Szkolenie na wersję Suite Professional

Wymagana jest podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows.

To szkolenie przewidziane jest dla początkujących jak również dla użytkowników programu, którzy pracują na wcześniejszych wersjach WSCAD dla Windows i chcieliby poznać nowe funkcje!

Czas – 4 dni

Certyfikat
Uczestnictwo w szkoleniu jest potwierdzone “Certyfikatm WSCAD”.

Tematy

 • Przedstawienie firmy
 • Wymagania sprzętowe i systemowe
 • Struktura projektów (pliki, rozszerzenia, itp.)
 • Środowisko pracy – katalogi, biblioteki podstawowe i dodatkowe, bazy danych
 • Konfiguracja i dostosowanie programu do własnych potrzeb – specyficzna konfiguracja
 • Zarządzanie projektem – opis funkcji, zakładanie nowych projektów, przejmowanie projektów z poprzednich wersji
 • Ćwiczenia praktyczne – tworzenie nowych stron planu, projekt przykładowy
 • Wyszukiwanie i wstawianie symboli z różnych bibliotek – eksplorator symboli
 • Szybkie tworzenie symboli – black-box
 • Zarządzanie stycznikami w trybie automatycznym i półautomatycznym
 • Zarządzanie sterownikami – wstawianie kart sterowniczych, wykorzystywanie poszczególnych adresów, powiązania pomiędzy symbolami, eksport i import tekstów sterowników
 • Uzupełnianie projektu z wykorzystaniem przeglądarek online (list materiałowych, zacisków, połączeń, kabli, złączy)
 • Wstawianie kabli do projektu z wykorzystaniem zarządzania kablami
 • Automatyczna numeracja elementów i przyłączy zaciskowych
 • Generowanie adresów krosowych na przewodach, stycznikach, sterownikach
 • Automatyczne oznaczanie przewodów
 • Generowanie list (zacisków, materiałowych, kabli, połączeń, planu kabla…)
 • Tłumaczenie projektu na języki obce
 • Wykorzystywanie symboli kierunku drutowania – plan drutowania
 • Tworzenie nowej biblioteki
 • Tworzenie standardowego symbolu
 • Tworzenie symbolu graficznego złożonego z kilku symboli
 • Przejmowanie symboli z projektu – przejęcie części
 • Tworzenie podstawowego wpisu w bazie danych i powiązanie go z symbolem graficznym
 • Tworzenie elementów kombinowanych, złożonych z kilku artykułów
 • Tworzenie własnej bazy danych
 • Tworzenie i edycja elementów PLC (SPS)
 • Tworzenie styczników – symbolu graficznego, wpisu w bazie danych z widokiem zestyków
 • Edycja łącznika wielobiegunowego (widoku styków stycznika)
 • Tworzenie widoków elementów szaf sterowniczych
 • Przypisywanie do artykułów w bazie danych wymiarów oraz widoków – wykorzystanie tych informacji w menedżerze szaf sterowniczych
 • Edycja formularzy graficznych i ramek rysunkowych oraz wykorzystanie ich w projektach
 • Eksportowanie list do innych formatów: dBase, Access, Excel
 • Optymalna konfiguracja środowiska pracy na programie WSCAD w sieci – katalogi i ustawienia)
 • Funkcje naprawcze dla poszczególnych opcji (zarządzania stycznikami, sterownikami, trybu KTP, itp.)
 • Zarządzanie projektem KTP (tworzenie, dołączanie dodatkowych podprojektów, sposób generowania oznaczeń, adresów krosowych, itd.)

Chcę otrzymać
ofertę

Testuj bezpłatnie
wersję Demo

Kontakt
WSCAD

WSCAD SUITE
Education