Jak to zrobić: Używanie właściwych znaczników rezerwacji miejsca w formularzach

W ostatnim etapie tworzenia projektu WSCAD, aby był on kompletny, należy zazwyczaj wygenerować zestawienia – takie jak lista materiałowa, lista zacisków czy plan kabli.

Gotowe zestawy formularzy są dostarczane z każdą wersją WSCAD, abyś był produktywny od samego początku. Ale czasami szablony muszą być dostosowane do Twoich wymagań.
Podczas zmiany lub tworzenia nowego formularza należy wziąć pod uwagę dwa aspekty:

  • Projekt – wygląd – formularza
  • Informacje, które są wyświetlane w formularzu

Niniejszy artykuł dotyczy wyboru właściwych znaczników rezerwacji miejsca, które przenoszą informacje o projekcie, artykule i symbolu.

Istnieje sześć kategorii znaczników rezerwacji miejsca, które mogą być dostępne podczas edycji formularza:

Ogólne znaczniki rezerwacji miejsca

Można je umieścić w dowolnym formularzu i ramce (“Numer strony” i “Numer kolejny”)

Znaczniki rezerwacji miejsca dla pól bazy danych

Można tu użyć dowolnego pola z bazy danych artykułów. Przykłady: Numer artykułu, producent, dostawca, utrata mocy, numer części itp.

Znaczniki rezerwacji miejsca dla pól bazy danych mogą być używane tylko w listach materiałowych i listach funkcji.

Znaczniki rezerwacji miejsca specyficzne dla formularza

Ponieważ w liście materiałowej istotne są inne informacje niż np. w planie kabli, dla każdego formularza istnieją specjalne znaczniki rezerwacji miejsca , które są dostępne tylko dla tego formularza.

Znaczniki rezerwacji miejsca dla tekstów symboli

Są to znaczniki rezerwacji miejsca, które bezpośrednio przetwarzają wartość z właściwości symbolu danego elementu. Przykład: OME, numer artykułu, producent, tekst funkcyjny, nazwa symbolu, teksty symboli itd.

Znaczniki rezerwacji miejsca dla właściwości projektu

Przenoszą informacje o:

  • projekcie (nazwa projektu, numer projektu itp.)
  • katalogach zbiorczych projektu (typ dokumentu DCC, nazwa i opis katalogu zbiorczego, informacje dodatkowe itp.)
  • statusie zmiany w projekcie (data, edytor i komentarz zmiany)

Znaczniki rezerwacji miejsca dla stron

Znaczniki rezerwacji miejsca dla ogólnych informacji dotyczących strony są dostępne dla niemal wszystkich dokumentów. W zależności od potrzeby mogą być one stałe (generowane w jednym wierszu) lub ruchome (generowane w wielu wierszach).

Korzystanie ze znaczników rezerwacji miejsca staje się interesujące na przykład podczas tworzenia listy materiałowej. Informacje takie jak numer artykułu i producent mogą być pobierane z bazy danych artykułów jak również z właściwości symbolu.

Z reguły właściwości symbolu są wypełnione informacjami z bazy danych artykułów. Czasami jednak zachodzi potrzeba nadpisania informacji z bazy danych artykułów lub nawet użycia wartości, które nie istnieją w bazie danych artykułów.

Dlatego zawsze należy rozważyć, z jakiego źródła mają być wyświetlane informacje.

wscad.pl

Author wscad.pl

More posts by wscad.pl