Tag

ProClima - WSCAD.pl

proclima

Szybkie planowanie szafy sterowniczej za pomocą ELECTRIX i analiza cieplna za pomocą ProClima firmy Schneider Electric

By | WSCAD ELECTRIX

Coraz większa liczba urządzeń w szafie sterowniczej, które pracują w sposób ciągły, zwiększa straty mocy, co znajduje odzwierciedlenie w postaci wydzielanego ciepła. W szczególności komponenty elektroniczne reagują na takie warunki skróceniem żywotności, a nawet awarią. Wilgoć i punkt rosy mają również negatywny wpływ na niezawodność urządzeń. Właściwa klimatyzacja służy zatem zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i zwiększa dyspozycyjność całego systemu. Dlatego zaleca się projektantom rozważenie i obliczenie bilansu cieplnego w szafie sterowniczej. ProClima firmy Schneider Electric oferuje prosty sposób obliczania i doboru elementów termicznych stosowanych w szafach sterowniczych elektrycznych lub elektronicznych rozdzielnic i systemów sterowania.

Widget ProClima firmy Schneider Electric jest teraz integralną częścią ELECTRIX Professional. Dane techniczne komponentów skompilowane z planowaniem budowy szafy sterowniczej w ELECTRIX są przenoszone do widgetu.

ProClima jest wywoływana przez punkt menu Interfejs bezpośrednio z oprogramowania WSCAD.

Wartości strat mocy planowanych komponentów i wymiarów szafy sterowniczej są pobierane za pośrednictwem ELECTRIX z niezależnej od producenta bazy danych artykułów WSCAD i są wykorzystywane jako podstawa do obliczenia ciepła w ProClima.

Brakujące wartości można dodać ręcznie i zapisać w bazie artykułów WSCAD dla przyszłych projektów. Bardziej rozbudowana baza ułatwia serwisowanie i oszczędza czas.

Bilans cieplny obliczany jest w sześciu krokach. ProClima uwzględnia specyfikacje temperaturowe i warunki klimatyczne w miejscu instalacji. W pierwszym kroku dane projektu są pobierane z ELECTRIX. Drugim krokiem jest określenie rodzaju instalacji. Wymiary szafy sterowniczej są automatycznie przenoszone z ELECTRIX. Widżet automatycznie pyta o brakujące wartości.

ProClima krok 1

Następnie w kroku 3 rejestrowane są warunki klimatyczne w miejscu instalacji oraz dopuszczalny zakres temperatur dla komponentów w szafie sterowniczej. W czwartym kroku wyświetlana jest utrata mocy. Wartość ta jest ustalana na podstawie danych artykułu i w razie potrzeby może być w tym momencie skorygowana.

ProClima krok 3

Dzięki tym informacjom oprogramowanie określa teraz możliwe środki i sugeruje elementy kontroli temperatury dla równowagi między środowiskiem a urządzeniami zainstalowanymi w rozdzielnicy.

ProClima krok 6

Na podstawie wybranego rozwiązania klimatyzacyjnego, ostatnim krokiem jest przeniesienie danych artykułów komponentów z ProClima do oprogramowania E-CAD ELECTRIX i zaproponowanie ich jako „nowego materiału” do przeniesienia do projektu.

Jeśli wybór zostanie potwierdzony, dane komponentów zostaną przesłane do ELECTRIX. Komponenty można teraz dodawać do projektu WSCAD za pomocą Eksploratora materiałów.

Dzięki integracji ProClima w ELECTRIX, użytkownicy mogą szybko i łatwo korzystać z doświadczenia i wiedzy Schneider Electric już podczas planowania projektu. Czasochłonne ręczne zbieranie danych jako podstawa akumulacji ciepła nie jest już konieczne, a czas projektowania jest znacznie skrócony. Ponadto automatyczny wybór właściwych i skoordynowanych komponentów za pomocą widgetu zapewnia, że można zaplanować niezawodną rozdzielnicę.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł: