Automatyzacja

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ

Automatyzacja

Skrócenie procesu inżynieryjnego i konstrukcyjnego z kilku tygodni do kilku dni a nawet minut i pozyskanie czasu na nowe projekty. Czwarta rewolucja przemysłowa jest możliwa nie tylko w dziedzinie przemysłu maszynowego ale przede wszystkim w dziedzinie rozwoju i projektowania w branży elektrotechnicznej: oprogramowanie zarządza oprogramowaniem   – krok w kierunku Przemysłu 4.0 z oprogramowaniem WSCAD i jego dodatków Add-On Automation Interface.

alt-text

1. Strukturyzacja

Konsekwentnie przemyślana struktura systemów i maszyn z pomocą oznaczeń strukturalnych upraszcza i przyspiesza proces rozwoju i projektowania. Kompletne mechatroniczne listy części mogą być generowane w pełni automatycznie, a porównanie zespołów z systemów ERP z danymi z mechanicznego obszaru CAD odbywa się szybko. Jest to połączenie elektrotechniki i mechaniki. Połączenie z mechaniką, a tym samym z mechatroniczną listą części, jest łatwe do zrealizowania, jeśli tworzy się małe funkcje i jednostki funkcjonalne, które z jednej strony pasują do zespołów mechanicznych, a z drugiej strony mogą być używane ponownie tak często, jak jest to pożądane.

2. Standaryzacja

Standaryzacja portfolio produktów ma na celu zapewnienie możliwości wielokrotnego wykorzystywania poszczególnych modułów. W procesie technicznym struktury produktów i szablony projektów są zaprojektowane w ten sposób, że z jednej strony odzwierciedlają wszelkie ustalone normy i standardy na rynku, a z drugiej zawiera cały bagaż wiedzy i doświadczeń firmy. Jasno sformułowane zasady, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych dostawców, powodują dalsze uproszczenie procesu projektowania. To pozwala zaoszczędzić czas i gwarantuje poprawność wszystkich sporządzonych dokumentów. Wszystkie te środki stanowią solidną podstawę do automatyzacji procesu tworzenia.

3. Ponowne wykorzystanie

Najczęściej powtarzające się układy i schematy można przechowywać w postaci makra. Tworzenie takich makr w programie WSCAD jest bardzo proste dla wszystkich dyscyplin. Narysuj fragment schematu, myszą zaznacz oknem, przypisz nazwę i zapisz. Makro jest gotowe i może być wykorzystywane dowolną ilość razy i w dowolnych lokalizacjach w projekcie. Aby niepotrzebnie nie tworzyć dużych i skomplikowanych bibliotek, zaleca się stosowanie zmiennych. Zmienna zostanie wymieniona na wszystkich stronach schematów i dyscyplin. Szybko, prosto, nic nie zostanie zapomniane.

4. Generowanie

W następnym kroku pozostaje wygenerowanie schematów przy użyciu Add-On Project Wizard. Wystarcza wciśnięcie jednego przycisku, a mały dodatek do programu WSCAD połączy makra i warianty w bardziej lub mniej kompletne schematy i dokumentację – idealny w 100 procentach. W ten sposób tygodnie pracy przy projektowaniu skraca się do kilku dni czy godzin.

5. Konfigurowanie

Kolejnym krokiem jest wykorzystanie interfejsu automatyzacji: za pomocą naciśnięcia jednego przycisku liczne konfiguratory takie jak SAP, ACATEC, SIEMENS Teamcenter lub własne rozwiązania przekazują do programu WSCAD wszystkie dane niezbędne w procesie technicznym. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, komplilowane są kompletne plany i dokumentacja. Cały proces komplilacji przebiega w tle: WSCAD w tym momencie nie musi być nawet uruchomiony. Nawet użytkownicy nie muszą być obecni w czasie procesu projektowania. Projektowanie nocą czy oprogramowanie zarządzające oprogramowaniem to krok w kierunku technologii 4.0. Konfigurowanie zamiast projektowania. To co było tworzone dawniej tygodniami, teraz zajmuje kilka minut, a inzynierowie mają czas na ważniejsze zadania.

Przemyślana i konsekwentnie stosowana standaryzacja i automatyzacja oferuje wiele zalet. Skorzystaj z naszej wiedzy połączonej z wieloletnią praktyką. Z ogromną przyjemnością pomożemy ci znaleźć i zoptymalizować stopień automatyzacji, który najlepiej odpowiada twoim wymaganiom i potrzebom.

Zalety w skrócie

 • Jednolity wygląd wszystkich planów i dokumentów, niezależny od projektanta
 • Centralnie przechowywane know-how dostępne dla wszystkich twórców
 • Szybkie cykle rozwoju i konstrukcji
 • Niezmiennie wysoka jakość wyników pracy
 • Standardowe, jednolite szablony i struktury dokumentacji
 • Jasno zdefiniowane dane źródłowe
 • Wiążące wytyczne zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne dla dostawców i partnerów

Co możemy dla Państwa zrobić

 • Analiza aktualnej sytuacji
 • Co można standaryzować i gdzie?
 • Optymalna organizacja i wykorzystanie makr i wariantów makr
 • Generowanie schematów za pomocą jednego przycisku z Project Wizard
 • Konfigurowanie zamiast konstruowania za pomocą WSCAD Automation Interface
 • Możliwość rekomendacji i wsparcie przy zaimplementowaniu prezentowanych możliwości

Chcę otrzymać
ofertę
Testuj bezpłatnie
wersję Demo
Kontakt
WSCAD
WSCAD
Education