Category

WSCAD SUITE

Optymalizacja schematów elektrycznych za pomocą czcionki Roboto Mono

By | WSCAD ELECTRIX, WSCAD SUITE | No Comments

W projektowaniu schematów elektrycznych bardzo ważna jest wyraźna i czytelna czcionka. Chociaż wielu użytkowników oprogramowania WSCAD używa standardowej czcionki “Courier New”, istnieją dobre powody, aby przejść na czcionkę Roboto Mono.

Czcionka ta została specjalnie opracowana do użytku w programowaniu i inżynierii. Jest niezwykle przejrzysta i czytelna, a przy tym elegancka i nowoczesna. W przeciwieństwie do Courier New, Roboto Mono wygląda lepiej na nowoczesnych wyświetlaczach i urządzeniach. Jest również łatwiejsza do odczytania przy mniejszych rozmiarach czcionek.

Aby w oprogramowaniu WSCAD zidentyfikować podzespoły elektryczne, które są umieszczone poza szafą, można użyć obszaru struktury. Obszar struktury to wirtualny fragment, który organizuje i identyfikuje określony obszar schematu.

Porównanie obu czcionek

Porównanie czcionek

Dzięki łatwej instalacji i szybkiej zmianie czcionek w oprogramowaniu WSCAD, korzystanie z Roboto Mono i czerpanie z tego korzyści jest dziecinnie proste.

Aby używać Roboto Mono w oprogramowaniu WSCAD, należy najpierw pobrać i zainstalować czcionkę. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Odwiedź oficjalną stronę Google Fonts: https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Mono.
 2. Kliknij Download family. Rodzina czcionek Roboto zostanie pobrana jako plik zip do katalogu pobierania przeglądarki.
 3. W katalogu pobierania rozpakuj plik zip.
 4. Kliknij dwukrotnie plik RobotoMono-Regular.ttf.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj. Czcionka zostanie zainstalowana na komputerze.
 6. Ważne: Uruchom ponownie komputer.

Po zainstalowaniu czcionki Roboto Mono na komputerze można jej używać w projektach WSCAD. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki w oprogramowaniu WSCAD:

 1. Na pasku menu kliknij pozycję Narzędzia | Ustawienia (Opcje).
 2. Wybierz pozycję menu Przedstawienie | Teksty.
 3. Kliknij przycisk koła zębatego dla pierwszego szablonu czcionki Tekst ogólny i wybierz czcionkę Roboto Mono w oknie dialogowym czcionek. Zamknij okno dialogowe przyciskiem OK.
  Uwaga: Ten szablon czcionki jest używany do tekstów ogólnych, takich jak OME, nazwy symboli i teksty funkcji.Przypisanie czcionki Roboto
 4. Aby zagwarantować jednolity krój pisma, należy również zmienić inne szablony kroju pisma na Roboto Mono – chyba że chcesz podkreślić jeden szablon w szczególności. Dlatego powtórz poprzedni krok również dla innych szablonów czcionek.
 5. Kliknij OK, aby zapisać zmiany. Nowa czcionka zostanie automatycznie wprowadzona w projekcie.

Przyszłe wersje oprogramowania WSCAD będą używać Roboto Mono jako czcionki domyślnej. Jednak już dziś można zainstalować i używać tej czcionki.

Okno startowe

Licencjonowanie oprogramowania WSCAD

By | Support, WSCAD ELECTRIX, WSCAD SUITE

Licencjonowanie oprogramowania WSCAD

Licencjonujesz oprogramowanie WSCAD za pośrednictwem CodeMeter Cloud (WebDepot) za pomocą 25-cyfrowego biletu (klucz produktu, klucz licencyjny) otrzymanego od WSCAD pocztą elektroniczną. Potrzebujesz połączenia internetowego i przeglądarki internetowej z aktywowanym JavaScript, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (od wersji 79, oparty na Chromium). Na komputerze, na którym chcesz aktywować licencje musi być zainstalowany sterownik CodeMeter. Aktywacja licencji powoduje wygenerowanie kontenera CodeMeter z informacjami o licencji i porównanie go z chmurą CodeMeter.

Takim typem licencjonowania objęte są następujące wersje WSCAD:

 • WSCAD ELECTRIX
 • WSCAD SUITE X Plus
 • WSCAD SUITE X
 • WSCAD SUITE Education

Wersja WSCAD SUITE X DEMO nie jest licencjonowana.

W przypadku nowych licencji lub zmian licencji zwykle dostarczane są licencje UFC (UFC = Universal Firm Code), które są przechowywane w kontenerze CodeMeter. Kontener CodeMeter może być umieszczony na kluczu sprzętowym (pamięć USB) lub bezpośrednio na komputerze. Jako klient możesz teraz w dowolnym momencie przełączać między programową i sprzętową ochroną przed kopiowaniem, pod warunkiem, że jest zainstalowany klucz sprzętowy.

Więcej informacji na temat aktywacji licencji można znaleźć tutaj:
https://wscad.pl/aktywacja-licencji/

Klucz programowy (Software)

Aktywna licencja przechowywana jest w kontenerze CodeMeter na komputerze i połączona z tym komputerem.

Klucz sprzętowy (Hardware)

Do sprzętowej ochrony przed kopiowaniem potrzebny jest klucz sprzętowy (pamięć USB) dostarczony przez WSCAD. Jeśli masz już klucz poprzedniej wersji WSCAD (mini klucz WIBU), możesz go dalej używać. Duży zielony klucz WibuKey nie jest już obsługiwany.

Aktywna licencja przechowywana jest w kontenerze CodeMeter na kluczu sprzętowym i połączona z tym kluczem sprzętowym.

