WSCAD EDUCATION

BEZPŁATNA LICENCJA EDUKACYJNA

WSCAD ELECTRIX Education

Dla szkolenia non-profit uczniów i studentów WSCAD oferuje specjalną, darmową wersję z niewielkimi ograniczeniami.
Wersja szkolna WSCAD ELECTRIX Education odpowiada funkcjonalnie WSCAD ELECTRIX Ultimate z dodatkami (Add-ons) Project Wizard, User Rights i P&ID z następującymi ograniczeniami.

 • Dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
 • Dostęp do Internetu jest niezbędny do instalacji.
 • WSCAD ELECTRIX Education pracuje z własnym formacie. Schematy utworzone w WSCAD ELECTRIX Education nie są czytelne dla wersji licencyjnej.
 • W WSCAD ELECTRIX Education można edytować rysunki wersji licencjonowanej, lecz po tej operacji są one bezużyteczny dla wersji licencjonowanej.
 • WSCAD ELECTRIX Education jest ograniczony czasowo maksymalnie do 24 miesięcy.

 • Eksport do pliku DXF / DWG nie jest możliwy.
 • Brak transferu danych do interfejsów produkcji, takich jak Steinhauer, Kiessling i CadCabel.
 • Brak eksportu list/raportów do programu Excel, Access lub ASCII.
 • Napis „Education“ pojawia się podczas eksportu do PDF i wydruku.

Uzyskaj licencję edukacyjną

Studenci i instytucje edukacyjne mogą pobrać WSCAD ELECTRIX Education tutaj:

Szkoły / uczelnie

 • Wymagana jednorazowa weryfikacja przez wyznaczoną osobę kontaktową
 • Czas trwania: 24 miesiące
 • Bezterminowa możliwość przedłużania licencji

Uczniowie / studenci

 • Czas trwania: 24 miesiące
 • Dwukrotna możliwość przedłużania licencji, na 14 dni przed datą wygaśnięcia

Chcę otrzymać
ofertę
Testuj bezpłatnie
wersję Demo
Kontakt
WSCAD