Impressum

SIGMA CE Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 87, 95-070 Aleksandrów Łódzki
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000343602

NIP: PL 7322135413
Regon 100800996

Kontakt:
Telefon: +48 42 611 03 05
Komórkowy: +48 728 321 205
Telefax:  +48 42 611 03 06
E-Mail: info@wscad.pl

Zarząd:
Stanisław Forusiński – Prezes Zarządu

Prokurenci:
Katarzyna Helińska