Uwaga: Jeśli podczas aktywacji licencji UFC do komputera włożony jest klucz sprzętowy, możesz wybrać, czy chcesz używać sprzętowej czy programowej ochrony przed kopiowaniem. W dowolnym momencie możesz przełączać się między sprzętową a programową ochroną przed kopiowaniem zwracając i aktywując ponownie licencję przez WebDepot.

Auto-Update

Jeśli konieczna jest zmiana licencji (np. podczas aktualizacji z Compact do Professional lub zwiększenia liczby użytkowników), zmiany są automatycznie przenoszone do WebDepot. Począwszy od dodatku SP3 oprogramowania WSCAD, podczas uruchamiania programu sprawdzany jest WebDepot, czy są jakieś zmiany w licencji. Jeśli tak, zmiany te zostaną natychmiast zainstalowane. W przypadku zmiany licencji nie musisz już ręcznie aktywować biletu w WebDepot.

Przenoszenie

Możesz przenosić licencje UFC z jednego komputera na inny. W przypadku sprzętowej ochronie przed kopiowaniem wystarczy podłączyć klucz sprzętowy do drugiego komputera, natomiast w przypadku ochrony programowej należy dezaktywować licencję i aktywować ją na drugim komputerze. W obu przypadkach sterownik CodeMeter musi być zainstalowany na drugim komputerze.

Jeśli chcesz zmienić licencję ze sprzętowej na programową ochronę przed kopiowaniem lub odwrotnie, musisz ją najpierw zwrócić, a następnie ponownie aktywować.

Wypożyczanie

Licencje sieciowe UFC można wypożyczyć z jednego kontenera CodeMeter na inny kontener CodeMeter na okres do jednego miesiąca, np. z samodzielnego komputera na laptopa. Nie ma znaczenia, czy kontener jest na komputerze, czy na kluczu sprzętowym.

Okno startowe WSCAD

Jeśli podczas uruchamiania WSCAD znajdzie dodatkowe kontenery CodeMeter na komputerze lokalnym lub w sieci, wszystkie dostępne licencje zaoferowane będą w oknie startowym. Ponadto wyświetlane są wszystkie wykorzystane i wolne licencje.
Przed uruchomieniem oprogramowania WSCAD można w oknie startowym aktywować i dezaktywować poszczególne dodatki.
Uruchomiona licencja nie jest już dostępna w sieci, po zamknięciu WSCAD, licencja zostanie odblokowana.

Rodzaje ochrony przed kopiowaniem

Poniższa tabela zawiera przegląd możliwych rodzajów ochrony przed kopiowaniem.

Symbol

Wyjaśnienia

Operacje

Oprogramowanie WSCAD

Programowa ochrona przed kopiowaniem

UFC ACTUFC ACT:
Programowa ochrona przed kopiowaniem z licencją UFC
• Aktywacja
• Przenoszenie
• Przywrócenie
• Wypożyczenie (tylko z licencją sieciową)
• WSCAD ELECTRIX
• WSCAD SUITE X PLUS
• WSCAD SUITE X
• WSCAD ELECTRIX Education
ACTACT:
Programowa ochrona przed kopiowaniem (CodeMeterAct)
• Aktywacja
• Przenoszenie
• Przywrócenie
• WSCAD ELECTRIX
• WSCAD SUITE X PLUS
• WSCAD SUITE X
• WSCAD ELECTRIX Education

Sprzętowa ochrona przed kopiowaniem

UFC CMDUFC CMD:
Sprzętowa ochrona przed kopiowaniem z kluczem i licencją UFC
• Aktywacja
• Przenoszenie
• Przywrócenie
• Wypożyczenie (tylko z licencją sieciową)
• WSCAD ELECTRIX
• WSCAD SUITE X PLUS
• WSCAD SUITE X
CMDCMD:
Sprzętowa ochrona przed kopiowaniem z kluczem
• Aktywacja• WSCAD ELECTRIX
• WSCAD SUITE X PLUS
• WSCAD SUITE X

Aktywacja licencji

Do przeprowadzenia aktywacji licencji na komputerze (np. na serwerze licencji) musi być zainstalowany sterownik CodeMeter od wersji 6.9. Jeśli sterownik CodeMeter nie został zainstalowany razem z programem WSCAD, należy go zainstalować osobno.

Link do sterownika CodeMeter CodeMeter User Runtime dla Windows
https://www.wibu.com/us/support/user/downloads-user-software.html

Wymagania:

 • E-mail z 25-cyfrowym biletem
 • Połączenie z Internetem
 • Podczas korzystania ze sprzętowej ochrony przed kopiowaniem klucz sprzętowy należy podłączyć do portu USB komputera.
 1. Uruchom WebDepot pod adresem: http://lc.codemeter.com/14719/depot/index.php.
 2. Wpisz 25-cyfrowy bilet (klucz produktu) w polu Ticket na stronie WebDepot i kliknij przycisk Next. Wyświetlane są produkty objęte licencją.
WSCAD, moje licencje
 1. Kliknij przycisk Aktivate licenses (Aktywuj licencje).
 2. Tylko z licencją UFC: Jeśli klucz jest podłączony do komputera, możesz wybrać, czy chcesz używać sprzętowej, czy programowej ochrony przed kopiowaniem. Kliknij wybraną opcję
WSCAD, wybór licencji
 1. W razie potrzeby wybierz żądany pojemnik CodeMeter z listy rozwijanej. W razie wątpliwości wybierz opcję Get CmContainer automatically.
 2. Kliknij przycisk Activate selected licenses now. Licencja jest aktywowana.
 3. Potwierdź pomyślną aktywację licencji za pomocą OK.

Przeniesienie licencji (wymiana komputera)

Jeśli licencja ma być używana na innym komputerze, możesz przenieść licencję ze starego komputera na nowy za pomocą WebDepot. Sterownik CodeMeter musi być również zainstalowany na nowym komputerze.

Dzięki sprzętowej ochronie przed kopiowaniem wystarczy podłączyć klucz sprzętowy do nowego komputera. Licencja nie musi być dezaktywowana, a następnie ponownie aktywowana.

Poprzez WebDepot dezaktywuj licencję w kontenerze CodeMeter starego komputera i aktywuj licencję w kontenerze CodeMeter nowego komputera.

Uwaga: Możesz również użyć funkcji „przenieś licencję”, jeśli chcesz przełączyć się ze sprzętowej na programową ochronę przed kopiowaniem na komputerze lub odwrotnie.

Warunek: licencja jest aktywowana. Potrzebujesz 25-cyfrowego biletu i połączenia internetowego.

 1. Uruchom WebDepot pod adresem: http://lc.codemeter.com/14719/depot/index.php.
 2. Wprowadź swój bilet na stronie WebDepot i kliknij Next. Wyświetlone zostaną produkty objęte licencją i ich status.
WSCAD, moje licencje
 1. Kliknij opcję Re-host licenses.
 2. Wybierz licencję, którą chcesz przenieść.
 3. Kliknij opcję Deactivate selected licenses now. Wybrana licencja zostanie usunięta z kontenera CodeMeter. Pusty pojemnik pozostaje na komputerze.
 4. Potwierdź pomyślną dezaktywację licencji za pomocą OK.
 5. Aktywuj licencję na innym komputerze. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z opisem w dziale „Aktywacja licencji”.

Przywrócenie licencji

Jeśli korzystasz z programowego zabezpieczającego przed kopiowaniem, licencja jest przechowywana w kontenerze CodeMeter na komputerze. Jeśli kontener jest uszkodzony lub już nie istnieje (np. podczas reinstalacji systemu lub podczas aktualizacji do systemu Windows 10), możesz przywrócić licencję za pośrednictwem WebDepot. W takim przypadku na komputerze tworzony jest nowy kontener CodeMeter, w którym zapisywana jest licencja.

Uwaga: Odzyskiwanie licencji jest możliwe tylko raz.

Warunek: Kontener CodeMeter na PC jest uszkodzony lub już nie istnieje. Potrzebujesz 25-cyfrowego biletu i połączenia internetowego.

 1. Uruchom WebDepot pod adresem: http://lc.codemeter.com/14719/depot/index.php.
 2. Wprowadź swój bilet na stronie WebDepot i kliknij Next. Wyświetlone zostaną produkty objęte licencją i ich status.
WSCAD, moje licencje
 1. Kliknij Restore licenses.
 2. Kliknij opcję Restore complete CmContainer at the same computer.
 3. Zaznacz pole wyboru I accept the Conditions for CmContainer restoration.
 4. Kliknij Restore CmContainer now. Kontener CodeMeter z zawartą licencją zostanie przywrócony na komputerze.
 5. Potwierdź pomyślne przeniesienie licencji za pomocą OK.

Wypożyczenie licencji

Jeśli program WSCAD został zakupiony w wersji sieciowej z licencją UFC, można skorzystać z opcji wypożyczania licencji na określony okres (maksymalnie jeden miesiąc). Dzięki temu możesz wypożyczyć licencję z kontenera sieciowego na lokalny komputer, a licencja jest przenoszona do lokalnego, nowo utworzonego kontenera CodeMeter. Możesz teraz używać WSCAD na komputerze (np. Laptopie) bez dostępu sieci przez określony czas. Licencja może zostać zwrócona w każdej chwili.

Wymagania dotyczące komputera z licencją i komputera, na który licencję przenosimy

 • Oba wymagają tego samego systemu operacyjnego (zarówno Windows 7, jak i Windows 10)
 • Oba muszą być w tej samej sieci (192.168.xxx.xxx)
 • Żadne z nich nie może zmienić nazwy w okresie wypożyczenia
 1. Uruchom program WSCAD na lokalnym komputerze.
 2. Kliknij polecenie menu Pomoc | Wypożyczenie licencji. Otworzy się następujące okno dialogowe:
WSCAD, wypożyczenie licencji
 1. Wybierz licencję.
 2. Wybierz datę zwrotu licencji.
  Uwaga: możesz maksymalnie. podać okres wypożyczenia wynoszący jeden miesiąc. Po upływie okresu wypożyczenia licencja jest automatycznie zwracana.
 3. Kliknij przycisk Wypożyczenie. Wybrana licencja jest zapisywana w nowo utworzonym lokalnym kontenerze CodeMeter.

Możesz zwrócić licencję przed upływem okresu wypożyczenia. Przycisk Zwrot przywraca licencję z lokalnego kontenera CodeMeter do oryginalnego kontenera. Utworzony na lokalnym komputerze kontener CodeMeter jest usuwany.

Uwaga: wypożyczonej licencji nie można przenieść ani dezaktywować. Musisz ją wcześniej zwrócić.

Informacje o licencji

W oprogramowaniu WSCAD możesz sprawdzić rodzaj ochrony przed kopiowaniem, liczbę użytkowników i datę wygaśnięcia licencji.

 1. Uruchom program WSCAD na lokalnym komputerze.
 2. Kliknij polecenie menu Pomoc | Info. Otworzy się następujące okno dialogowe:

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Problem z dostępem do baz danych WSCAD po aktualizacji pakietu Office

By | Support, WSCAD SUITE

Problem z dostępem do baz danych WSCAD po aktualizacji pakietu Office

Ten komunikat o błędzie dotyczy problemu z silnikiem bazy danych programu Microsoft Access (MADBE), który występuje z powodu problemów lub zmian w instalacji pakietu Office. W większości przypadków przyczyną jest aktualizacja pakietu Office.

