Category

Cabinet Engineering

Wydajna produkcja szaf sterowniczych za pomocą WSCAD

By | Cabinet Engineering

Wydajna produkcja szaf sterowniczych za pomocą WSCAD

Jednym z głównych zadań projektanta elektrycznego jest stworzenie projektu w taki sposób, aby zawierał wszystkie niezbędne informacje do wytworzenia produktu, tak, aby ten produkt mógł być wytwarzany bez istotnych konsultacji.

Im więcej informacji zawiera dokumentacja projektu, tym mniej miejsca na improwizację lub potrzeby wyjaśniania.

Wszystkie informacje muszą być uwzględnione podczas planowania.

Ostrość jest ważna, ale nie można zagubić widoku.

Często jednak tworzenie dokumentacji (schematów, list i innych dokumentów) koncentruje się tylko na kluczowych aspektach projektu, a pozostałe, mniej istotne, są słabo, albo w ogóle nieudokumentowane. Dzieje się tak, gdy zaplanujemy zbyt krótki czas na realizację projektu lub próbujemy go zaoszczędzić.

Jeśli jednak w zespole produkcyjnym brakuje informacji, konieczne są tak częste konsultacje z projektantami, aż wszystkie problemy nie zostaną rozwiązane. Jest to bardzo czasochłonne i może prowadzić do opóźnień w dostawie produktu końcowego.

Nawet jeśli produkcja odbywa się w tym samym zakładzie, w którym tworzona jest dokumentacja, a ścieżki komunikacji są krótkie, mogą wystąpić poważne opóźnienia. W przypadku produkcji zewnętrznej opóźnienia mogą być wielokrotnie większe.

zachodzi potrzeba wyjaśnienia, marnuje się zasoby i czas.

W najgorszym przypadku informacje są źle rozumiane i występują błędy, które nie tylko kosztują dużo czasu, ale mogą doprowadzić do kosztownych napraw.

wscad_schaltschrank_blog4

Niekompletna dokumentacja prowadzi do niepożądanych wyników w produkcji.

Istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność między czasem, jaki projektant elektryk spędza na tworzeniu dobrej dokumentacji projektowej, a czasem wymaganym do produkcji.

Na przykład 5 minut dodatkowych prac projektowych może zaoszczędzić ponad 2 godziny czasu produkcji.

Niewielki dodatkowy wysiłek podczas planowania prowadzi do dużych oszczędności w czasie produkcji.

Często zaniedbywanymi aspektami tworzenia schematów są rysunki układu szafy sterowniczej i definicja atrybutów połączenia (przekroje, kody kolorów, długość itp.)

Nawet niewielki dodatkowy wysiłek, aby jasno określić te cechy w procesie planowania, prowadzi do większej wydajności, oszczędności czasu i zapobiegania błędom.

Na podstawie dwóch przykładowych scenariuszy można zrozumieć konsekwencje tego w dłuższej perspektywie.

Przypadek 1:

Zespół produkcyjny i zespół projektowy są częścią tej samej firmy, a kanały komunikacji są krótkie.

Jeśli z czasem wzrasta ilość zamówień sprzedaży, projektanci elektrycy mogą łatwo skalować swoje procesy, automatyzując tworzenie projektów za pomocą makr lub konfiguratora projektu, takiego jak WSCAD Project Wizard. Zespołowi produkcyjnemu trudno jest jednak skalować procesy bez dodatkowych specjalistów.

Łatwym sposobem skalowania procesów produkcyjnych jest użycie maszyn produkcyjnych, takich jak automatyczne wiertarki i maszyny do produkcji wiązek przewodów.

Przypadek 2:

Produkcja odbywa się przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

Ze względu na dłuższe ścieżki komunikacji istotny jest tutaj czynnik czasu. Im bardziej szczegółowa dokumentacja projektu, tym mniej czasu zajmuje wyjaśnienie szczegółów.

Prawdopodobieństwo, że producent szaf sterowniczych ma już maszyny produkcyjne, jest wysokie. To kolejny argument za szczegółowym stworzeniem projektu.

Jeśli w pewnym momencie wolumen zamówień jest wysoki, a obecny producent szaf sterowniczych nie spełnia wymagań, można tymczasowo zatrudnić drugiego producenta szaf sterowniczych. Jeżeli dostępna jest wystarczająco szczegółowa dokumentacja, nie ma potrzeby odpowiadania na dodatkowe pytania, a drugi producent jest natychmiast gotowy do działania.

Zapewnia to niezbędną elastyczność potrzebną do zmiany producenta i negocjacji cen.

Gotowy do pracy

WSCAD oferuje nie tylko możliwość tworzenia szczegółowego projektu schematu obwodowego i dokumentacji projektowej, ale także różnorodne interfejsy do maszyn produkcyjnych (automatyczne wiertarki i maszyny do produkcji wiązek), takich jak CadCabel, Komax, Steinhauer lub Kiesling.

Istnieją trzy kluczowe aspekty szczegółowego planowania integracji produkcji:

 • Atrybuty połączenia należy określić za pomocą przekrojów i kodów kolorów.
 • Na rysunkach szaf sterowniczych muszą być zawarte szczegóły, w tym wycięcia i otwory.
 • Przy tworzeniu układu szaf sterowniczych należy wziąć pod uwagę otwory montażowe i wycięcia pod urządzenia.
 • W przypadku komponentów należy określić położenie przyłączy oraz rodzaj końcówek, które mają zostać użyte dla połączeń.

Początkowo wymagany dodatkowy wysiłek na rzecz stworzenia jest konieczny tylko raz i jest mało znaczący, biorąc pod uwagę ogromne korzyści z niego wynikające.

Pozwala to zaoszczędzić do 60% czasu produkcji.

WSCAD Augmented Reality App

By | Cabinet Engineering

WSCAD Augmented Reality App

Nowej, bezpłatna aplikacja WSCAD Augmented Reality (WSCAD AR App) umożliwia wykorzystanie aparatu fotograficznego urządzenia przenośnego (tabletu lub smartfona) do skanowania kodów QR komponentów w szafie sterowniczej.

Pozwala to na:

 • Wyświetlanie informacji (metadane) dotyczące artykułu, takich jak oznaczenie referencyjne = OME, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent
 • Wyświetlanie trójwymiarowego widoku elementu, obracać go, powiększanie lub zmniejszanie
 • Szybkie odnalezienie elementu na schemacie (PDF)
 • Wstawienie notatki w pliku PDF
 • Uzyskanie dostępu do dodatkowych danych artykułu z portalu danych wscaduniverse.com lub bezpośrednio ze strony internetowej producenta

Metadane projektu, modele 3D i schemat PDF są przechowywane w chmurze.

Kody QR komponentów tworzone są w programie WSCAD SUITE na podstawie danych dla etykiety (patrz ostatni rozdział tego przewodnika).

Aplikacja WSCAD AR jest częścią nowego programu WSCAD SUITE 2018. Można ją pobrać bezpłatnie z Apple App Store dla systemów operacyjnych iOS i Google Play dla systemu operacyjnego Android.

Ważne: poniższy przewodnik jest napisany dla systemu operacyjnego iOS.

Metoda

 1. Pobierz aplikację WSACD AR z App Store
 2. Skonfiguruj chmurę
 3. Eksportuj projekty z programu WSCAD SUITE
 4. Obsługuj aplikację WSCAD AR

Pobieranie aplikacji WSCAD AR z App Store

W pierwszej kolejności pobierz aplikację WSCAD AR ze sklepu Apple Store (dla systemu operacyjnego iOS) lub Google Play Store (dla systemu Android) na urządzenie mobilne (smartfon lub tablet).

 1. Otwórz przeglądarkę internetową żądanego sklepu z aplikacjami.
 2. Wyszukaj WSCAD AR w sklepie z aplikacjami.
 3. Pobierz i zainstaluj aplikację WSCAD AR na swoim urządzeniu mobilnym.

Konfiguracja chmury

Aby uzyskać pełną funkcjonalność aplikacji WSCAD AR, potrzebne jest konto Dropbox lub OneDrive. Jeśli nie masz konta u jednego z dwóch dostawców usług w chmurze, zarejestruj się.

Oprogramowanie do obsługi chmury instalujemy najpierw na komputerze z uruchomionym programem WSCAD, a następnie na urządzeniu mobilnym. Połączenie z jednym z dwóch dostawców chmury konfigurujemy w aplikacji WSCAD AR. Po wyeksportowaniu projektu do chmury za pomocą aplikacji WSCAD SUITE, możesz użyć aplikacji WSCAD AR, do załadowania projektów z chmury na urządzenie mobilne.

Dropbox

Podstawowa oferta Dropbox z 2 GB pamięci jest bezpłatna. Musisz się zarejestrować i pobrać instalator.

Pliki synchronizowane przez Dropbox można znaleźć w katalogu “C: \ Users \ <user> \ Dropbox”.

Zainstaluj aplikację Dropbox na swoim urządzeniu mobilnym.

OneDrive

Usługa OneDrive jest już wstępnie zainstalowana w systemie Windows 10. Wystarczy przejść do usługi OneDrive z menu Start systemu Windows i utworzyć nowe konto użytkownika.

W przypadku systemu Windows 7 zarejestruj się za darmo, korzystając z linku https://onedrive.live.com/about/pl/, a następnie pobierz oprogramowanie instalacyjne.

Pliki synchronizowane przez OneDrive można znaleźć w katalogu “C: \ Users \ <user> \ OneDrive”.

Ponadto zainstaluj aplikację OneDrive na swoim urządzeniu mobilnym.

Eksportowanie projektu z programu WSCAD SUITE

W programie WSCAD SUITE można zapisywać metadane otwartego projektu w pliku z rozszerzeniem wsAR. Plik ten zawiera dokument PDF ze wszystkimi stronami projektu oraz modele 3D, jeśli jest to pożądane i można go zapisywać lokalnie lub bezpośrednio w chmurze (np. DropBox lub Microsoft OneDrive).

Metadane dla komponentu (oznaczenie referencyjne = BMK, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent) są wyświetlane w aplikacji WSCAD AR w obszarze informacyjnym.

Aby móc zapisywać pliki bezpośrednio w chmurze, musisz zarejestrować się u dostawcy tej usługi.

Warunek: Projekt jest otwarty w WSCAD SUITE.

 1. W programie WSCAD SUITE kliknij polecenie menu Projekt | Eksport | Augmented Reality App.
 2. Dostępne są następujące opcje eksportu danych:
 1. Jeśli chcesz zapisać plik lokalnie lub na dysku sieciowym, aktywuj przycisk Lokalnie. Użyj przycisku przeglądania, aby wybrać katalog i nadać nazwę plikowi wsAR.
  Uwaga: Plik należy skopiowany do folderu w chmurze.
 2. Jeśli chcesz zapisać plik w chmurze, wybierz przycisk opcji zainstalowanego dostawcy usług w chmurze (takiego jak OneDrive lub Dropbox).
  Uwaga: Przyciski opcji usługi w chmurze są widoczne tylko wtedy, gdy usługa w chmurze została zainstalowana.
 1. Jeśli do artykułów przypisane są modele 3D i chcesz je wyświetlić w aplikacji WSCAD AR, zaznacz pole wyboru Eksportuj modele 3D.
 2. Jeśli po wyeksportowaniu chcesz wyświetlić folder zawierający wyeksportowane pliki, zaznacz pole wyboru Otwórz folder w Eksploratorze.
 3. Kliknij Eksportuj. Plik * .wsAR zostanie utworzony w wybranym folderze.

Praca z aplikacją WSCAD AR

Logowanie i wczytywanie projektów

Jeśli aplikacja WSCAD AR jest zainstalowana na urządzeniu mobilnym, przy pierwszym uruchomieniu musisz zalogować się do dostawcy usług w chmurze i załadować wymagane projekty z pamięci w chmurze na urządzenie mobilne.

