

Pobieranie aplikacji Cabinet AR z App Store

Najpierw musisz pobrać aplikację Cabinet AR z Apple Store (na iOS) lub z Google Play Store (na Androida) na urządzenie mobilne (smartfon lub tablet).

Konfiguracja magazynu danych w chmurze

W przypadku systemu operacyjnego iOS potrzebujesz konta u dostawcy usług w chmurze (np. Dropbox, OneDrive lub Google Drive).

Aby to zrobić, zainstaluj odpowiednie oprogramowanie na komputerze z systemem WSCAD i zarejestruj się u dostawcy. Następnie zainstaluj aplikację dostawcy chmury na urządzeniu mobilnym.

Połączenie z dostawcą usług w chmurze konfigurowane jest w aplikacji Cabinet AR.

Uwaga: w systemie Android można również skopiować pliki projektu do dowolnego folderu na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem połączenia USB. W takim przypadku nie potrzebujesz dostawcy usług w chmurze.

Przeniesienie projektu na urządzenie mobilne

W WSCAD SUITE eksportujesz otwarty projekt za pomocą polecenia menu Projekt | Eksport | Cabinet AR do pliku z rozszerzeniem wsAR. Zapisujesz ten plik lokalnie lub bezpośrednio w magazynie w chmurze.

Aby móc zapisać plik bezpośrednio w magazynie w chmurze, musisz się zarejestrować u dostawcy usług w chmurze.

Plik ten zawiera: PDF ze wszystkimi stronami schematów połączeń, listą okablowania oraz, w razie potrzeby, modelami 3D komponentów.

Jeśli plik został zapisany lokalnie, musisz skopiować plik do pamięci w chmurze. W systemie Android można również zapisać plik w folderze na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem połączenia USB.

Ustawienia

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Cabinet AR musisz zalogować się do dostawcy usług w chmurze i załadować wymagane projekty z pamięci w chmurze na urządzenie mobilne.

W ustawieniach aplikacji wybierz dostawcę chmury. Nawet jeśli jesteś zalogowany do kilku dostawców jednocześnie, połączenie jest nawiązywane tylko z wybranym dostawcą.

Przed zmianą dostawcy należy wylogować się z konta poprzedniego dostawcy za pomocą opcji wylogowania.

Tworzenie kodów QR w WSCAD

W programie WSCAD SUITE możesz generować i drukować kody QR. Możesz wybrać i zmienić wstępnie zdefiniowane ustawienia etykiety lub zdefiniować własne ustawienia etykiety. Podczas drukowania etykiety na drukarce można zdefiniować informacje o etykiecie oraz szablon etykiety dla kodów QR i zapisać go jako ustawienie etykiety.

Możesz wydrukować kody QR z programu WSCAD poprzez menu Zestawienie | Etykiety | kody QR.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet kodów QR można znaleźć w pomocy online w części Zestawienia | Etykiety lub na blogu „Tworzenie etykiet”.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Pobierz plik PDF

WSCAD SUITE X 64Bit i MS Office 32Bit

By | WSCAD SUITE
WSCAD SUITE X 64BIT UND MS OFFICE 32BIT

Chcesz pracować szybciej i bardziej stabilnie na dużych projektach ze stronami dużego formatu dzięki lepszemu wykorzystaniu pamięci przez aplikacje 64-bitowe? Uruchom WSCAD SUITE w trybie 64-bitowym.

W Windows 10 64Bit wraz z zainstalowanym MS Office w trybie 64Bit to żaden problem! Podczas instalacji WSCAD SUITE wysyła zapytanie do MS Office o typ wersji bitowej i instaluje Access Database Engine 2010 wymagany dla baz danych WSCAD Access w wersji 64-bitowej.

W przypadku MS Office 32Bit WSCAD SUITE instaluje Access Database Engine 2010 w wersji 32-bitowej, ponieważ Microsoft uniemożliwia bezpośrednią instalację 64-bitowej wersji. W takim przypadku musisz ręcznie zainstalować Access Database Engine 2010 64Bit. Ponieważ jednak równoległa instalacja programu Access Database Engine 2010/2016 w wersji 32-bitowej i 64-bitowej może powodować problemy, należy zamienić istniejący 32-bitowy aparat bazy danych Access 2010/2016 na Access Database Engine 2007 (dla wszystkich aplikacji 32-bitowych).