Po pierwsze: zawsze potwierdź tę wiadomość „Nie”, aby nie uszkodzić bazy danych.

Jeśli już potwierdziłeś za pomocą „Tak”, przejdziemy do tego później.

1. Analiza stanu MS Office

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie, które składniki pakietu Office są zainstalowane w systemie.

 • Otwórz program biurowy (Word / Excel).
 • W menu “Plik-> Konto-> Informacje o Microsoft Office” możesz sprawdzić, czy Twój pakiet Office został zainstalowany jako wersja 32-bitowa czy 64-bitowa.
 • Alternatywnie, Windows 10 w Menedżerze zadań pokazuje również formę, w jakiej programy są uruchamiane.
 • Sprawdź w panelu sterowania w katalogu “Programy i funkcje”, czy i które wersje “Microsoft Access Database Engine” są zainstalowane.

2. Sprawdzenie czy oprogramowanie WSCAD uruchamia się jako wersja 32-bitowa czy 64-bitowa

W oprogramowaniu WSCAD informacja o strukturze wyświetlana jest w menu „Pomoc-> Info”.

Wersje Office i WSCAD różnią się od siebie

WSCAD jest zawsze instalowany w obu wersjach.
To, którą wersję uruchomiono, można określić za pomocą parametrów startowych.
Jeśli otworzysz zakładkę „Skrót” we właściwościach skrótu na pulpicie, wersję 64-bitową można uruchomić wpisując w polu „Element docelowy” rozszerzenie „-64”. Jeśli tego wpisu nie będzie, zostanie uruchomiona wersja 32-bitowa.
(Przykładowy cel: „C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 202x \ STARTSUITE.exe” -s -64)

post-2552_02_eigenschaften

Wersje Office i WSCAD są takie same

Wydaje się, że istniejący MADBE jest uszkodzony lub w ogóle nie występuje.
Otwórz obszar „Programy i funkcje” w „Panelu sterowania”.
Najpierw usuń wszystkie istniejące instalacje MADBE lub przeprowadź ich naprawę.

W katalogu instalacyjnym WSCAD znajdziesz folder „REDIST”, a w nim „AccessDatabaseEngine.exe” w wersji 2007, którą zalecamy w przypadku starszych instalacji pakietu Office. Jednak silnik ten dostępny jest tylko w wersji 32-bitowej.
W podkatalogach znajdziesz odpowiednią instalację MADBE dla każdej wersji pakietu Office. Wersja 64Bit wyróżnia się sufiksem „_X64”.

3. Uruchomienie oprogramowania WSCAD

Po rozpoczęciu nadal wykazują błędy.

Baza danych mogła zostać uszkodzona przez wadliwy system.
Najpierw zamknij WSCAD i otwórz katalog WSCAD.
W większości przypadków plik „PRJVERW6.MDB” znajduje się w folderze „\ BACKUPS”.
Skopiuj go do katalogu „Projects” i zamień istniejący tam plik.

Jeśli nie masz już dostępnej działającej bazy danych, możesz na początku wygenerować nowy plik zarządzania projektem, potwierdzając komunikat o błędzie przyciskiem „Tak”.

Jednym ze sposobów jest ponowne wprowadzenie projektów do zarzadzania.
(Eksplorator projektu => Upuść->Przejmij)

Innym sposobem jest utworzenie nowego folderu dla projektów i odwołanie się do niego w programie WSCAD, w obszarze „Narzędzia-> Ustawienia (Opcje) -> Katalogi”.

Następnie zaimportuj projekty.

Aby to zrobić, przejdź do starego uszkodzonego folderu, w którym znajdują się projekty. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać żądane projekty.

4. Problem nadal istnieje

W rzadkich przypadkach zdarza się, że system surowo odmawia dostępu. Tutaj można wybrać ścieżkę poprzez dobór odpowiedniej struktury pakietu Office.

Inni producenci oprogramowania zainstalowani na stacji roboczej.

Na pokazanym obrazku widać, jak „Access Database Engine” i „Access Runtime” współdziałają z innymi programami.

* = alternatywnie można użyć SQL

Wymienieni producenci oprogramowania są niezależnymi markami i nie mają związku z WSCAD.

Ta tabela pokazuje, które środowiska wykonawcze i MADBE mogą być używane. Jeśli program używa środowiska wykonawczego lub MADBE, a inny program używa tej samej kombinacji w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej, należy wybrać alternatywę. Jeśli np. WSCAD SUITE X używa MADBE 2010 w wersji 32-bitowej a, AutoCAD 2010-2020 + Electrical nie może już używać MADBE 2010 w języku angielskim, to WSCAD musi teraz działać z innym MADBE lub runtime, ponieważ w przeciwnym razie nie ma alternatywy lub żadne inne rozwiązania nie zostały przetestowane przez WSCAD.

Uwaga!
Wersje WSCAD 5.x, WSCAD SUITE 2012-2014, AutCAD xx-2009 + Electrical i Fluke DMS to czysto 32-bitowe aplikacje.
Wersje WSCAD 2015-2017, WSCAD 2018, WSCAD SUITE X, WSCAD SUITE X PLUS, AutoCAD 2010-2020 + Electrical i EPLAN P8 <= 2.7 mogą być obsługiwane zarówno w wersji 32-bitowej, jak i 64-bitowej. Wszystkie przyszłe produkty WSCAD, a także wersje AutoCAD 2021-xx + Electrical i EPLAN P8> = 2.8 są aplikacjami czysto 64-bitowymi.