 1. Wybierz aplikację WSCAD AR.
 1. Jeśli się pojawi, potwierdź komunikat dostawcy usługi w chmurze za pomocą OK.
 2. W Einstellungen | Cloud-Provider wybierz dostawcę usług w chmurze.
 3. Zamknij ustawienia za pomocą przycisku listy znajdującego się po lewej stronie:
 1. Kliknij przycisk z ikoną chmurki w prawym górnym rogu paska nawigacji:
 1. Zaloguj się do dostawcy usług w chmurze, podając nazwę użytkownika i hasło.
 2. Potwierdź żądanie dostępu za pomocą przycisku Tak. Zostanie wyświetlona zawartość folderu w chmurze.
 3. Wybierz projekty, które chcesz załadować na urządzenie mobilne i kliknij przycisk ładowania:
 1. W aplikacji WSCAD AR zostaną wyświetlone przejęte projekty.

Ustawianie strony internetowej

Możesz wybrać wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących zeskanowanej części na wscaduniverse.com lub na stronie internetowej producenta. Aby uzyskać dostęp do danych wscaduniverse.com, musisz się zarejestrować.

 1. Kliknij przycisk listy po lewej stronie paska nawigacyjnego:
 1. W Einstellungen | Bevorzugte Webseite wybierz żądaną witrynę.

Skanowanie kodów QR

Jeśli komponenty w szafie sterowniczej są oznaczone kodami QR, możesz je zeskanować i wyświetlić informacje o wybranym komponencie.

Można wyświetlić następujące informacje:

 • Informacje o komponencie (oznaczenie referencyjne = BMK, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent)
 • Model 3D (jeśli dostępny)
 • Lokalizacje elementu na schemacie (PDF)
 • Dodatkowe informacje ze strony producenta lub portalu wscaduniverse.com.
  Uwaga: W przypadku wscaduniverse.com musisz się zarejestrować.
 1. Na liście projektów dotknij przycisk skanowania po prawej stronie:
 1. Zeskanuj pożądany kod QR.
  Uwaga: Rozpoznane kody QR są szare, nierozpoznane kody QR mają kolor czerwony.
 2. Dostępne informacje są wyświetlane w dolnej części ekranu w obszarze informacyjnym.
 3. Wyświetl model 3D
  Jeśli chcesz zobaczyć model 3D części, kliknij przycisk 3D w obszarze informacyjnym:

Załadowany model 3D możesz obracać, powiększać i pomniejszać.

 1. Wyświetl element na schemacie
  Jeśli chcesz wyświetlić wybrany element na schemacie, kliknij przycisk PDF w obszarze informacyjnym:
 1. Pokaż dodatkowe informacje
  Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o części, kliknij przycisk kuli ziemskiej w obszarze informacji:

W zależności od ustawienia otwiera się strona wsacduniverse.com lub strona producenta z danymi urządzenia.
Uwaga: podczas pierwszej wizyty na wscsaduniverse.com musisz zalogować się przy użyciu swojego identyfikatora użytkownika.

Dodawanie komentarza do schematu

W pliku PDF można zapisać notatkę dla konkretnego elementu.
Warunek: element jest zaznaczony w pliku PDF.

 1. Kliknij przycisk komentarza w prawym górnym rogu paska nawigacji
 1. Wprowadź komentarz i zamknij okno dialogowe.
 2. Kliknij przycisk przesyłania w prawym górnym rogu paska nawigacji:

Plik PDF zostanie przesłany z powrotem do magazynu w chmurze wraz z Twoimi komentarzami.

 1. Na koniec wybierz nazwę projektu na pasku nawigacyjnym.

Zmiana dostawcy usług w chmurze

Możesz wybrać inne miejsce w chmurze.

 1. Kliknij przycisk listy po lewej stronie paska nawigacyjnego:
 1. W menu Einstellungen | Cloud-Provider wybierz dostawcę usług w chmurze. Zobaczysz projekty dostępne w chmurze.