Co więc należy zrobić?

 1. Odinstaluj Access Database Engine 2010/2016 32Bit
 2. Zainstaluj Access Database Engine 2010 64 Bit
 3. Zainstaluj program Access Database Engine 2007
 4. Uruchom WSCAD SUITE w trybie 64-bitowym

Ważne

WSCAD zaleca przejście z MS Office do wersji 64-bitowej. Podczas aktualizacji 32 bitowej wersji MS Office, Access Database Engine 2010 64Bit może zostać uszkodzony lub usunięty. W takim przypadku WSCAD SUITE przy uruchomieniu zgłasza, że bazy danych zarządzania projektami nie można odczytać i należy ją ponownie utworzyć. Nie możemy w tym momencie wybrać przycisku „Tak“, ponieważ WSCAD utworzy nowy, pusty plik, a dotychczasowy plik z danymi o projektach zostanie usunięty. Odpowiedz na pytanie, klikając „Nie”, zamknij WSCAD SUITE i ponownie zainstaluj program Access Database Engine 2010 64bit.

Uwagi

 • Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany MS Office, podczas instalacji WSCAD Suite możesz wybrać, w której wersji powinien być zainstalowany Access Database Engine.
 • W 32-bitowym systemie Windows 10 WSCAD SUITE można uruchomić tylko w trybie 32-bitowym.
 • W instalacji sieciowej WSCAD Suite mogą wystąpić problemy z dostępem do współużytkowanych baz danych Access (np. Bazy danych artykułów), gdy WSCAD Suite działa w różnych architekturach, 32-bitowych / 64-bitowych. Dlatego w instalacji sieciowej wszystkie instalacje WSCAD Suite muszą być uruchomione w tej samej architekturze.

Używając polecenia menu głównego Pomoc | Info możesz sprawdzić, czy WSCAD Suite jest uruchomiony w trybie 32 czy 64 bitowym.

Sprawdzenie wersji MS Office

Excel 2010

 1. Klikamy w kartę Plik i wybieramy Pomoc
 2. Po prawej stronie ujrzymy jaką mamy wersję programu Excel

Excel 2019

 1. Klikamy w kartę Plik i wybieramy opcję Konto
 2. Po prawej stronie klikamy w kwadratowy przycisk Excel informacje
 3. Pojawi się nowe okno dialogowe Microsoft Excel dla Office 365 – informacje (lub podobne)
 4. Na samej górze jest zawarta informacja jaką wersję Excela posiadasz

Odinstalowanie Access Database Engine 2010/2016 32Bit

 1. Otwórz Panel sterowania i przejdź do Programy i funkcje.
 2. Wyszukaj zainstalowane wersje Access Database Engine.
 3. Odinstaluj wszystkie wersje Access Database Engine 2010/2016.

Instalacja Access Database Engine 2010 64 Bit

 1. W menu Start systemu Windows przejdź do katalogu System i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia.
 2. Z menu kontekstowego wybierz pozycję Więcej | Uruchom jako administrator.
 3. W wierszu polecenia przejdź do katalogu instalacyjnego WSCAD:
  cd c:\WSCAD\WSCAD SUITE\2019\ (ścieżka zależy od instalacji)
 4. Następnie, aby zainstalować aparat bazy danych Access w wersji 64-bitowej, wprowadź następujące polecenia:
  cd Redist \ Access2010
  AccessDatabaseEngine_X64.exe /passive
  Uwaga: Jeśli używasz angielskiej wersji 64-bitowej systemu Windows 10, przejdź do trgo katalogu:
  cd Redist\EN\Access2010
 5. Tylko jeśli korzystasz z MS Office 2010, wprowadź kolejno te dwa polecenia dla wpisów rejestru w wierszu polecenia:
  Office_2010_ACE1.reg
  Office_2010_ACE2.reg
 6. Tylko jeśli korzystasz z MS Office 2013, wprowadź kolejno te dwa polecenia dla wpisów rejestru w wierszu polecenia:
  Office_2013_ACE1.reg
  Office_2013_ACE2.reg

Instalacja Access Database Engine 2007

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do katalogu instalacyjnego WSCAD:
  cd c: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 2019 \ (ścieżka zależy od instalacji)
 2. Otwórz folder Redist.
 3. Kliknij dwukrotnie plik AccessDatabaseEngine.exe, aby zainstalować aparat bazy danych Access 2007.

Uruchomienie WSCAD SUITE w trybie 64-bitowym

 1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę WSCAD SUITE i wybierz menu Właściwości.
 2. Kliknij kartę Skrót.
 3. W polu Element docelowy dodaj przyrostek na końcu -64 (ze spacją), np.
  „C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 2019 \ STARTSUITE.exe” -s -64

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Pobierz plik PDF

Kolory elementów

By | WSCAD SUITE

Kolory elementów

Wszystkie elementy na schematach i planach szaf są wyświetlane w kolorach. Kolory te są zawarte w samych elementach, ale w razie potrzeby można je zmienić za pomocą opcji opisanych poniżej, przy czym dotyczy to zarówno symboli, jak i tekstów, dowolnej grafiki, linii, kabli itp.

W przypadku zarządzania kolorami obowiązuje następująca hierarchia:

 1. Zmiana koloru elementów
  Możesz zmienić kolor poszczególnych symboli za pomocą edytora symboli. Dla wszystkich innych elementów, takich jak teksty, dowolna grafika, linie itp. zmiana koloru jest możliwa za pomocą okna dialogowego właściwości.
 2. Nadpisanie kolorów elementów za pomocą menu głównego
  Możesz zmienić kolory wielu elementów za pomocą menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory elementów, np. ogólnie dla wszystkich symboli lub dla tekstu ogólnego. W tym przypadku wszystkie symbole mają ten sam kolor.
 3. Nadpisanie kolorów elementów za pomocą warstwy
  Możesz przypisać kolor do określonej warstwy, wtedy wszystkie symbole umieszczone na tej warstwie wyświetlane są w przypisanym do niej kolorze.

Podstawą są kolory zdefiniowane w elementach. Kolory te można zastąpić ogólnymi ustawieniami kolorów. Nadpisanie koloru może z kolei zostać zastąpione przez kolor warstwy, zatem element ma najniższy, a warstwa najwyższy priorytet informacji o kolorze.

Zmiana koloru elementów

Przy zmianie koloru elementów ważne jest, aby odróżnić symbole od wszystkich innych elementów.

Kolor poszczególnych symboli można zmienić za pomocą edytora symboli.

Dla wszystkich innych elementów, takich jak teksty, dowolna grafika, połączenia itp. zmiana koloru odbywa się za pomocą okna dialogowego właściwości.

Zmiana koloru elementów za pomocą edytora symboli

Informacje o kolorach symbolu przechowywane są w symbolu. Możesz zmienić kolor symbolu i jeśli są dostępne, również kolory OME i nazwy symbolu.

Z reguły symbol zawiera kontener tekstowy. Jeśli zmienisz kolor kontenera tekstu, zmienisz kolor wszystkich zawartych w nim elementów, na przykład:

 • Tekst funkcyjny
 • Artykuł
 • Wytwórca
 • Teksty dodatkowe

Opisana powyżej funkcjonalność nie dotyczy Adresu krosowego, który pomimo tego, że znajduje się w kontenerze tekstów ma indywidualnie określany kolor.

 1. Otwieramy symbol w Edytorze symboli na jeden z dwóch sposobów:
 • Na arkuszu rysunkowym kliknij prawym przyciskiem myszy symbol i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytor symboli.
 • Eksploratorze symboli kliknij prawym przyciskiem myszy symbol i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytor symboli.
 1. Symbol zostanie wyświetlony w edytorze symboli.
 2. W widoku drzewa po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy element i z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości.
  Wskazówka: Możesz także wybrać wiele elementów.
 1. Zmień kolor i jeśli to konieczne, grubość linii lub rozmiar czcionki tekstu.
 2. Zapisz zmiany, otwierając wyskakujące menu po lewej stronie paska narzędzi i wybierając polecenie Zapisz.

W przypadku edytowania symbolu otwartego z poziomu Eksploratora symboli, zmiany zapisywane są w bibliotece i będą widoczne po ponownym umieszczeniu symbolu na schemacie – także w innych projektach.

Zmiana koloru za pomocą okna dialogowego Właściwości

Kolory wszystkich elementów z wyjątkiem symboli można zmienić w oknie dialogowym Właściwości.

 1. Kliknij element prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. Otworzy się okno dialogowe Właściwości.
 1. Zmień kolor i, jeśli to konieczne, grubość linii lub rozmiar czcionki tekstu.
 2. Zamknij okno za pomocą OK.

Nadpisanie kolorów elementów

Dzięki funkcji nadpisania kolorów możesz zmienić kolory wielu elementów na raz, np. wszystkich symboli, elementów graficznych lub tekstów. Funkcja ta zastępuje informacje o kolorze zdefiniowane w samych elementach, niezależnie od tego, jaki kolor jest zdefiniowany w symbolu lub w tekście.

Możesz wybrać inną paletę kolorów dla wydruku niż dla wyświetlania na ekranie. Domyślnie, dla wydruku kolory wszystkich elementów są ustawione na czarny. Można jednak użyć przycisku strzałki, aby przejąć ustawienia ekranu do ustawień drukarki. Dzięki temu będziemy mieli możliwość wydruku dokumentu w takich samych kolorach, w jakich wyświetlany jest na ekranie.

Ustawienie kolorów dla drukarki wykorzystywane jest również podczas eksportu dokumentu do pliku PDF.

Nadpisanie kolorów

 1. Możesz nadpisać zarówno kolory elementów na schemacie elektrycznym, jak i w planie szafy sterowniczej:
 • Aby zastąpić kolory elementów na schemacie, kliknij w menu polecenie Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory elementów.
 • Aby zastąpić kolory elementów w planie szafy sterowniczej, kliknij w menu polecenie Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory – Cabinet.
 1. Kliknij dwukrotnie pasek koloru dla żądanego elementu i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 2. Aktywuj pole wyboru przed elementem.
 3. W razie potrzeby powtórz kroki 2 i 3 dla innych elementów.
 4. Jeśli chcesz przywrócić ustawienia domyślne, kliknij Propozycję ustawień dla białego tła lub Propozycję ustawień dla czarnego tła, w zależności od tego, z której palety kolorów korzystasz.
  Uwaga: ustawienia domyślne dotyczą tylko ustawień ekranu, a nie ustawień drukarki.
 5. W polu Pozostałe kolory możesz zmienić kolor dla określonych elementów, takich jak Adres krosowy lub Wyróżniony element.
 1. Zapisz zmiany za pomocą OK.

Wszystkie elementy wybranego typu są teraz zastępowane określonym kolorem.

Zapisane zmiany są specyficzne dla użytkownika, więc dotyczą wszystkich innych projektów.

Wskazówka

Typ elementu „Obudowa symbolu” wprowadza zmiany dla samego symbolu, a także jego OUM, kontenera tekstów i nazwy. Jeżeli chcesz żeby kolory dla OME i nazwy symbolu były rożne od koloru symbolu możesz je zdefiniować zaznaczając odpowiednie opcje.

Nadpisanie kolorów funkcją warstwy

Elementy na schematach i planach szaf sterowniczych są umieszczone na warstwach (po angielsku „Layer”). Warstwy są zdefiniowane zgodnie z zawartą na nich ich treścią (standard, kabel, wymiarowanie itp.) i technologią, ale można je zmienić w dowolnym momencie. Możesz także tworzyć dodatkowe warstwy.

Jeśli umieścisz symbol na określonej warstwie i zdefiniujesz kolor warstwy, wszystkie symbole na warstwie zostaną wyświetlone w tym kolorze. Dzięki temu można łatwo zmienić kolor elementów.

Jeśli w oknie dialogowym Właściwości otwartego projektu na liście rozwijanej Konfiguracja zewnętrzna wybrano opcję WŁĄCZ -> Twórz indywidualną konfigurację projektu, ustawienia warstw są specyficzne dla projektu, tj. mogą się różnić w zależności od projektu. Jeśli w otwartym projekcie ustawiona jest opcja WYŁĄCZ -> Usuń indywidualną konfigurację projektu lub wszystkie projekty są zamknięte, ustawienia warstw są specyficzne dla programu i mają wpływ na wszystkie projekty w zarządzaniu projektami.

Wskazówka

Kolory warstw zastępują również ustawienia kolorów dla drukarki! Jeśli wszystkie kolory dla drukarki są ustawione na czarny (domyślnie) i został wybrany wydruk w kolorze, a niektóre symbole są na warstwie o kolorze niebieskim, to w podglądzie wydruku, w pliku PDF i na wydruku (na kolorowej drukarce) będą one także w kolorze niebieskim.

W edytorze symboli możesz na stałe zmienić przypisanie symbolu do warstwy.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, którego warstwę chcesz zmienić, i wybierz z menu kontekstowego polecenie Warstwa. Otworzy się okno dialogowe Wybór warstwy.
 1. Aktywuj linię żądanej warstwy znacznikiem wyboru.
 2. Kliknij pasek koloru warstwy i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 3. Podwójnym kliknięciem aktywuj pola Widoczny i Kolor. Aktywowane pola są oznaczone zielonym haczykiem.
 4. Zapisz ustawienia za pomocą OK. Element zostanie umieszczony na wybranej warstwie i wyświetlony przypisanym do niej kolorem.

Umieszczanie wielu elementów na warstwie

 1. Klikając menu Widok | Okno dodatkowe | Warstwa aktywuj okno „Warstwa”, i umieść je w dowolnie wybranym miejscu.
 2. Kliknij pasek koloru żądanej warstwy i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 3. Podwójnym kliknięciem aktywuj pola Widoczny i Kolor. Aktywowane pola są oznaczone zielonym haczykiem.
 4. Na stronie schematu wybierz elementy, które mają zostać umieszczone na wybranej warstwie.
 5. W menu kontekstowym wyboru kliknij polecenie Właściwości.
 6. W obszarze Przedstawienie | Warstwa wybierz warstwę i zapisz za pomocą OK. Elementy zostaną umieszczone na wybranej warstwie i wyświetlone przypisanym do niej kolorem.

Definiowanie nowej warstwy

 1. Kliknij polecenie menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Warstwa.
 2. Dla lepszej przejrzystości najpierw ustaw filtr technologii. Wyświetlane będą tylko te warstwy, które są już zdefiniowane dla wybranej dyscypliny.
 1. Kliknij przycisk z symbolem plusa. Zostanie utworzona nowa warstwa niestandardowa.
 2. Kliknij pole Nazwa i wprowadź nazwę warstwy.
 3. Kliknij pasek koloru i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 4. Podwójnym kliknięciem aktywuj pola Widoczny i Kolor. Aktywowane pola są oznaczone zielonym haczykiem.
 5. Jeśli chcesz utworzyć dodatkowe warstwy, powtórz kroki 3-6.
 6. Zapisz za pomocą OK.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Pobierz plik PDF

WSCAD SUITE X: Import bazy danych CSV

By | WSCAD SUITE

Import bazy danych CSV

W WSCAD SUITE mamy możliwość importu danych z pliku CSV do bieżącej bazy danych. Można przypisać każdą kolumną pliku CSV do pola bazy danych artykułów. Dla pól Nazwa elementu oraz Tekst długi możemy importować opisy w wielu językach.
Podczas importu określamy, czy plik CSV zawiera nagłówki kolumn i znak, którym rozdzielone są rekordy (np. średnik lub tabultor).

Uwaga
Znak użyty, jako separator nie powinien występować w tabeli, nawet w cudzysłowie. Rekord, w którym znajdzie się taki znak nie zostanie zaimportowany lub zostanie zaimportowany niepoprawnie.
Jeśli kolumna CSV jest przypisana do pola bazy danych artykułów typu liczba lub liczba zmiennoprzecinkowa, kolumna CSV musi być wypełniona poprawnie, w przeciwnym razie import zostanie przerwany.

Zapisz bieżącą bazę danych WSCAD SUITE

Najpierw utwórz kopię zapasową bieżącej bazy danych WSCAD SUITE. W przypadku niepowodzenia importu będziesz mógł wrócić do bazy z kopii zapasowej.