Oprogramowanie 32-bitowe Office / 64-bitowe WSCAD

Szczegółowy opis tego przypadku można znaleźć w:
C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 202x \ Docs \ WSCAD_SUITE_X_PLUS_64bit_i_MSOffice.pdf

Oprogramowanie 64-bitowe Office / 32-bitowe WSCAD

Po prostu zainstaluj MADBE 2007.
C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 202x \ REDIST \ AccessDatabaseEngine.exe

Następnie usuń rozszerzenie „-64” ze skrótu na pulpicie

post-2552_02_eigenschaften

Jeśli używasz już poprzedniej wersji WSCAD, 32-bitowy sterownik został już zainstalowany. Jeśli teraz spróbujesz zainstalować 64-bitową wersję sterownika bazy danych, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

5. Nie do rozwiązania

Odinstaluj cały pakiet Office, wszystkie powiązane elementy i całe oprogramowanie WSCAD. Następnie zainstaluj pakiet Office i sprawdź przed zainstalowaniem oprogramowania WSCAD, czy zainstalowano MADBE. Jeśli tak nie jest, zainstaluj plik „AccessDatabaseEngine.exe” zgodnie z opisem w punkcie 4.
Następnie ponownie przeprowadź instalację oprogramowania WSCAD.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

title_pl

Indywidualna konfiguracja projektu

By | WSCAD ELECTRIX, WSCAD SUITE

W WSCAD w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) można dostosować domyślne ustawienia  projektów. Ustawienia te dotyczą całego programu, indywidualnego projektu albo indywidualnego użytkownika.

Ustawienia są podzielone w następujący sposób:

 • Specyficzne dla aplikacji:
  Te ustawienia są globalne i dotyczą wszystkich projektów, np. ustawienia kopii zapasowej projektu lub zarządzania zmianami. Podczas określania ustawień specyficznych dla aplikacji mogą być otwarte tylko projekty z wyłączoną konfiguracją specyficzną dla projektu.
 • Specyficzne dla projektu:
  Ustawienia są specyficzne dla projektu zostaną utworzone, jeśli otwarty projekt ma włączoną konfigurację specyficzną dla projektu, w przeciwnym ustawienia będą zapisane jako globalne. Ustawienia te obejmują na przykład wyświetlanie punktów przerwania i potencjałów, rodzaj numeracji komponentów i żył kabli oraz używaną bazę danych artykułów.
 • Specyficzne dla użytkownika:
  Te ustawienia są zależne tylko od loginu (konta) Windows. Oznacza to, że różni użytkownicy systemu Windows mogą na przykład definiować własny wygląd kursora lub kolory elementów. Ustawienia specyficzne dla użytkownika pozostają we wszystkich przypadkach specyficzne dla użytkownika.

Możesz określić, czy ustawienia specyficzne dla projektu mają być zapisywane dla każdego projektu podczas tworzenia projektu (patrz Konfiguracja specyficzna dla projektu podczas tworzenia nowego projektu), czy później poprzez właściwości otwartego projektu (patrz Aktywacja lub dezaktywacja konfiguracji specyficznej dla projektu).

Jeśli używasz innego projektu jako szablonu podczas tworzenia nowego projektu, ustawienia specyficzne dla projektu są przejmowane z szablonu, o ile szablon zawiera już ustawienia specyficzne dla projektu, a ustawienia specyficzne dla projektu zostawisz aktywne dla nowego projektu.
Jeśli wyłączysz konfigurację specyficzną dla projektu we właściwościach otwartego projektu, ustawienia specyficzne dla projektu zostaną zresetowane do ustawień globalnych.

Jeśli wszystkie projekty zostaną zamknięte i zmienisz ustawienia specyficzne dla projektu, zmiany te zostaną zastosowane do wszystkich projektów zawartych w zarządzaniu projektami, dla których konfiguracja specyficzna dla projektu jest dezaktywowana. W przypadku projektów, w których aktywowana jest konfiguracja specyficzna dla projektu, obowiązują ich ustawienia specyficzne dla projektu.

Listę ustawień specyficznych dla projektu, aplikacji lub użytkownika, można znaleźć na końcu tego artykułu.

Zalety

Konfiguracja specyficzna dla projektu jest przydatna, jeśli:

 • Klienci wymagają od Ciebie różnego wyglądu projektów.
 • Chcesz tworzyć projekty z różnymi bazami danych artykułów.
 • Po utworzeniu projektu widok powinien zawsze pozostać taki sam, nawet jeśli wolisz teraz mieć inne ustawienia dla nowych projektów.

Wady

Nie należy używać konfiguracji specyficznej dla projektu, jeśli

 • Potrzebujesz jednolitego wyglądu wszystkich projektów.
 • Nowe lub zmienione pozycje (np. artykuły lub zmienione ceny) powinny być natychmiast dostępne dla innych projektów.
 • W przypadku rewizji należy dostosować stare projekty do zmienionych specyfikacji widoku.
 • Jeśli importujesz projekt, a towarzyszące mu dane (np. używane dodatkowe czcionki) nie mogą być dostarczone

Wskazówka

Jeśli w projekcie WSCAD wystąpi nietypowy problem, którego przyczyna nie jest jasna, zaleca się najpierw utworzyć kopię zapasową projektu, a następnie usunąć konfigurację specyficzną dla projektu. Jeśli to rozwiąże problem, wiesz, że jest to spowodowane ustawieniami specyficznymi dla projektu.
Konfiguracja specyficzna dla projektu jest również tworzona podczas tworzenia kopii zapasowej projektu.

Konfiguracja specyficzna dla projektu podczas tworzenia nowego projektu

Jeśli tworzysz nowy projekt, w kroku 3 kreatora możesz zdecydować, czy chcesz pozostawić aktywny przycisk opcji Indywidualna konfiguracja projektu (domyślnie), aby móc w ten sposób dostosować wszystkie ustawienia specyficzne dla tego projektu, czy też projektu powinny dotyczyć ustawienia globalne (przycisk wyłączony).

prj_new_pl

Ważne:
Jeśli zmienisz ustawienia dotyczące projektu w otwartym projekcie z dezaktywowaną konfiguracją projektu, obowiązują one również we wszystkich innych projektach z dezaktywowaną konfiguracją projektu.