Aktualizacja projektów

Jeśli w chmurze zmieniły się projekty, możesz je zaktualizować w aplikacji WSCAD AR.

 1. Na liście projektów kliknij przycisk odświeżania dla zaznaczonego projektu:

Otworzy się przestrzeń dyskowa w chmurze.

 1. W chmurze wybierz projekty, które chcesz załadować na urządzenie mobilne i kliknij przycisk ładowania:

Tworzenie kodów QR

W programie WSCAD SUITE możesz generować i drukować kody QR. Możesz wybrać i zmienić wstępnie zdefiniowane ustawienia etykiety lub zdefiniować własne ustawienia etykiety. Podczas drukowania etykiety na drukarce można zdefiniować informacje o etykiecie oraz szablon etykiety dla kodów QR i zapisać go jako ustawienie etykiety.

Kody QR możesz wydrukować poprzez menu Zestawienia | Etykiety | QR kody. Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet kodów QR można znaleźć w Pomocy online w temacie Zestawienia | Etykiety lub na blogu Tworzenie etykiet.

Wykorzystywanie danych 3D do projektowania szaf

By | Cabinet Engineering

Wykorzystywanie danych 3D do projektowania szaf

W WSCAD SUITE można wyświetlić szafę sterowniczą zaprojektowaną w dyscyplinie Cabinet Engineering w widoku 3D. Do tego celu potrzebne są trójwymiarowe modele. WSCAD dostarcza z instalacją modele 3D dla projektu demonstracyjnego. Dodatkowe modele 3D można importować z portalu wsacduniverse.com bezpośrednio do WSCAD SUITE. Następnie wystarczy przypisać model 3D do artykułu.

Warunek: Do tego celu potrzebny jest moduł WSCAD SUITE Cabinet Engineering w wersji Expert.

Procedura

 1. Sprawdzamy, czy w pakiecie WSCAD SUITE jest dostępny model 3D.
  W widoku 3D szafy sterowniczej można sprawdzić, które artykuły nie maja  przypisanego modelu 3D, ponieważ przedstawione są schematycznie jako prostopadłościan.
 2. Sprawdzamy, czy model 3D dostępny jest w witrynie wsacduniverse.com.
  Jeśli model 3D nie ma w lokalnej bazie danych WSCAD, sprawdzamy, czy znajduje się na portalu wsacduniverse.com
 3. Pobieramy model 3D z witryny wsacduniverse.com.
 4. Przypisujemy model 3D do artykułu.
 5. Zmieniamy model 3D.
  Jeśli model 3D nie jest prawidłowo ustawiony, możemy zdefiniować jeden z boków jako widok frontowy.

Sprawdzanie, czy  model 3D jest dostępny w WSCAD SUITE

W widoku 3D szafy.

 1. Na stronie szafy sterowniczej otwieramy widok 3D. Dostępne są następujące opcje:
 • za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + O.
 • z menu Widok | Cabinet widok 3D.

Uwaga: Wszystkie symbole, które w bazie danych nie mają przypisanych modeli 3D , są wyświetlane jako prostopadłościany.

W zarządzaniu artykułami

 1. Otwieramy Zarządzanie artykułami. Dostępne są następujące opcje:
 • Na stronie szafy sterowniczej, z menu kontekstowego symbolu wybieramy Właściwości. Następnie klikamy w przycisk Dostosuj w wierszu Artykuł.
 • Z głównego menu wybieramy Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 1. Ustawiamy kolumnę 3D-Model na widoczną:
 1. Prawym przyciskiem myszy klikamy nagłówek dowolnej kolumny.
 2. Klikamy Kolumny wyświetl lub ukryj.
 3. Na karcie Normalne aktywujemy wpis 3D-Model.
 4. Klikamy OK. Wyswietlona zostanie kolumna 3D-Model.
 1. W polu Szukaj wprowadzamy numer artykułu, dla którego potrzebujemy modelu 3D i klikamy przycisk Szukaj.
 2. W kolumnie 3D-Model zobaczymy, czy istnieje już model 3D przypisany do artykułu.

