Tworzenie etykiet

By 3 sierpnia 2017WSCAD SUITE

Tworzenie etykiet (drukowanie etykiet)

W WSCAD SUITE dla materiałów eksploatacyjnych, kabli, zacisków, sterowników i punktów pomiarowych dostępne są gotowe wzory etykiet, nalepek różnych wytwórców. Do wydruku etykiet możemy wykorzystać te gotowe, predefiniowane ustawienia lub utworzyć własne, zgodne z wymaganiami. Drukować możemy bezpośrednio na drukarce lub do pliku.

Metoda

 1. Definiowanie informacji o etykiecie
  W pierwszej kolejności podajemy wymiary papieru, układ kolumn oraz wierszy i zapisujemy jako informację o etykiecie. Możemy również wybrać spośród informacji już istniejących.
 2. Tworzenie szablonu etykiety
  Określamy jakie teksty mają być widoczne na etykiecie i umieszczamy na szablonie etykiety odpowiednie znaczniki (np. OME).
 3. Tworzenie ustawień etykiety
  W ustawieniach etykiety wybieramy zdefiniowaną wcześniej informację o etykiecie, drukarkę oraz szablon. Dla każdego typu elementu (materiał eksploatacyjny, kabel, zacisk, sterownik i punkt pomiarowy) niezależnie można zdefiniować własne ustawienia etykiety.
 4. Drukowanie etykiet
  Po zatwierdzeniu wszystkich ustawień można rozpocząć drukowanie etykiet na drukarce lub do pliku

Definiowanie informacji o etykiecie

W pierwszej kolejności wstawiamy wymiary papieru, układ kolumn oraz wierszy etykiety.

 1. W menu głównym, klikamy Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Etykiety | Informacje.
 1. Jeśli chcemy użyć gotowej informacji o etykiecie:
 • Wybieramy szablon z listy rozwijanej Nazwa. Predefiniowane wartości są przenoszone do tabeli poniżej.
 • W obszarze Ustal wymiary etykiety wybieramy jeden z predefiniowanych wzorców różnych producentów, a następnie klikamy Zastosuj. Predefiniowane wartości są przenoszone do tabeli poniżej.
 1. Jeżeli chcemy zdefiniować własne informacje o etykiecie, klikamy na znak Plus obok listy rozwijanej Nazwa, wprowadzamy nazwę informacji o etykiecie i klikamy OK.
 2. Wpisujemy wartości w tabeli. Określamy wielkość etykiety, odstępy oraz ilość wierszy i kolumn.
 3. Klikamy OK. Wymiary i rozmieszczenie etykiety zostaną zapisane jako wzorzec pod nazwą określoną powyżej.

Tworzenie szablonu etykiety

Za pomocą Edytora etykiet tworzymy nowy szablon i umieszczamy w nim określone znaczniki rezerwacji miejsca.

 1. Edytor etykiet uruchamiamy na jeden z dwóch sposobów:
 • Klikamy w menu Narzędzia | Edytory | Etykieta
 • W Eksploratorze szablonów klikamy na pasku narzędzi przycisk strzałki w dół i wybieramy polecenie Nowa etykieta
 1. Wybieramy informacje o etykiecie. Zostaną przejęte informacje o wymiarach etykiety.
 1. Klikamy przycisk OK. Otworzy się Edytor etykiet. W górnym rogu pojawi się etykieta oznaczona czerwoną ramką.
 2. Wciskając przycisk paska narzędzi umieszczamy w ramce jeden lub kilka znaczników rezerwacji miejsca (np. OME).
 1. Zapisujemy szablon etykiety w katalogu <katalog instalacyjny WSCAD>/Templates. Szablon etykiety pojawi się w Eksploratorze szablonów.

Tworzenie ustawień etykiety

Dla każdego typu elementu (materiał eksploatacyjny, kabel, zacisk, sterownik, punkt pomiarowy) można utworzyć jedno lub kilka ustawień etykiety. Ustawienie etykiety zawiera informacje o etykiecie, szablon etykiety i typ danych wyjściowych (drukarka lub plik).

 1. W menu głównym klikamy Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Etykiety | <Element>, np. Materiał eksploatacyjny
 2. Klikamy na przycisk Plus obok listy rozwijanej pola Nazwa ustawień etykiet, wprowadzamy nazwę dla ustawień i potwierdzamy przyciskiem OK.
 1. Jeżeli etykiety mają być drukowane na drukarce, wybieramy pole Drukarka. Wybieramy informacje o etykiecie, drukarkę i szablon etykiety.
 2. Jeśli etykiety mają być zapisane do pliku, wybieramy opcję Plik i określamy format pliku (np. Excel lub Access). W tym przypadku nie są wymagane informacje o etykiecie i szablon.
 3. Możemy rozszerzyć lub ograniczyć wybór elementów, które mają być drukowane na etykietach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc online.
 4. Klikamy przycisk OK.

Drukowanie etykiet

Kiedy zdefiniowane są już informacje, szablon i ustawienia etykiety możemy etykiety drukować lub zapisać do pliku.

 1. Z menu głównego Zestawienie | Etykiety wybieramy żądaną pozycję (np. Materiały eksploatacyjne).
 2. Z rozwijanej listy Nazwa ustawień etykiet wybieramy etykietę.
 1. Jeśli ustawieniach etykiety wybrana została drukarka, wprowadzamy liczbę kopii. Możemy też ustalić kolumnę i wiersz, od których ma być rozpoczęty wydruk. Jest to ważne, jeżeli na papierze są już częściowo wydrukowane etykiety.
 2. Jeżeli w ustawieniach etykiety wybrana została wybrana opcja Plik, określamy format (np. Excel lub Access).
 3. Klikamy OK.
wscad.pl

Author wscad.pl

More posts by wscad.pl