Tag

Konfiguracja indywidualna - WSCAD.pl

title_pl

Indywidualna konfiguracja projektu

By | WSCAD ELECTRIX, WSCAD SUITE

W WSCAD w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) można dostosować domyślne ustawienia  projektów. Ustawienia te dotyczą całego programu, indywidualnego projektu albo indywidualnego użytkownika.

Ustawienia są podzielone w następujący sposób:

 • Specyficzne dla aplikacji:
  Te ustawienia są globalne i dotyczą wszystkich projektów, np. ustawienia kopii zapasowej projektu lub zarządzania zmianami. Podczas określania ustawień specyficznych dla aplikacji mogą być otwarte tylko projekty z wyłączoną konfiguracją specyficzną dla projektu.
 • Specyficzne dla projektu:
  Ustawienia są specyficzne dla projektu zostaną utworzone, jeśli otwarty projekt ma włączoną konfigurację specyficzną dla projektu, w przeciwnym ustawienia będą zapisane jako globalne. Ustawienia te obejmują na przykład wyświetlanie punktów przerwania i potencjałów, rodzaj numeracji komponentów i żył kabli oraz używaną bazę danych artykułów.
 • Specyficzne dla użytkownika:
  Te ustawienia są zależne tylko od loginu (konta) Windows. Oznacza to, że różni użytkownicy systemu Windows mogą na przykład definiować własny wygląd kursora lub kolory elementów. Ustawienia specyficzne dla użytkownika pozostają we wszystkich przypadkach specyficzne dla użytkownika.

Możesz określić, czy ustawienia specyficzne dla projektu mają być zapisywane dla każdego projektu podczas tworzenia projektu (patrz Konfiguracja specyficzna dla projektu podczas tworzenia nowego projektu), czy później poprzez właściwości otwartego projektu (patrz Aktywacja lub dezaktywacja konfiguracji specyficznej dla projektu).

Jeśli używasz innego projektu jako szablonu podczas tworzenia nowego projektu, ustawienia specyficzne dla projektu są przejmowane z szablonu, o ile szablon zawiera już ustawienia specyficzne dla projektu, a ustawienia specyficzne dla projektu zostawisz aktywne dla nowego projektu.
Jeśli wyłączysz konfigurację specyficzną dla projektu we właściwościach otwartego projektu, ustawienia specyficzne dla projektu zostaną zresetowane do ustawień globalnych.

Jeśli wszystkie projekty zostaną zamknięte i zmienisz ustawienia specyficzne dla projektu, zmiany te zostaną zastosowane do wszystkich projektów zawartych w zarządzaniu projektami, dla których konfiguracja specyficzna dla projektu jest dezaktywowana. W przypadku projektów, w których aktywowana jest konfiguracja specyficzna dla projektu, obowiązują ich ustawienia specyficzne dla projektu.

Listę ustawień specyficznych dla projektu, aplikacji lub użytkownika, można znaleźć na końcu tego artykułu.

Zalety

Konfiguracja specyficzna dla projektu jest przydatna, jeśli:

 • Klienci wymagają od Ciebie różnego wyglądu projektów.
 • Chcesz tworzyć projekty z różnymi bazami danych artykułów.
 • Po utworzeniu projektu widok powinien zawsze pozostać taki sam, nawet jeśli wolisz teraz mieć inne ustawienia dla nowych projektów.

Wady

Nie należy używać konfiguracji specyficznej dla projektu, jeśli

 • Potrzebujesz jednolitego wyglądu wszystkich projektów.
 • Nowe lub zmienione pozycje (np. artykuły lub zmienione ceny) powinny być natychmiast dostępne dla innych projektów.
 • W przypadku rewizji należy dostosować stare projekty do zmienionych specyfikacji widoku.
 • Jeśli importujesz projekt, a towarzyszące mu dane (np. używane dodatkowe czcionki) nie mogą być dostarczone

Wskazówka

Jeśli w projekcie WSCAD wystąpi nietypowy problem, którego przyczyna nie jest jasna, zaleca się najpierw utworzyć kopię zapasową projektu, a następnie usunąć konfigurację specyficzną dla projektu. Jeśli to rozwiąże problem, wiesz, że jest to spowodowane ustawieniami specyficznymi dla projektu.
Konfiguracja specyficzna dla projektu jest również tworzona podczas tworzenia kopii zapasowej projektu.

Konfiguracja specyficzna dla projektu podczas tworzenia nowego projektu

Jeśli tworzysz nowy projekt, w kroku 3 kreatora możesz zdecydować, czy chcesz pozostawić aktywny przycisk opcji Indywidualna konfiguracja projektu (domyślnie), aby móc w ten sposób dostosować wszystkie ustawienia specyficzne dla tego projektu, czy też projektu powinny dotyczyć ustawienia globalne (przycisk wyłączony).

prj_new_pl

Ważne:
Jeśli zmienisz ustawienia dotyczące projektu w otwartym projekcie z dezaktywowaną konfiguracją projektu, obowiązują one również we wszystkich innych projektach z dezaktywowaną konfiguracją projektu.

