Ręczna kolejność zacisków

By 2 kwietnia 2020WSCAD SUITE
Ręczna kolejność zacisków

Ręczna kolejność zacisków

W przypadku listwy zaciskowej może się zdarzyć, że oryginalnej kolejności, w której zaciski zostały utworzone, nie można przywrócić za pomocą wybieranej opcji sortowania. Może to utrudnić tworzenie lub usuwanie zacisków wielopoziomowych.

W Menedżerze zacisków masz możliwość sortowania poszczególnych zacisków alfabetycznie, według współrzędnych, poziomów lub „w sposób mieszany”.

Dopóki zaciski listwy zaciskowej są ponumerowane kolejno, kolejność można przywrócić poprzez sortowanie alfabetyczne. Jeśli zaciski nie są ponumerowane alfabetycznie (np. 1, 2, 3, N, PE, 4, 5 itd.), ale nie zostały jeszcze umieszczone lub zostały umieszczone w utworzonej sekwencji, kolejność można osiągnąć, sortując według współrzędnych.

Jednak oba wymagania często nie są spełnione i nie można utworzyć łatwej w użyciu sekwencji.

Zacisk

Listwa zaciskowa

Menedżer zacisków – sortowanie według współrzędnych.

Menedżer zacisków – sortowanie alfabetyczne.

Jeśli zaciski na stronie schematu nie są rozmieszczone liniowo (np. zaciski N i PE są umieszczone niżej lub w innym miejscu), w przeglądarce nie można już wyświetlać oryginalnej kolejności poprzez współrzędne.

Jeśli chcesz zdefiniować niektóre zaciski jako wielopoziomowe lub cofnąć definicję wielopoziomową, może okazać się to bardzo trudne i konieczne może być ręczne wybranie odpowiednich zacisków.

Aby uniknąć tego problemu, zaleca się stosowanie funkcji „Uwzględnić ręczną kolejność”. Za pomocą niej można zmienić sposób sortowania, tj. jeśli pole wyboru jest aktywne, preferowany jest porządek wprowadzony w kolumnie Kolejność.

Dlatego sensowne jest wstawianie wpisów z kolumny Numer przyłącza w kolumnie Kolejność natychmiast po utworzeniu listwy zaciskowej. Daje to możliwość przywrócenia oryginalnej kolejności w dowolnym momencie.

Ponadto wpisy w kolumnie Kolejność można wykorzystać do zestawień i umieszczenia listew zaciskowych w szafie sterowniczej. W menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Zestawienie | Lista zacisków możesz aktywować pole wyboru Uwzględnij ręczną kolejność, co spowoduje, że ręcznie zdefiniowana sekwencja będzie używana zarówno podczas tworzenia zestawienia listwy zacisków, jak i podczas umieszczania listwy zaciskowej za pomocą Eksploratora materiałów na stronie szafy sterowniczej.

Listwa zaciskowa z nieaktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:

Listwa zaciskowa nieposortowana

Listwa zaciskowa z aktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:

Listwa zaciskowa posortowana

Ustawianie ręcznej kolejności

Jeśli użyjesz sekwencji ręcznej, otrzymasz oryginalną kolejność bez względu na nazwę numeru przyłącza oraz lokalizację poszczególnych zacisków.

  1. Otwórz Menedżer zacisków za pośrednictwem menu Zarządzanie | Zaciski
  2. Wybierz żądaną listwę zaciskową w widoku drzewa.
  3. Kliknij kartę Przeglądarka.
  4. Przewiń tabelę w prawo do kolumny Kolejność i kliknij nagłówek kolumny.
  5. Kliknij ponownie w nagłówku kolumny i przenieś ją za kolumnę Numer przyłącza.
  6. Skopiuj zawartość kolumny Numer przyłącza do kolumny Kolejność.
Menedżer zacisków - sortowanie
  1. Teraz możesz zmienić wartości w kolumnie Numer przyłącza.
  2. Kliknij Przejmij.
  3. Po aktywowaniu pola wyboru Uwzględnić ręczną kolejność zaciski są sortowane zgodnie z numeracją w kolumnie Kolejność, niezależnie od tego czy wybrana jest zakładka Współrzędnie, Alfabetycznie, Mieszany lub Poziom.
Menedżer zacisków - funkcje dodatkowe
  1. Jeśli ponownie wyłączysz pole wyboru Uwzględnić ręczną kolejność, zaciski zostaną posortowane zgodnie z zakładką Współrzędnie, Alfabetycznie, Mieszany lub Poziom.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

wscad.pl

Author wscad.pl

More posts by wscad.pl