Program WSCAD – umowa serwisowa i pomoc techniczna

Usługi z wizją oraz istotnymi wartościami dodanymi

Nieustająco pracujemy nad rozwojem programu WSCAD i integracją najnowszych technologii, aby tworzenie projektów było jak najbardziej wydajne i efektywne. Każda nowa wersja programu pozwala natychmiast czerpać korzyści z zastosowanych innowacji. W związku z powyższym traktuje się umowę serwisową jako integralną część oprogramowania WSCAD. Przewiduje ona między innymi:

  •  Pomoc techniczna – zależna od wersji programu, udzielana przez e-mail, telefon i pulpit zdalny
  • Zawsze aktualna wersja (up-to-date)
  • Bezpłatny update
  • Obszerne dane towarzyszące (symbole, artykuły różnych producentów)
  • Dostęp do forum użytkowników WSCAD
  • Dostęp do chronionego hasłem obszaru pobierania
  • Dostosowanie do nowych norm i przepisów
  • Przewidywalne koszty IT

Monika Rudnicka
Telefon: 42 611 03 04 w 15
m.rudnicka(at)wscad.pl

Ireneusz Zięba
Telefon: 42 611 03 04 w 23
Mobil: 734 127 303
i.zieba(at)wscad.pl

Patryk Nowacki
Telefon: 42 611 03 04 w 13
Mobil: 728 321 205

p.nowacki(at)wscad.pl

Jarosław Zwierzyński
Telefon: 42 611 03 04 w 20
Mobil: 604 142 554
j.zwierzynski(at)wscad.pl