Instalacja i konfiguracja WSCAD SUITE — kopia

By 2 sierpnia 2017Test

Instalacja i konfiguracja WSCAD SUITE

W tym blogu przekazujemy praktyczne wskazówki opisujące możliwości i procedurę instalacji WSCAD SUITE.
Podczas instalacji WSCAD SUITE można wybrać pomiędzy dwoma typowymi scenariuszami:

  • Instalacja lokalna: wszystkie dane na komputerze lokalnym
  • Instalacja na serwerze sieciowym: wszystkie dane są dostępne dla wszystkich w sieci

W dołączonym do programu pliku PDF “WSCAD SUITE Instalacja programu” opisane są szczegółowo poszczególne typy instalacji.

Pole wyboru WSCAD = Standardowa instalacja WSCAD: Wszystkie dane i program znajdują się w katalogu (domyślnie): C: WSCAD WSCAD SUITE 2017. Zaleta:

  • Podczas wykonywania kopii zapasowej wszystkie dane można zapisać w prosty sposób
  • Istniejące poprzednie wersje znajdują się w katalogach równoległych do bieżącej instalacji

Pole wyboru „Microsoft”: dane i program instalowane są oddzielne. Program zazwyczaj ulokowany jest w katalogu „Program Files” (katalog oczywiście można zmienić ręcznie). Ten wariant jest często wybierany przez administratorów w korporacjach.
Ponieważ program i dane mogą znajdować się w dowolnie wybranych miejscach, podczas uruchamiania programu tworzony jest specjalny plik “cfg”, w którym zapisywane są ścieżki do katalogu danych i programu. Plik “cfg” zawsze zapisywany jest jako % ProgramData% WSCAD wscad.cfg. Ten plik jest używany tylko przy instalacji typu „Microsoft”.

Jeśli WSCAD jest instalowany po raz drugi, program instalacyjny, aby zapobiec nadpisaniu istniejącej instalacji, automatycznie proponuje folder równoległy z sufiksem “_2”.

Na początku instalacji sprawdzane jest, czy w systemie znajdują się składniki potrzebne do uruchomienia WSCAD SUITE. Jeśli nie, zostaną zainstalowane automatycznie. Są to następujące elementy:

  • Silnik XML (do odczytu i zapisu plików XML)
  • VCRedist 2012 i 2013 (dla kodu niezarządzanego)
  • DotNet 4.5
  • Accessdatabase-Engine (do odczytu i zapisu baz danych MDB)
  • Sterownik licencjonowania (CodeMeter / WIBUKEY)

Do instalacji powyższych składników konieczne są prawa administratora w systemie Windows.
Pakiety instalacyjne firm trzecich są zazwyczaj wtedy dostępne, gdy na komputerze jest już poprzednia wersja WSCAD SUITE i nie trzeba ich ponownie instalować.  Podczas instalacji stają się one częścią systemu Windows i nie są automatycznie usuwane po odinstalowaniu WSCAD.
Następnie program i towarzyszące mu dane są kopiowane do odpowiednich katalogów, wykonywane jest dostosowanie konfiguracji (na przykład w odniesieniu do wybranych katalogów) i generowany jest link do programu.

Praktyczna wskazówka: opcja “WSCAD” = Standard WSCAD, umożliwia wykonanie kilku równoległych instalacji programu. Opcja “Microsoft” umożliwia tylko jedną instalację, w przypadku próby wykonania kolejnej, zostaną utracone łącza do danych.

W następnym poście omówimy instalację sieciową.

wscad.pl

Author wscad.pl

More posts by wscad.pl