Jeśli zmienisz ustawienia aplikacji w otwartym projekcie, będą one i tak miały zastosowanie do wszystkich projektów.

Aktywacja lub dezaktywacja konfiguracji specyficznej dla projektu

Za pomocą okna dialogowego właściwości otwartego projektu można zmienić, czy projekt ma używać ustawień specyficznych dla projektu, czy ustawień specyficznych dla aplikacji.

Jeżeli w liście rozwijanej Konfiguracja zewnętrzna wybrano pozycję WŁĄCZ -> Twórz indywidualną konfigurację projektu, rozróżnia się ustawienia specyficzne dla projektu i specyficzne dla aplikacji. Jeśli zmienisz ustawienia specyficzne dla projektu, gdy projekt jest otwarty, dotyczą one tylko tego projektu.

Jeżeli zamiast tego zostanie wybrane WYŁĄCZ -> Usuń indywidualną konfigurację projektu, wszystkie istniejące ustawienia specyficzne dla projektu zostaną usunięte, a zamiast nich zastosowane zostaną ustawienia globalne.

prj_prop_pl

Ważne:
Jeżeli pole opcji jest nieaktywne, należy pamiętać, że ustawienia specyficzne dla tego projektu, jak również dla innych projektów, mogą zmieniać się automatycznie. Dzieje się tak, gdy zamykane są wszystkie projekty i zmieniane są ustawienia specyficzne dla projektu lub gdy ustawienia specyficzne dla projektu są zmieniane w innym otwartym projekcie z podobnie dezaktywowaną konfiguracją specyficzną dla projektu.

Pliki konfiguracyjne

Ustawienia specyficzne dla projektu i specyficzne dla użytkownika są zapisywane w plikach konfiguracyjnych.

 • Jeśli zmienisz ustawienie specyficzne dla projektu, zostanie to odzwierciedlone w odpowiedniej sekcji pliku
  <katalog projektu WSCAD>\Settings\project.wsCFG
 • Jeśli zmienisz ustawienie specyficzne dla użytkownika, zostanie to odzwierciedlone w odpowiedniej sekcji pliku
  <katalog instalacyjny WSCAD>\Settings\\user.wsCFG

Tabela ustawień

Skróty w tabeli:
A: aplikacja – ustawienia właściwe dla aplikacji (programu)
P: projekt – ustawienia właściwe dla projektu
U: user – ustawienia właściwe dla użytkownika