Sprawdzamy, czy model 3D istnieje w witrynie wsacduniverse.com

Jeśli część nie istnieje w bazie danych programu WSCAD lub jeśli nie ma przypisanego modelu 3D dla artykułu, można sprawdzić, czy model 3D jest dostępny w portalu wscaduniverse.com.

 1. Aby zalogować się na stronę wscaduniverse.com z poziomu WSCAD SUITE, można:
 • Kliknąć w menu głównym WSCAD SUITE menu Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami, a następnie przycisk wscaduniverse.com.
 • Kliknąć w menu głównym WSCAD SUITE menu Widok | Okno dodatkowe | wscaduniverse.com
 1. Jeśli nie posiadamy jeszcze konta użytkownika:
 1. Klikamy na link Rejestracja na pasku tytułowym wscaduniverse.com
 2. Wprowadzamy dane użytkownika
 3. Klikamy link Warunki i zapoznajemy się z regulaminem
 4. Zaznaczamy pole wyboru Przeczytałem Warunki i akceptuję!
 5. Na koniec klikamy przycisk Zatwierdź
 1. Jeśli posiadamy konto użytkownika.
 1. Wprowadzamy adres e-mail i hasło
 2. Klikamy przycisk Logowanie
 1. Otworzy się strona główna wscaduniverse.com.
 2. W polu wyszukiwania wscaduniverse.com wprowadzamy numer artykułu, dla którego potrzebujesz modelu 3D, np. CPX-2ZE2DA firmy Festo, a następnie klikamy przycisk Szukaj.
 3. Zostanie wyświetlona lista pasujących artykułów. Jeśli dla artykułu dostępny jest model 3D, wyświetlony będzie przycisk Dane 3D.

Uwaga: obecnie modele 3D nie są jeszcze dostępne dla wszystkich części.

Pobieranie modelu 3D z witryny wsacduniverse.com

Dane 3D dostępne w witrynie wsacduniverse.com można pobrać na lokalny komputer. Jeśli artykułu nie ma jeszcze w bazie danych artykułów programu WSCAD, można go bezpośrednio zaimportować do WSCAD SUITE.

W zależności od artykułu oferowane są następujące opcje pobierania:

Można zapisać model 3D bezpośrednio jako plik STEP w wybranym katalogu.

Można pobrać model Cadenas 3D i zapisać go w wybranym katalogu.

Poniżej opisano pobieranie plików Cadenas STEP.

 1. Jeśli artykuł nie istnieje w bazie danych artykułów programu WSCAD, klikamy ikonę WSCAD Import. Artykuł zostanie zaimportowany.
 2. W liście wyszukiwania klikamy przycisk Dane 3D w wybranego artykułu.
 3. Jeśli pobieranie danych 3D następuje po raz pierwszy, konieczna jest rejestracja:
 1. Kliknij link Accept license agreement i przeczytaj warunki licencji.
 2. Następnie zaznacz pole wyboru przed linkiem Accept license agreement.
 3. Wprowadź adres e-mail w polu Adres e-mail i kliknij przycisk na końcu pola.
 4. Wprowadź dane użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 1. Kliknij przycisk CAD download.
 2. Wybierz żądany format STEP-CAD.

Uwaga: Oba oferowane formaty STEP mogą być używane w widoku 3D. Poziom szczegółów i kolorów modeli 3D jest określany przez twórcę i nie zależy od formatu STEP.

 1. Kliknij przycisk Start Download. Formaty CAD są spakowane w pliku ZIP.
 2. Zapisz plik ZIP na komputerze.
 3. Jeśli chcesz pobrać więcej modeli 3D, powtórz poprzednie kroki.
 4. Zamknij okno wscaduniverse.com.
 5. W Eksploratorze Windows przejdź do lokalizacji przechowywania pobranego pliku ZIP i rozpakuj go.

Przypisywanie modelu 3D do artykułu

Musisz przypisać pobrany plik STEP do artykułu. Model 3D jest tworzony w postaci plików obj i mtl.

 1. Kliknij w menu głównym WSCAD SUITE na Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 2. Wprowadź numer artykułu, dla której został pobrany model 3D w polu Szukaj.
 3. Kliknij komórkę artykułu i naciśnij klawisz F4.
 4. Przewiń do pola 3D-Model i kliknij przycisk Dostosuj na końcu wiersza. Otworzy się okno Właściwości 3D.
 5. Kliknij przycisk Dostosuj w prawej części pola 3D-Model.
 6. W Eksploratorze wybierz pozycję STEP (* .stp; *. Step) z listy rozwijanej znajdującej się za polem Nazwa pliku.
 7. Przejdź do lokalizacji przechowywania rozpakowanego pliku ZIP i wybierz plik STEP.
 8. Model 3D jest automatycznie tworzony z pliku STEP i zapisywany jako pliki obj i mtl w katalogu WSCAD “3DObjects”. Model 3D jest wyświetlany w oknie dialogowym Właściwości 3D.

Zmiana modelu 3D

W oknie dialogowym Właściwości 3D w razie potrzeby można dostosować model 3D. Na przykład model 3D może nie być prawidłowo wyrównany. W takim przypadku musisz zdefiniować przód obiektu.

 1. Zdefiniuj widok frontowy w obszarze Definiowanie widoku frontowego, który zostanie zapisany jako nowy po zamknięciu okna dialogowego:
 1. Możesz obracać element w siatce 90 ° wokół 3 osi za pomocą przycisków A, B i 1, 2, 3, 4. Przyciski z niebieskim obrysem przedstawiają widok frontowy sugerowany przez program.
 2. Można również obrócić element poza siatką 90° i powiększyć go albo zmniejszyć przy użyciu kółka myszy ustawionej wewnątrz elementu. Jednak widok frontowy może być zapisany tylko bez zoomu w siatce 90°. Aby przywołać widok frontowy najbliższy naszym ustawieniom, należy wcisnąć przycisk ze strzałką w prawo. Również ten widok zostanie zapisany.
 1. Wyświetlenie osi X, Y, Z w kolorze zielonym oznacza, że wymiary wynikające z obrotu elementu są takie same jak wymiary podane w artykule. Jeżeli jedna lub więcej osi wyświetlana jest na żółto, to znaczy, że wymiary w niewielkim stopniu odbiegają od siebie; czerwony kolor osi komunikuje znaczące różnice. Podczas zapisywania, element zostanie przystosowany do wymiarów w artykule.
 2. Za pomocą linku Szczegóły można wyświetlić następujące wymiary:
 • Artykuł: Wymiary w mm, które są odczytywane z danych artykułu.
 • Obracany model 3D: Wymiary w mm wynikające z obróconego modelu 3D.
  Uwaga: Kliknięcie przycisku symbolu 1 bez ustawiania żadnych kątów obrotu powoduje powrót do orientacji pierwotnie zdefiniowanej dla modelu 3D.
 • Aktualny kąt obrotu: Pokazuje kąty obrotu względem orientacji pierwotnej, generowane po wcisnięciu przycisków obrotu.
 1. Za pomocą przycisku wyboru Skalowalne, możliwe jest ustawienie sposobu przejmowania wymiarów:
 • Włączony (domyślnie): W widoku 3D używane są wymiary z danych artykułu. Może to prowadzić do zniekształceń okrągłych elementów.
 • Wyłączony: W widoku 3D używane są wymiary zapisane w pliku STEP.
 1. Na koniec kliknij OK.

Szafa sterownicza

By | Cabinet Engineering

Szafa w WSCAD SUITE

Electrical Engineering w WSCAD SUITE to projektowanie, rozwijanie i konstruowanie z pierwszym kompleksowym rozwiązaniem CAD dla elektrotechniki, szafy sterowniczej, technologii fluid i procesowej, automatyki budynkowej i elektroinstalacji. Modułowe i skalowalne oprogramowanie oparte na jednej centralnej bazie danych z dostępem do wscaduniverse.com, największej na rynku bazy danych E-CAD, zawierającej ponad 1.2 milion symboli i danych artykułów od ponad 140 producentów w formacie WSCAD i EPLAN.

Krok 1: Import i porównanie danych

Podejście klasyczne: w pierwszej kolejności schemat, następnie szafa

Isnieje możliwość opracowania wyglądu szafy bez schematu, przy użyciu danych z programów zewnętrznych. W takim celu należy skorzystać z funkcji “Import materiałów E-CAD”, która pozwala zaimportować materiały, listy zacisków i połączeń, które wcześniej zostały wyeksportowane z WSCAD lub innych programów. Funkcja porównania danych z bazą danych artykułów pozwala na uniknięcie redundantych rekordów i błędów, a wszystkie istniejące dane są natychmiast dostępne.

Po wykonaniu porównania danych z bazą artykułów. Jeżeli nie jest określony wymiar obudowy, należy oszacować, wybrać szafę i przeciągnąć na stronę – proces ten można przyspieszyć poprzez zastosowanie makr.

Praca z eksploratorem materiałów – wszystkie zaimportowane dane i części pojawiają się w eksploratorze materiałów i mogą być wstawione na stronę poprzez funkcję Drag & Drop. W ramach oprogramowania funkcjonuje wiele narzędzi, takich jak automatyczne wyrównanie do prawej lub lewej oraz pozycjonowanie na szynie montażowej z dokładnością do dziesiątej części milimetra. Po umieszczeniu komponentu w szafie zostaje on oznaczone na zielono. Wszystko zielone, wszysto w szfie – nic nie zostało zapomniane

Skorzystaj z widoku 3D – dla lepszej orientacji “Czy drzwi są otwarte?”…

Krok 2: Routing

Dwie niezwykle przydatne funkcje: automatyczne wyznaczanie tras przewodów oraz wyświetlanie stopnia wypełnienia koryt kablowych.

Dane połączeń mogą być importowane z wcześniej stworzonych schematów lub z list zacisków i połączeń z innych programów CAD albo stworzone ręcznie.

Kliknij na przycisk “Routing”, natychmiast zostaną wyznaczone trasy przewodów i obliczone długości przewodów. Wyświetla się stopień wypełnienia kanałów. Jeżeli są koloru czerwone (= zbyt pełne), można część przeprowadzić innymi trasami lub zastosować szersze koryta.

Krok 3: Dane wykonawcze

Jeżeli to konieczne, można teraz wykorzystać wygenerowane dane wykonawcze. Interface, który jest wymagany do tej operacji jest integralną częścią programu WSCAD i nie wymaga dodatkowych kosztów!

Kable i wiązki przewodów. Wiązki produkuje się przy użyciu specjalistycznych maszyn takich jak Komax czy Steinhauer PWA. Jeżeli nie masz takich systemów, możesz z menu uruchomić aplikację CadCabel i przekazać wszystkie konieczne dane do zakładu, który świadczy tego typu usługi i produkuje przewody oraz wiązki przewodów.

Płyty montażowe i drzwi. Dane do produkcji mogą być wygenerowane i przekazane do maszyn typu Kiesling czy Steinhauer w celach wykonania płyt montażowych lub drzwi. W zależności od wybranego automaty, mamy możliwość ustawienia odpowiednich opcji.

Zamontuj szyny DIN oraz kanały kablowe, chwyć urządzenia i ulokuj je w szafie. Gotowe wiązki przewodów znacznie ułatwiają montaż.

Krok 4: Montaż, sprawdzenie, dokumentacja i dostawa

Całą dokumentację możemy wygenerować w postaci inteligentnego pliku PDF, co oznacza, że monterzy i serwisanci na miejscu nie wymagają specjalnej przeglądarki i mogą przemieszczać się ze strony szafy na stronę schematu czy innych dyscyplin prostym kliknięciem w adres krosowy.