Jeśli zmienisz ustawienia aplikacji w otwartym projekcie, będą one i tak miały zastosowanie do wszystkich projektów.

Aktywacja lub dezaktywacja konfiguracji specyficznej dla projektu

Za pomocą okna dialogowego właściwości otwartego projektu można zmienić, czy projekt ma używać ustawień specyficznych dla projektu, czy ustawień specyficznych dla aplikacji.

Jeżeli w liście rozwijanej Konfiguracja zewnętrzna wybrano pozycję WŁĄCZ -> Twórz indywidualną konfigurację projektu, rozróżnia się ustawienia specyficzne dla projektu i specyficzne dla aplikacji. Jeśli zmienisz ustawienia specyficzne dla projektu, gdy projekt jest otwarty, dotyczą one tylko tego projektu.

Jeżeli zamiast tego zostanie wybrane WYŁĄCZ -> Usuń indywidualną konfigurację projektu, wszystkie istniejące ustawienia specyficzne dla projektu zostaną usunięte, a zamiast nich zastosowane zostaną ustawienia globalne.

prj_prop_pl

Ważne:
Jeżeli pole opcji jest nieaktywne, należy pamiętać, że ustawienia specyficzne dla tego projektu, jak również dla innych projektów, mogą zmieniać się automatycznie. Dzieje się tak, gdy zamykane są wszystkie projekty i zmieniane są ustawienia specyficzne dla projektu lub gdy ustawienia specyficzne dla projektu są zmieniane w innym otwartym projekcie z podobnie dezaktywowaną konfiguracją specyficzną dla projektu.

Pliki konfiguracyjne

Ustawienia specyficzne dla projektu i specyficzne dla użytkownika są zapisywane w plikach konfiguracyjnych.

 • Jeśli zmienisz ustawienie specyficzne dla projektu, zostanie to odzwierciedlone w odpowiedniej sekcji pliku
  <katalog projektu WSCAD>\Settings\project.wsCFG
 • Jeśli zmienisz ustawienie specyficzne dla użytkownika, zostanie to odzwierciedlone w odpowiedniej sekcji pliku
  <katalog instalacyjny WSCAD>\Settings\\user.wsCFG

Tabela ustawień

Skróty w tabeli:
A: aplikacja – ustawienia właściwe dla aplikacji (programu)
P: projekt – ustawienia właściwe dla projektu
U: user – ustawienia właściwe dla użytkownika

Narzędzia | Ustawienia (Opcje)OpisAPU
OgólnieAutomatyczne wczytywanie rysunku po starcie systemux
Ogólnie Zapisać dla każdej strony pozycję i zoomx
OgólnieRysowanie w trybie ortox
OgólnieSkokx
OgólnieZoom kwadratówx
OgólniePokaż flagę podczas wprowadzania tekstu wielojęzycznegox
OgólnieWprowadzanie tekstów wielojęzycznychx
OgólnieZoom poprzez rolkę myszkix
OgólnieKierunek pracyx
OgólnieSkróty klawiaturowe dla linii pomocniczychx
OgólnieCopyrightx
OgólnieInformacja o Copyrightx
JęzykJęzyk programux
JęzykJęzyk pomocyx
JęzykPozostałe ustawieniax
BezpieczeństwoDźwiękowa sygnalizacja błędówx
BezpieczeństwoUsuwanie plików do koszax
BezpieczeństwoWezwanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa projektux
BezpieczeństwoTwórz automatyczny zapis co ... minutx
BezpieczeństwoTwórz automatyczną kopię bezpieczeństwax
KatalogiKatalog danychx
KatalogiKatalog Projektyx
KatalogiKatalog Bibliotekix
KatalogiKatalog Bazy danychx
KatalogiKatalogi Arkusze danychx
KatalogiKatalogi Pliki pomocyx
KatalogiKatalog Globalne logox
KatalogiKatalog Szablonyx
KatalogiKatalog Zapisx
KatalogiKatalog Pliki tymczasowex
KatalogiKatalog Formularzex
KatalogiKatalog Makra rysunkowex
KatalogiKatalog Makra Project Wizardx
KatalogiKatalog Pluginsx
KatalogiKatalog 3Dx
InternetWinHelpx
InternetPozostałe ustawieniax
PrzedstawienieInterfejs użytkownikax
PrzedstawienieWspółrzędnex
PrzedstawienieDatax
PrzedstawienieMiniaturkix
PrzedstawienieDostosuj kolor tła do interfejsu użytkownikax
PrzedstawienieOME - Grubość czcionkix
PrzedstawienieOME - Bez znaku poprzedzającegox
PrzedstawienieOME - Zawsze kompletne przedstawienie OMEx
PrzedstawienieLogox
Przedstawienie | KursorUstawienie kursorax
Przedstawienie | Kolory elementówZdefiniowanie kolorów dla elementówx
Przedstawienie | Kolory CabinetZdefiniowanie kolorów dla Cabinetx
Przedstawienie | Kolory xxx | użytkownikaKolory zdefiniowane przez użytkownika (64 kolory UC065 - UC128)x
Przedstawienie | TekstyZdefiniowanie tekstówx
Przedstawienie | LinieZdefiniowanie liniix
Przedstawienie | WarstwyZdefiniowanie warstwx
Przedstawienie | Łącznik wielobiegunowyZdefiniowanie łącznika wielobiegunowegox
Przedstawienie | PołączenieZdefiniowanie połączeniax
Przedstawienie | Ustawienia wstępneUstawienia wstępnex
Przedstawienie | Edytor symboliWłaściwości edytora symbolix
DrukarkaZdefiniowanie drukarkix
Rozmiar papieruZdefiniowanie rozmiaru papierux
ProjektPodstrukturax
ProjektPrzyrostekx
ProjektNormax
ProjektAutomatyczny eksport do PDF podczas zamykania projektux
ProjektZachowanie wszystkie oznaczenia struktury podczas kopiowania dokumentówx
Projekt | SzablonyDefiniowanie szablonówx
Projekt | Szablon strukturySzablon strukturyx
Projekt | Oznaczenia strukturalneDefiniowanie oznaczeń strukturalnychx
Projekt | Ustawienia wstępneUstawienia wstępne (Informacje dodatkowe)x
Projekt | Zarządzanie zmianamiDefiniowanie zarządzania zmianamix
Stałe daneBez ustawień---
Stałe dane | ArtykułUstawienia artykułówx
Stałe dane | Artykuł Building AutomationUstawienia artykułów Building Automationx
Stałe dane | SłownikUstawienia słownikax
Stałe dane | AdresyUstawienia adresówx
Stałe dane | Kody kolorówUstawienia kodów kolorówx
Stałe dane | Dokumenty onlineLista dokumentów on-linex
SymbolUstawienia symbolux
Symbol | WłaściwościWłaściwości elektryczne dla technologii EI wyświetlaj także w technologii EEx
Symbol | Teksty dodatkoweDefiniowanie tekstów dodatkowychx
Symbol | Black boxDefiniowanie black boxux
Symbol | Box urządzeniaDefiniowanie boxu urządzeniax
Symbol | Obszar strukturyUstawienia obszaru strukturyx
Symbol | Element główny/pobocznyWłaściwości elementu głównego/pobocznego
Symbol | KabelWłaściwości kabla i definiowanie symbolu dla kablax
Symbol | ZaciskWłaściwości zacisku i definiowanie symbolu dla zaciskux
Symbol | Wtyczka/GniazdoWłaściwości wtyczki/gniazda i definiowanie symbolu dla wtyczki/gniazdax
Symbol | StycznikWłaściwości stycznika i definiowanie symbolu dla stykówx
Symbol | SterownikiWłaściwości sterownikax
Symbol | Sterownik teksty specjalneDefiniowanie tekstów specjalnych sterownikax
NumeracjaBez ustawień---
Numeracja | Materiał eksploatacyjnyUstawienia numeracji materiałów eksploatacyjnychx
Numeracja | Żyła kablaUstawienia numeracji żył kablax
Numeracja | ZaciskUstawienia numeracji zaciskówx
Numeracja | ZłączeUstawienia numeracji złączx
ZestawienieTekst rozszerzyć o OMEx
ZestawienieKorzystaj z zainstalowanej wersji Microsoft Excel przy eksporcie do formatu Excelx
ZestawienieTworzenie bazy danych projektu dla zestawienia ogółemx
ZestawienieZastosuj wielkość kroku z formularzax
ZestawienieBiblioteka - graficzna lista zaciskówx
ZestawienieBiblioteka - graficzny plan kablax
ZestawienieFormat informacji o długościx
Różne listy i planyPozostałe ustawieniax
Adres krosowyUstawienia adresu krosowegox
Adres krosowy technologiiUstawienia adresu krosowego dla technologiix
EtykietyUstawieniax
InstalacjaUstawienia Instalacjex
InstalacjaOdstęp od lewej w mmx
Instalacja | Strefy instalacyjnePozycje stref instalacyjnychx
Instalacja | Szrafowanie ścianSzrafowanie ścianx
Instalacja | KabelRodzaj kablax
Instalacja | System ułożeniaRodzaj systemu ułożeniax
CabinetUstawienia Cabinetx
Cabinet | 3DUstawienia Cabinet 3D
Cabinet | RoutingUstawienia Cabinet Routingx
FluidUstawienia Fluidx
Building AutomationUstawienia Building Automationx
Building Automation | Linia połączeń dla mediówDefiniowanie linii połączeń dla mediówx
Building Automation | PluginDefinicja wtyczki „BKS_Open”x
P + I DiagramUstawienia P+IDx
P + I Diagram | Linia połączeń dla mediówDefiniowanie linii połączeń dla mediówx
Dodatek Project WizardUstawienia Project Wizardx
Dodatek Project Wizard | PozycjaDefiniowanie pozycjix
Dodatek Project Wizard | ZmienneDefiniowanie zmiennychx

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł: