POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

– ZAPIS ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH –
Dokładamy wszelkich starań, aby dane użytkowników stron SIGMA CE Sp. z o.o. podlegały ochronie na najwyższym poziomie. Zarówno Użytkownicy strony, Klienci SIGMA CE Sp. z o.o. i osoby ubiegające się o pracę w spółce, podlegają prawu ochrony danych osobowych.
SIGMA CE Sp. z o.o. zobowiązuje się do przetwarzania danych pozyskanych od użytkowników korzystających ze strony internetowej jedynie w ramach firmy SIGMA CE Sp. z o.o.. Gromadzone dane nie są przekazywane osobom trzecim, o ile SIGMA CE Sp. z o.o. nie zostanie do tego zobowiązana prawnie, urzędowo lub dane osoby wyrażą na to zgodę.

– ZAWIADOMIENIE –
Korzystanie z ogólnodostępnych stron SIGMA CE Sp. z o.o. jest anonimowe. Zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony możliwe jest jedynie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w formularzach: zapytania, zgłoszenia na szkolenie, przy pobraniu/zamówieniu wersji demonstracyjnej i rejestracji do obszaru download. Jeżeli użytkownik w trakcie wypełniania formularza zrezygnuje z podania danych lub opuści stronę internetową, wszystkie podane przez niego informacje zostaną usunięte.

– MOŻLIWOŚĆ WYBORU –
Każdy użytkownik strony SIGMA CE Sp. z o.o. sam decyduje, jakie dane przekazuje i w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane. Dane gromadzone są przez SIGMA CE Sp. z o.o. jedynie w celach, na które użytkownik wyraził zgodę, w zakresie zgodnym z przeznaczeniem.

– PRAWO DO INFORMACJI –
Respektujemy prawo użytkowników do ochrony danych, w szczególności prawo do informacji. Dane podane przez użytkowników podczas korzystania ze strony są dla nich dostępne po złożeniu zapytania, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy krajowe. Staramy się, aby dane osobowe były prawidłowe. Prosimy o informowanie o poprawkach lub zmianach. Naszych pracowników obowiązuje zasada zachowania poufności.celach określonych powyżej.