Narzędzia | Ustawienia (Opcje)OpisAPU
OgólnieAutomatyczne wczytywanie rysunku po starcie systemux
Ogólnie Zapisać dla każdej strony pozycję i zoomx
OgólnieRysowanie w trybie ortox
OgólnieSkokx
OgólnieZoom kwadratówx
OgólniePokaż flagę podczas wprowadzania tekstu wielojęzycznegox
OgólnieWprowadzanie tekstów wielojęzycznychx
OgólnieZoom poprzez rolkę myszkix
OgólnieKierunek pracyx
OgólnieSkróty klawiaturowe dla linii pomocniczychx
OgólnieCopyrightx
OgólnieInformacja o Copyrightx
JęzykJęzyk programux
JęzykJęzyk pomocyx
JęzykPozostałe ustawieniax
BezpieczeństwoDźwiękowa sygnalizacja błędówx
BezpieczeństwoUsuwanie plików do koszax
BezpieczeństwoWezwanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa projektux
BezpieczeństwoTwórz automatyczny zapis co ... minutx
BezpieczeństwoTwórz automatyczną kopię bezpieczeństwax
KatalogiKatalog danychx
KatalogiKatalog Projektyx
KatalogiKatalog Bibliotekix
KatalogiKatalog Bazy danychx
KatalogiKatalogi Arkusze danychx
KatalogiKatalogi Pliki pomocyx
KatalogiKatalog Globalne logox
KatalogiKatalog Szablonyx
KatalogiKatalog Zapisx
KatalogiKatalog Pliki tymczasowex
KatalogiKatalog Formularzex
KatalogiKatalog Makra rysunkowex
KatalogiKatalog Makra Project Wizardx
KatalogiKatalog Pluginsx
KatalogiKatalog 3Dx
InternetWinHelpx
InternetPozostałe ustawieniax
PrzedstawienieInterfejs użytkownikax
PrzedstawienieWspółrzędnex
PrzedstawienieDatax
PrzedstawienieMiniaturkix
PrzedstawienieDostosuj kolor tła do interfejsu użytkownikax
PrzedstawienieOME - Grubość czcionkix
PrzedstawienieOME - Bez znaku poprzedzającegox
PrzedstawienieOME - Zawsze kompletne przedstawienie OMEx
PrzedstawienieLogox
Przedstawienie | KursorUstawienie kursorax
Przedstawienie | Kolory elementówZdefiniowanie kolorów dla elementówx
Przedstawienie | Kolory CabinetZdefiniowanie kolorów dla Cabinetx
Przedstawienie | Kolory xxx | użytkownikaKolory zdefiniowane przez użytkownika (64 kolory UC065 - UC128)x
Przedstawienie | TekstyZdefiniowanie tekstówx
Przedstawienie | LinieZdefiniowanie liniix
Przedstawienie | WarstwyZdefiniowanie warstwx
Przedstawienie | Łącznik wielobiegunowyZdefiniowanie łącznika wielobiegunowegox
Przedstawienie | PołączenieZdefiniowanie połączeniax
Przedstawienie | Ustawienia wstępneUstawienia wstępnex
Przedstawienie | Edytor symboliWłaściwości edytora symbolix
DrukarkaZdefiniowanie drukarkix
Rozmiar papieruZdefiniowanie rozmiaru papierux
ProjektPodstrukturax
ProjektPrzyrostekx
ProjektNormax
ProjektAutomatyczny eksport do PDF podczas zamykania projektux
ProjektZachowanie wszystkie oznaczenia struktury podczas kopiowania dokumentówx
Projekt | SzablonyDefiniowanie szablonówx
Projekt | Szablon strukturySzablon strukturyx
Projekt | Oznaczenia strukturalneDefiniowanie oznaczeń strukturalnychx
Projekt | Ustawienia wstępneUstawienia wstępne (Informacje dodatkowe)x
Projekt | Zarządzanie zmianamiDefiniowanie zarządzania zmianamix
Stałe daneBez ustawień---
Stałe dane | ArtykułUstawienia artykułówx
Stałe dane | Artykuł Building AutomationUstawienia artykułów Building Automationx
Stałe dane | SłownikUstawienia słownikax
Stałe dane | AdresyUstawienia adresówx
Stałe dane | Kody kolorówUstawienia kodów kolorówx
Stałe dane | Dokumenty onlineLista dokumentów on-linex
SymbolUstawienia symbolux
Symbol | WłaściwościWłaściwości elektryczne dla technologii EI wyświetlaj także w technologii EEx
Symbol | Teksty dodatkoweDefiniowanie tekstów dodatkowychx
Symbol | Black boxDefiniowanie black boxux
Symbol | Box urządzeniaDefiniowanie boxu urządzeniax
Symbol | Obszar strukturyUstawienia obszaru strukturyx
Symbol | Element główny/pobocznyWłaściwości elementu głównego/pobocznego
Symbol | KabelWłaściwości kabla i definiowanie symbolu dla kablax
Symbol | ZaciskWłaściwości zacisku i definiowanie symbolu dla zaciskux
Symbol | Wtyczka/GniazdoWłaściwości wtyczki/gniazda i definiowanie symbolu dla wtyczki/gniazdax
Symbol | StycznikWłaściwości stycznika i definiowanie symbolu dla stykówx
Symbol | SterownikiWłaściwości sterownikax
Symbol | Sterownik teksty specjalneDefiniowanie tekstów specjalnych sterownikax
NumeracjaBez ustawień---
Numeracja | Materiał eksploatacyjnyUstawienia numeracji materiałów eksploatacyjnychx
Numeracja | Żyła kablaUstawienia numeracji żył kablax
Numeracja | ZaciskUstawienia numeracji zaciskówx
Numeracja | ZłączeUstawienia numeracji złączx
ZestawienieTekst rozszerzyć o OMEx
ZestawienieKorzystaj z zainstalowanej wersji Microsoft Excel przy eksporcie do formatu Excelx
ZestawienieTworzenie bazy danych projektu dla zestawienia ogółemx
ZestawienieZastosuj wielkość kroku z formularzax
ZestawienieBiblioteka - graficzna lista zaciskówx
ZestawienieBiblioteka - graficzny plan kablax
ZestawienieFormat informacji o długościx
Różne listy i planyPozostałe ustawieniax
Adres krosowyUstawienia adresu krosowegox
Adres krosowy technologiiUstawienia adresu krosowego dla technologiix
EtykietyUstawieniax
InstalacjaUstawienia Instalacjex
InstalacjaOdstęp od lewej w mmx
Instalacja | Strefy instalacyjnePozycje stref instalacyjnychx
Instalacja | Szrafowanie ścianSzrafowanie ścianx
Instalacja | KabelRodzaj kablax
Instalacja | System ułożeniaRodzaj systemu ułożeniax
CabinetUstawienia Cabinetx
Cabinet | 3DUstawienia Cabinet 3D
Cabinet | RoutingUstawienia Cabinet Routingx
FluidUstawienia Fluidx
Building AutomationUstawienia Building Automationx
Building Automation | Linia połączeń dla mediówDefiniowanie linii połączeń dla mediówx
Building Automation | PluginDefinicja wtyczki „BKS_Open”x
P + I DiagramUstawienia P+IDx
P + I Diagram | Linia połączeń dla mediówDefiniowanie linii połączeń dla mediówx
Dodatek Project WizardUstawienia Project Wizardx
Dodatek Project Wizard | PozycjaDefiniowanie pozycjix
Dodatek Project Wizard | ZmienneDefiniowanie zmiennychx

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Porównywanie i importowanie zestawów materiałów z wscaduniverse.com

Porównywanie i importowanie zestawów materiałów z wscaduniverse.com

By | WSCAD SUITE

Porównywanie i importowanie zestawów materiałów
z wscaduniverse.com

Rozpoczynając nowy projekt, możesz mieć doczynienia z zupełnie nowym zestawem danych artykułów. Jeśli te dane są dostępne jako zestawienie materiałów, można porównać je z plikiem danych w witrynie wscaduniverse.com i zaimportować „trafienia” bezpośrednio do WSCAD SUITE.

To samo dotyczy aktualizacji starszego elektrycznego systemu CAD do WSCAD SUITE: często zachodzi konieczność, aby stare dane części były dostępne również w WSCAD SUITE. Możesz porównać całe zestawienie materiałów z 1,4 milionami danych w wscaduniverse.com w ciągu kilku minut, oszczędzając ogromną ilość czasu.

Jeśli masz nowy projekt i używasz specjalnej listy materiałów lub chcesz jak najbardziej efektywnie zmienić używane oprogramowanie, możesz skorzystać z nowej funkcji „Lista artykułów” (BOM). Ta funkcja umożliwia użytkownikom WSCAD SUITE jednoczesne pobieranie dużych ilości danych części za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

 1. W wscaduniverse.com wybierz nową funkcję „Lista artykułów”, klikając nazwę swojego konta w prawym górnym rogu.
Nowa lista artykułów
 1. Możesz teraz wprowadzić dane części w programie Excel we wstępnie zdefiniowanym formacie (* .csv). W przypadku większości projektów lista ta jest już dostępna i można ją po prostu skopiować i wkleić do dostarczonego szablonu WSCAD. Kliknij „Pobierz szablon”: W pierwszej kolumnie musi być wpisany producent w drugiej kolumnie numer artykułu. W trzeciej kolumnie opcjonalnie można określić normę.
Wybór pliku
Przykładowa lista
 1. Możesz teraz wybrać listę lub przeciągnąć i upuścić plik w oknie. System automatycznie zweryfikuje Twoje dane: Czy format jest prawidłowy? Czy wszystko jest napisane poprawnie i czy wszystkie artykuły są obecne? Jeśli artykułów nie ma w bazie, możesz wysłać „ZAPYTANIE O ARTYKUŁ”, a artykuły zostaną utworzone za Ciebie! Wszystkie znalezione artykuły są gotowe do zaimportowania do WSCAD SUITE. Po wybraniu „POBIERZ ARTYKUŁ” zostanie wygenerowany i pobrany pakiet, który można zaimportować do WSCAD SUITE.

I to wszystko – gotowe: możesz błyskawicznie przesłać tysiące danych, wykonując tylko te 3 kroki.

Nie musisz pobierać całego katalogu producenta, możesz czytać i pobierać określone części związane z projektem. Bezpośrednia informacja zwrotna jest wyświetlana w postaci systemu sygnalizacji świetlnej:

 • Kolor zielony oznacza wszystkie znalezione artykuły. Po wybraniu „POBIERZ ARTYKUŁ” zostanie wygenerowany i załadowany pakiet. Możesz go natychmiast pobrać i zaimportować do WSCAD SUITE. Funkcję importu można znaleźć w WSCAD SUITE w obszarze Narzędzia | Stałe dana | Importuj pakiet danych. Rozpakuj pobrany plik ZIP i zaimportuj wszystkie artykuły naraz.
Artykuły do pobrania
 • Bursztyn jest dla części, dla których nie było trafień. Te artykuły nie są dostępne na wscaduniverse.com. Możesz jednak złożyć zamówienie na artykuły. Jeśli jest to pilne, poproś nas o wycenę.
Artykuły do zrobienia

Listę artykułów do utworzenia można wyświetlić klikając w „POKAŻ WSZYSTKIE ARTYKUŁY”.

Lista artykułów do zrobienia

Dostępne informacje zostaną dodane do formularza zamówienia artykułów. Dlatego należy wybrać opcję „Utwórz zapytanie o artykuł”: Istnieją 2 typy żądań artykułu:

 1. Bezpłatna prośba o artykuł: w tym wariancie artykuły są tworzone, ale nie w określonym czasie. Rozpatrzenie Twojej prośby może potrwać dłużej, w każdym przypadku zależy od ilości zamówień.
 2. Zapytanie z wyceną: dzięki tej opcji otrzymasz niezobowiązującą wycenę, a artykuły zostaną utworzone natychmiast po złożeniu zamówienia. Jeśli jest to pilne, radzimy skorzystać z tej opcji.
 • Kolor czerwony oznacza elementy, dla których informacje o artykułach zostały wprowadzone nieprawidłowo lub w przypadku których wystąpił błąd. Przyjrzyj się jeszcze raz swojej liście, aby upewnić się, że wszystko zostało wypełnione poprawnie.
Artykuły odrzucone

Ten proces jest obecnie najszybszym sposobem rozpoczęcia projektu. Użytkownicy WSCAD SUITE mają teraz jeszcze szybszy sposób na wykorzystanie jeszcze większej ilości danych. Po przejściu na WSCAD SUITE, szybki proces importu oznacza, że użytkownicy innych elektrycznych systemów CAD mogą od razu rozpocząć korzystanie z naszego rozwiązania.

Wiele firm ręcznie tworzy dane techniczne lub zleca wykonanie zadania usługodawcom. Nietrudno zrozumieć, dlaczego: stworzenie zajmie projektantowi, który czasami tworzy dane części i symbole dla elektrycznych systemów CAD do 30 minut. Nie można tego traktować jako efektywne wykorzystania zasobów i czasu.

W internetowej bibliotece artykułów wscaduniverse.com użytkownicy znajdą obecnie ponad 1,4 miliona symboli i danych artykułów pochodzących od ponad 330 producentów w formatach CAD dla elektrotechniki WSCAD, DXF / DWG i formacie Eplan *. Zawiera również wysokiej jakości dane 3D w popularnych formatach CAD, takich jak na przykład format STEP. Mogą one służyć do wyświetlania dokładnych modeli cyfrowych całych szaf sterowniczych i przeprowadzania kontroli kolizji w oparciu o rzeczywiste wymiary komponentów. Użytkownicy Eplan *, którzy nie mają dostępu do własnego portalu danych ze względu na brak umowy serwisowej, mogą znaleźć potrzebne im rozwiązanie w witrynie wscaduniverse.com. Korzystanie ze strony wscaduniverse.com jest nie tylko bezpłatne dla użytkowników, ale także producenci mogą bezpłatnie przesyłać dane swoich artykułów!

Poszczególne elementy można pobrać bezpośrednio z WSCAD SUITE w zaledwie dwóch krokach – oprócz tego użytkownicy innych programów mogą również bezpłatnie korzystać z wscaduniverse.com.
* Ta marka należy do strony trzeciej, która nie ma powiązań z WSCAD GmbH.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł: