WSCAD SUITE X: Import projektów i danych w jednym kroku

By 26 lutego 2019WSCAD SUITE

Import projektów i danych v201x do WSCAD SUITE X

Jeśli chcesz wykorzystać istniejące projekty i dane w nowej wersji programu WSCAD SUITE X, możesz teraz zaimportować wszystkie swoje projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do WSCAD SUITE X w jednym kroku.

Oczywiście można importować projekty, bazy danych artykułów, komponenty WSCAD i indywidualnie konfigurować ustawienia.

Ważne: Bazy artykułów wcześniejszych wersji WSCAD SUITE 201x muszą zostać zaimportowane do bieżącego programu WSCAD SUITE. Tylko w tym przypadku dane zostaną dostosowane do aktualnej struktury bazy danych.

Import projektów i danych z wersji WSCAD 5.x nie jest już obsługiwany przez WSCAD SUITE X.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis importu projektów i danych, przejrzyj plik WSCAD_SUITE_X_przejęcie _danych.pdf znajdujący się w katalogu WSCAD\WSCAD SUITE 2019\Docs.

Przejmowane są następujące składniki WSCAD

 • Biblioteki symboli
  wszystkie biblioteki z Eksploratora symboli, zapisane w katalogu “Libraries”.
 • Ramki i formularze oraz etykiety i legendy
  wszystkie szablony z Eksploratora szablonów, zapisane w katalogu “Templates”.
 • Makra
  wszystkie makra z Eksploratora makr, zapisane w katalogu “Macros”.
 • Bazy danych
  np. słownik, baza klientów i wytwórców, bazy artykułów zapisane w katalogu “Databases”.
 • Szablony struktury projektu
  predefiniowane zestawy ramek i formularzy dla list i planów zapisane w katalogu “Patterns”.
 • Logo
  zapisane w katalogu “Logos”.
 • Arkusze danych
  zapisane w katalogu “Externals”.

Przejmowane są następujące ustawienia konfiguracji

 • Listwy komend: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone listwy komend
 • Obszary robocze: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone obszary robocze
 • Ustawienia: zmienione w menu Narzędzie | Ustawienia (Opcje) specyficzne dla użytkownika i dla programu ustawienia (np. katalogów, kolorów, ocen, tekstów, …)

Procedura importu projektu i danych

Jeśli chcesz przenieść swoje projekty, artykuły, elementy WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do nowego programu WSCAD SUITE X, wykonaj kroki od 1 do 6:

 1. Zainstaluj program WSCAD SUITE X równolegle z poprzednią wersją WSCAD SUITE 201x, np. do “C:\WSCAD\WSCAD SUITE 2019”.
  W żadnym wypadku nowa wersja nie może zostać zainstalowana w istniejącym katalogu instalacyjnym poprzedniej wersji, ponieważ w przeciwnym razie ważne projekty i dane zostaną nadpisane.
 2. Utwórz kopię zapasową całego katalogu instalacyjnego programu WSCAD SUITE X, aby przywrócić oryginalne dane w przypadku wadliwego importu.
 3. Uruchom WSCAD SUITE X.
 4. Importuj projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne poprzedniej wersji w jednym kroku za pomocą menu głównego Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza.
 5. Zamknij WSCAD SUITE X i uruchom ponownie.
 6. W razie potrzeby dostosuj symbole i kody kolorów za pomocą menu głównego Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie symbolami i Narzędzia | Stałe dane | .. | Import.

Import projektów i danych

Warunek: wszystkie projekty są zamknięte.

