Category

Electrical Installation

DXFDWG-import

DXF/DWG-IMPORT W WSCAD ELECTRIX

By | Electrical Installation, WSCAD ELECTRIX

Dzięki nowemu WSCAD ELECTRIX możesz lepiej integrować pliki DXF/DWG z oprogramowaniem WSCAD. Pliki DXF / DWG mogą na przykład zawierać plany pięter, które można uwzględnić w procesie tworzenia instalacji elektrycznej. Rysunki DXF/DWG są często wykorzystywane jako podstawa inżynierii procesowej lub schematów automatyzacji TGA. Poprzez polecenie menu głównego Plik | Import | DXF/DWG dostępne są różne opcje importu pliku DXF/DWG na istniejącą stronę projektu. We wszystkich przypadkach można wykluczyć z importu warstwy, które są obecne w pliku DXF/DWG, ale nie są wymagane. Niezależnie od sposobu importu na rysunku możesz umieścić elementy WSCAD, wzbogacając plik DXF/DWG o informacje, takie jak różne parametry komponentów, które są istotne do tworzenia zestawień.

 • Jako zdjęcie
  Plik DXF/DWG jest wstawiany jako tło. Edycja pliku nie jest możliwa. Warstw na rysunku nie można już wyświetlać ani ukrywać po imporcie.
 • Osadzony
  Wszystkie warstwy przejęte podczas importu można później pokazać lub ukryć. Zwiększa to przejrzystość podczas umieszczania kolejnych elementów WSCAD. Edycja osadzonego pliku DXF/DWG bezpośrednio w oprogramowaniu WSCAD nie jest możliwa, ale można go wymienić na poprawioną wersję bezpośrednio w katalogu projektu.
 • Konwertowany do formatu WSCAD
  Wszystkie elementy DWG są konwertowane do formatu WSCAD. W ten sposób rysunek można w całości edytować. Wszystkie warstwy przejęte podczas importu można później pokazać lub ukryć. Jednak odniesienie do oryginalnego rysunku jest tracone podczas konwersji i późniejsze zmiany w rysunku nie mogą zostać przyjęte.

Te opcje są nadal dostępne w oprogramowaniu ELECTRIX.

Ponadto, dzięki nowo wdrożonej funkcjonalności „Bazując na podstawie strony DWG”, przetwarzanie rysunków DXF/DWG zostało ulepszone w pierwszym kroku.

Teraz możesz wybrać plik DXF/DWG podczas tworzenia strony. Kopia pliku DXF/DWG jest automatycznie zapisywana w katalogu projektu w podkatalogu „Graphics”, a WSCAD odwołuje się bezpośrednio do tego pliku DXF/DWG. Zaimportowany w ten sposób plik DXF/DWG można edytować
w ograniczony sposób, przenosić lub usuwać elementy oraz zmienić niektóre właściwości. Jeżeli elementy w pliku DXF/DWG są ułożone na różnych warstwach, warstwy są przenoszone do powiązanego z projektem zarządzania warstwami WSCAD i mogą być tam uwidaczniane lub ukrywane. Dodatkowo warstwy można zablokować i przypisać do nich inne kolory. Zmiany te są zapisywane w powiązanym pliku DWG.

Uwaga:
W przypadku zastąpienia kopii pliku DXF/DWG w katalogu projektu w podkatalogu ” Graphics ” innym plikiem DXF/DWG o tej samej nazwie, zawartość tego pliku zostanie wyświetlona na stronie projektu.

Przykład przeniesienia elementu

Sposób dostępu do już osadzonych plików DXF/DWG (np. przy przenoszeniu projektu z poprzedniej wersji WSCAD) można zmienić za pomocą polecenia menu kontekstowego Funkcje DWG | Konwertuj na podstawie DWG.

Import pliku DXF / DWG

 1. Masz następujące opcje tworzenia nowej strony:
 • Kliknij Plik | Nowy Wybierz typ dokumentu (np. plan instalacji) i kliknij OK.
 • W eksploratorze projektów przejdź do żądanego folderu (np. planu instalacji) i wybierz
  z menu kontekstowego polecenie Nowa strona.
 1. Zaznacz pole wyboru Bazując na podstawie strony DWG i kliknij przycisk OK.
DXFDWG-import_new_page
 1. Wybierz plik DXF/DWG i kliknij Otwórz.
 2. Dostosuj jednostkę miary i skalę.
  Uwaga: Możesz przesuwać rysunek lewym przyciskiem myszy i zwiększać oraz zmniejszać skalę za pomocą kółka myszy lub wprowadzić ją bezpośrednio w polu edycyjnym.
 1. Jeśli niektóre linie pliku DXF/DWG (np. linie medium lub linie ramki) wydają się zbyt grube po imporcie, przy następnej próbie importu możesz aktywować pole wyboru Linie o grubości pikseli.
 2. Kliknij OK. Rysunek jest wyświetlany na stronie projektu.
 3. Jeśli chcesz edytować rysunek, kliknij na stronie polecenie menu kontekstowego Edycja DWG. Teraz możesz wybrać jeden lub wiele elementów i przesuwać je, usuwać lub zmieniać ich właściwości (np. kolor czy grubość linii).

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł: