WSCAD SUITE Education

Dla szkolenia non-profit uczniów i studentów WSCAD oferuje specjalną, darmową wersję z niewielkimi ograniczeniami.
Wersja szkolna WSCAD SUITE Education odpowiada funkcjonalnie WSCAD SUITE Ultimate z dodatkami (Add-ons) Project Wizard, User Rights i P&ID z następującymi ograniczeniami.

 • Dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
 • Dostęp do Internetu jest niezbędny do instalacji.
 • WSCAD Suite Education pracuje z własnym formacie. Schematy utworzone w WSCAD Suite Education nie są czytelne dla wersji licencyjnej.
 • W WSCAD Suite Education można edytować rysunki wersji licencjonowanej, lecz po tej operacji są one bezużyteczny dla wersji licencjonowanej.
 • WSCAD Suite Education jest ograniczony czasowo maksymalnie do 24 miesięcy.
 • Uruchomienie WSCAD Suite Education w środowisku wirtualnym (maszyna wirtualna) nie jest możliwe.
 • Eksport do pliku DXF / DWG nie jest możliwy.
 • Brak transferu danych do interfejsów produkcji, takich jak Steinhauer, Kiessling i CadCabel.
 • Brak eksportu list/raportów do programu Excel, Access lub ASCII.
 • Napis „Education“ pojawia się podczas eksportu do PDF i wydruku.

Uzyskaj licencję edukacyjną

Studenci i instytucje edukacyjne mogą pobrać WSCAD SUITE Education tutaj:

Szkoły / uczelnie
 • Wymagana jednorazowa weryfikacja przez wyznaczoną osobę kontaktową
 • Czas trwania: 24 miesiące
 • Bezterminowa możliwość przedłużania licencji
[nectar_btn size=”small” open_new_tab=”true” button_style=”see-through-2″ color_override=”#000000″ hover_color_override=”#000000″ hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” url=”https://www.wscad.com/en/education-verification-en/” text=”Weryfikacja”]
[nectar_btn size=”small” open_new_tab=”true” button_style=”see-through-2″ color_override=”#000000″ hover_color_override=”#000000″ hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” url=”https://www.wscad.com/en/education-download-faculty-en/” text=”Download – instytucje”]
Uczniowie / studenci
 • Czas trwania: 24 miesiące
 • Dwukrotna możliwość przedłużania licencji, na 14 dni przed datą wygaśnięcia
[nectar_btn size=”small” open_new_tab=”true” button_style=”see-through-2″ color_override=”#000000″ hover_color_override=”#000000″ hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” url=”https://www.wscad.com/en/education-download-student-en/” text=”Download – studenci”]

Chcę otrzymać
ofertę

Testuj bezpłatnie
wersję Demo

Kontakt
WSCAD