 1. Kliknij na menu Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza. Spowoduje to otwarcie kroku 1 kreatora importu projektów i danych.
 2. Wybierz pole wyboru Zapisz ustawienia (zalecane). W zależności od ustawienia w kroku 2 tego kreatora ustawienia konfiguracji (paski poleceń i obszary robocze) zostaną nadpisane. Dlatego należy utworzyć kopię zapasową ustawień konfiguracyjnych. Kopia zapasowa jest zapisana w katalogu instalacyjnym WSCAD w “Settings / <nazwa użytkownika> / *. WsCFA”. Można jej później użyć do przywrócenia ustawień za pomocą  menu Narzędzia| Import/Eksport ustawień | Import.
 3. Kliknij Dalej. Przejdź do kroku 2 kreatora.
 1. Masz następujące opcje wyboru wersji do importu projektów i danych:
 • Wybierz ścieżkę instalacji poprzedniej wersji, korzystając z rozwijanej listy. Pole Katalog danych zostanie zaktualizowane.
 • W polu Katalog danych użyj przycisku ikony przeglądania i wskaż ścieżkę instalacji poprzedniej wersji.
 1. W obszarze Pliki zaznacz pola wyboru dla komponentów WSCAD, które mają zostać przejęte. W razie potrzeby użyj przycisku przeglądania, aby zmienić katalogi, z których elementy WSCAD są dziedziczone.
 2. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, bieżące pliki zostaną nadpisane plikami z poprzedniej wersji.
 3. Jeśli nie chcesz importować bazy danych artykułów, przejdź do kroku 16.
 4. Aby zaimportować bazę danych artykułów, aktywuj pole wyboru Baza danych w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania.
 5. Korzystając z kart Access, SQL Server i MySQL, wybierz typ bazy danych artykułów do zaimportowania.
 1. Użyj przycisku przeglądania znajdującego się za polem Powiązanie bazy danych, aby przejść do bazy danych, której elementy chcesz zaimportować.
 2. Jeśli baza danych zawiera wiele tabel, można ustawić przyporządkowanie między polami bazy danych i polami WSCAD dla każdej tabeli osobno. Ogólnie nie trzeba zmieniać przyporządkowania pól. Po prostu kliknij Przyporządkuj automatycznie wszystkie tabele.
 3. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli to konieczne, możesz zmienić przydziały pól dla każdej tabeli osobno.
  Uwaga: Mapowanie pól, zmieniaj tylko jeśli naprawdę wiesz, co robisz.
 4. Kliknij przycisk Dalej. W razie potrzeby za pomocą filtrów możesz wybrać artykuły do importu .
 5. Kliknij przycisk Dalej. Tutaj możesz określić, czy chcesz używać samodzielnie utworzonych pól bazy danych (pól użytkownika).
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć ustawienia importowania bazy danych elementów. Powracasz do okna przejęcia danych.
 7. Jeśli nie chcesz importować projektów, przejdź do kroku 24.
 8. Aby importować projekty, aktywuj pole wyboru Projekty w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania.
 9. Wybierz katalog zawierający projekty do zaimportowania (np. C:\WSCAD\WSCAD SUITE\2018\Projects\).
  Jeśli pole wyboru Przejąć do katalogu projekty z pliku zarządzania projektami jest aktywne, do importu są oferowane tylko te projekty, które znajdują się w eksploratorze projektu poprzedniej wersji. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone, zostaną zaimportowane wszystkie projekty  z katalogu.
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Zaznacz projekty, które chcesz zaimportować.
 12. Jeśli chcesz skopiować projekty do innego katalogu, wybierz go za pomocą przycisku Przeglądaj w polu Katalog roboczy.
 13. Jeśli zaznaczona jest opcja Konwertuj centralną bazę danych projektów do bieżącej wersji, centralne bazy danych projektów są sukcesywnie konwertowane po uruchomieniu kreatora. Może to zająć trochę czasu, w zależności od liczby projektów i wielkości projektu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, projekty zostaną przekonwertowane przy pierwszym otwarciu.
 1. Kliknij Gotowe, aby wyjść z ustawień importu projektów.
 2. Jeśli chcesz zastosować ustawienia konfiguracji z poprzedniej wersji, zaznacz pola wyboru dla ustawień w obszarze Ustawienia.
  Uwaga: Ustawienia konfiguracji specyficzne dla projektu nie zostaną zastosowane.
 3. Jeśli ustawienia konfiguracyjne nie są zapisane w domyślnym katalogu programu w obszarze Settings, przejdź do lokalizacji przechowywania w polu Ścieżka konfiguracji, używając przycisku Przeglądaj.
 4. Kliknij Wykonaj. W kroku 3 zobaczysz postęp transferu danych.
  Uwaga: licznik pokazuje ilość danych w poprzedniej wersji, kopia pokazuje liczbę kopiowanych plików. Jeśli zaznaczono pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, wartość zliczania i kopiowania musi być taka sama.
  Uwaga: Jeśli importujesz projekty i chcesz utworzyć centralne bazy danych, transfer danych może zająć trochę czasu.
 5. Na koniec kliknij Gotowe. Import projektów i danych został zakończony.
 6. W zależności od wyboru komponentów konieczne może być ponowne uruchomienie programu WSCAD SUITE.
wscad.pl

Author wscad.pl

More posts by wscad.pl