 1. Sprawdź, której bazy danych używasz. Kliknij w polecenie menu głównego Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Stałe Dane | Artykuł. W tym miejscu oprócz nazwy bazy sprawdzisz także jej typ (Access, SQL Server lub MySQL).
  Uwaga: jeżeli projekty mają włączoną indywidualną konfigurację, to do każdego może być przypisana inna baza danych.
 2. Kliknij na przycisk Otwórz i określ lokalizacją baz danych.
  Uwaga: domyślnie bazy danych artykułów przechowywane są w katalogu instalacyjnym, w folderze Databases.
 3. Za pomocą eksploratora Windows przejdź do katalogu baz danych i zrób ich kopie w wybranym miejscu.

Import bazy danych CSV

 1. Kliknij menu Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 2. W otwartym oknie zarządzania artykułami kliknij menu Narzędzia | Import bazy danych CSV. Otworzy się okno kreatora importu artykułów.
 1. Użyj przycisku przeglądania znajdującego się za polem Plik i otwórz plik CSV. Pojawi się następujące okno dialogowe:
 1. Jeśli plik CSV zawiera nagłówki kolumn, zaznacz pole wyboru Zastosuj pierwszy wiersz jako zdefiniowane kolumny.
 2. Wprowadź znak separatora, który oddziela rekordy w pliku CSV. Domyślnie jest to średnik lub tabulator.
  Uwaga: rodzaj separatora możesz zobaczyć otwierając plik CSV w edytorze tekstu.
 3. Kliknij OK. Otworzy się okno Przyporządkowanie pola.
 1. Przyporządkuj kolumny z pliku CSV do pól bazy danych WSCAD:
 • Jeśli plik CSV zawiera nagłówki kolumn o nazwach takich samych jak pola w bazie danych artykułów, są one przypisywane automatycznie.
 • Jeśli nagłówki kolumn nie pasują do pól bazy danych lub plik CSV nie zawiera żadnych nagłówków kolumn, możesz dokonać przypisania ręcznie. Przypisz kolumny do pól WSCAD po lewej stronie za pomocą list rozwijanych po prawej stronie.
 1. Wykonaj przyporządkowania pól na zakładkach Atrybuty i BA. Przyciskiem plus możesz dodać, a przyciskiem minus usunąć pola bazy danych.
 2. W razie potrzeby możesz zapisać bieżące mapowanie pól w pliku wsFZO i tak zapisane potem wczytać.
 3. Zamknij okno Przyporządkowanie pola przyciskiem OK.
 4. Jeśli dane artykułów są w jednym języku, wybierz ten język z rozwijanej listy.
 5. Jeśli masz wielojęzyczne dane artykułów (na przykład nazwy części w różnych językach i osobną kolumnę dla każdego języka), możesz przejąć te tłumaczenia do bazy danych. W tym celu aktywuj opcję Wielojęzyczne dane artykułów. W kolumnie Pole bazy danych wybierz kolumnę z pliku CSV, w obszarze Język, określ język, a w kolumnie Pole WSCAD wybierz odpowiednie pole WSCAD.
 1. Przyciskiem plus możesz dodać, a przyciskiem minus usunąć pola bazy danych.
 2. Na koniec ustaw następujące opcje:
 • Aktualizacja:
  Jeżeli w bazie istnieje już dany artykuł, pola z jego danymi zostaną.
 • Nadpisuj tylko puste pola:
  Jeżeli w bazie istnieje już dany artykuł, tylko puste pola z jego danymi zostaną nadpisane.
 • Nowy artykuł:
  Jeżeli w bazie nie istnieje dany artykuł, zostanie on wprowadzony.
 1. Kliknij przycisk Wykonaj. Nastąpi import artykułów. W lewej części okna dialogowego wyświetla się postęp dla poszczególnych danych wpisywanych do docelowej bazy. W kolumnie ze znakiem plus wyświetla się liczba dodanych a w kolumnie z kluczem, ilość zmienionych artykułów.
 2. Na koniec kliknij Gotowe.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Pobierz plik PDF

WSCAD SUITE X: Import projektów i danych w jednym kroku

By | WSCAD SUITE

Import projektów i danych v201x do WSCAD SUITE X

Jeśli chcesz wykorzystać istniejące projekty i dane w nowej wersji programu WSCAD SUITE X, możesz teraz zaimportować wszystkie swoje projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do WSCAD SUITE X w jednym kroku.

Oczywiście można importować projekty, bazy danych artykułów, komponenty WSCAD i indywidualnie konfigurować ustawienia.

Ważne: Bazy artykułów wcześniejszych wersji WSCAD SUITE 201x muszą zostać zaimportowane do bieżącego programu WSCAD SUITE. Tylko w tym przypadku dane zostaną dostosowane do aktualnej struktury bazy danych.

Import projektów i danych z wersji WSCAD 5.x nie jest już obsługiwany przez WSCAD SUITE X.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis importu projektów i danych, przejrzyj plik WSCAD_SUITE_X_przejęcie _danych.pdf znajdujący się w katalogu WSCAD\WSCAD SUITE 2019\Docs.

Przejmowane są następujące składniki WSCAD

 • Biblioteki symboli
  wszystkie biblioteki z Eksploratora symboli, zapisane w katalogu “Libraries”.
 • Ramki i formularze oraz etykiety i legendy
  wszystkie szablony z Eksploratora szablonów, zapisane w katalogu “Templates”.
 • Makra
  wszystkie makra z Eksploratora makr, zapisane w katalogu “Macros”.
 • Bazy danych
  np. słownik, baza klientów i wytwórców, bazy artykułów zapisane w katalogu “Databases”.
 • Szablony struktury projektu
  predefiniowane zestawy ramek i formularzy dla list i planów zapisane w katalogu “Patterns”.
 • Logo
  zapisane w katalogu “Logos”.
 • Arkusze danych
  zapisane w katalogu “Externals”.

Przejmowane są następujące ustawienia konfiguracji

 • Listwy komend: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone listwy komend
 • Obszary robocze: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone obszary robocze
 • Ustawienia: zmienione w menu Narzędzie | Ustawienia (Opcje) specyficzne dla użytkownika i dla programu ustawienia (np. katalogów, kolorów, ocen, tekstów, …)

Procedura importu projektu i danych

Jeśli chcesz przenieść swoje projekty, artykuły, elementy WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do nowego programu WSCAD SUITE X, wykonaj kroki od 1 do 6:

 1. Zainstaluj program WSCAD SUITE X równolegle z poprzednią wersją WSCAD SUITE 201x, np. do “C:\WSCAD\WSCAD SUITE 2019”.
  W żadnym wypadku nowa wersja nie może zostać zainstalowana w istniejącym katalogu instalacyjnym poprzedniej wersji, ponieważ w przeciwnym razie ważne projekty i dane zostaną nadpisane.
 2. Utwórz kopię zapasową całego katalogu instalacyjnego programu WSCAD SUITE X, aby przywrócić oryginalne dane w przypadku wadliwego importu.
 3. Uruchom WSCAD SUITE X.
 4. Importuj projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne poprzedniej wersji w jednym kroku za pomocą menu głównego Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza.
 5. Zamknij WSCAD SUITE X i uruchom ponownie.
 6. W razie potrzeby dostosuj symbole i kody kolorów za pomocą menu głównego Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie symbolami i Narzędzia | Stałe dane | .. | Import.

Import projektów i danych

Warunek: wszystkie projekty są zamknięte.

 1. Kliknij na menu Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza. Spowoduje to otwarcie kroku 1 kreatora importu projektów i danych.
 2. Wybierz pole wyboru Zapisz ustawienia (zalecane). W zależności od ustawienia w kroku 2 tego kreatora ustawienia konfiguracji (paski poleceń i obszary robocze) zostaną nadpisane. Dlatego należy utworzyć kopię zapasową ustawień konfiguracyjnych. Kopia zapasowa jest zapisana w katalogu instalacyjnym WSCAD w “Settings / <nazwa użytkownika> / *. WsCFA”. Można jej później użyć do przywrócenia ustawień za pomocą  menu Narzędzia| Import/Eksport ustawień | Import.
 3. Kliknij Dalej. Przejdź do kroku 2 kreatora.
 1. Masz następujące opcje wyboru wersji do importu projektów i danych:
 • Wybierz ścieżkę instalacji poprzedniej wersji, korzystając z rozwijanej listy. Pole Katalog danych zostanie zaktualizowane.
 • W polu Katalog danych użyj przycisku ikony przeglądania i wskaż ścieżkę instalacji poprzedniej wersji.
 1. W obszarze Pliki zaznacz pola wyboru dla komponentów WSCAD, które mają zostać przejęte. W razie potrzeby użyj przycisku przeglądania, aby zmienić katalogi, z których elementy WSCAD są dziedziczone.
 2. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, bieżące pliki zostaną nadpisane plikami z poprzedniej wersji.
 3. Jeśli nie chcesz importować bazy danych artykułów, przejdź do kroku 16.
 4. Aby zaimportować bazę danych artykułów, aktywuj pole wyboru Baza danych w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania.
 5. Korzystając z kart Access, SQL Server i MySQL, wybierz typ bazy danych artykułów do zaimportowania.
 1. Użyj przycisku przeglądania znajdującego się za polem Powiązanie bazy danych, aby przejść do bazy danych, której elementy chcesz zaimportować.
 2. Jeśli baza danych zawiera wiele tabel, można ustawić przyporządkowanie między polami bazy danych i polami WSCAD dla każdej tabeli osobno. Ogólnie nie trzeba zmieniać przyporządkowania pól. Po prostu kliknij Przyporządkuj automatycznie wszystkie tabele.
 3. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli to konieczne, możesz zmienić przydziały pól dla każdej tabeli osobno.
  Uwaga: Mapowanie pól, zmieniaj tylko jeśli naprawdę wiesz, co robisz.
 4. Kliknij przycisk Dalej. W razie potrzeby za pomocą filtrów możesz wybrać artykuły do importu .
 5. Kliknij przycisk Dalej. Tutaj możesz określić, czy chcesz używać samodzielnie utworzonych pól bazy danych (pól użytkownika).
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć ustawienia importowania bazy danych elementów. Powracasz do okna przejęcia danych.
 7. Jeśli nie chcesz importować projektów, przejdź do kroku 24.
 8. Aby importować projekty, aktywuj pole wyboru Projekty w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania.
 9. Wybierz katalog zawierający projekty do zaimportowania (np. C:\WSCAD\WSCAD SUITE\2018\Projects\).
  Jeśli pole wyboru Przejąć do katalogu projekty z pliku zarządzania projektami jest aktywne, do importu są oferowane tylko te projekty, które znajdują się w eksploratorze projektu poprzedniej wersji. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone, zostaną zaimportowane wszystkie projekty  z katalogu.
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Zaznacz projekty, które chcesz zaimportować.
 12. Jeśli chcesz skopiować projekty do innego katalogu, wybierz go za pomocą przycisku Przeglądaj w polu Katalog roboczy.
 13. Jeśli zaznaczona jest opcja Konwertuj centralną bazę danych projektów do bieżącej wersji, centralne bazy danych projektów są sukcesywnie konwertowane po uruchomieniu kreatora. Może to zająć trochę czasu, w zależności od liczby projektów i wielkości projektu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, projekty zostaną przekonwertowane przy pierwszym otwarciu.
 1. Kliknij Gotowe, aby wyjść z ustawień importu projektów.
 2. Jeśli chcesz zastosować ustawienia konfiguracji z poprzedniej wersji, zaznacz pola wyboru dla ustawień w obszarze Ustawienia.
  Uwaga: Ustawienia konfiguracji specyficzne dla projektu nie zostaną zastosowane.
 3. Jeśli ustawienia konfiguracyjne nie są zapisane w domyślnym katalogu programu w obszarze Settings, przejdź do lokalizacji przechowywania w polu Ścieżka konfiguracji, używając przycisku Przeglądaj.
 4. Kliknij Wykonaj. W kroku 3 zobaczysz postęp transferu danych.
  Uwaga: licznik pokazuje ilość danych w poprzedniej wersji, kopia pokazuje liczbę kopiowanych plików. Jeśli zaznaczono pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, wartość zliczania i kopiowania musi być taka sama.
  Uwaga: Jeśli importujesz projekty i chcesz utworzyć centralne bazy danych, transfer danych może zająć trochę czasu.
 5. Na koniec kliknij Gotowe. Import projektów i danych został zakończony.
 6. W zależności od wyboru komponentów konieczne może być ponowne uruchomienie programu WSCAD SUITE.

Poprzez dalsze korzystanie z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień cookies możesz dokonać w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij