Rozszerzona struktura projektu
Oznaczenie strukturalne DIN EN 81346

 

Oznaczenie strukturalne – zgodne z normą oraz międzydyscyplinarne

Dobrze przemyślany rodzaj struktury systemów i urządzeń wykorzystujących oznaczenia strukturalne znacznie przyspiesza i ułatwia proces projektowania i rozwiązań. Kompletne listy części mechatronicznych łatwo wygenerować do systemów zarządzania produkcją. To dosłowny mariaż inżynierii elektrycznej i mechanicznej. Pomost do mechaniki, czy do list części mechatronicznych ułatwia implementowanie małych jednostek czy urządzeń funkcjonalnych, które składają się na część mechaniczną i może być ponownie wykorzystana po tej stronie, jeżeli tylko zajdzie taka konieczność.

Trikiem jest ponowne użycie podzespołów wraz z powiązanymi z nimi obwodami elektrycznymi. Jeżeli chcemy napęd silnikowy razem z zabezpieczeniem i sterowaniem przez robota #2 z zakładu produkcyjnego #3 w zakładzie A chcemy wykorzystać i wysterować robotem #2 z zakładu produkcyjnego #5 w zakładzie B, po prostu przeciągamy makro z tym obwodem z zakładu A do zakładu B i tutaj upuszczamy (funkcja drag&drop). O ile struktura zakładu B odpowiada strukturze zakładu A, wszystkie znaczniki zapisane w makrze automatycznie zostaną przejęte i osadzone w nowej strukturze. W ten sposób nie tracimy czasu na ręczną zmianę oznaczeń i poprawianie ewentualnych błędów. Nowe oznaczenia referencyjne są po prostu przypisane w urządzeniu B we wszystkich dokumentach: listach części, planach zacisków, do pobierania czy obliczeń – wszędzie tam, gdzie pojawią się nasze elementy.

Tworzenie struktury przed rozpoczęciem projektu wymaga gruntownej analizy na początku, jednak ten wysiłek oszczędza sporo czasu później i zdecydowanie wpływa na poprawę czytelności i przejrzystości projektów. Projektanci i monterzy mogą teraz w dowolnym momencie zidentyfikować miejsce ustawienia (++), miejsce montażu (+), funkcjonalność (==) i urządzenie (=)

Oznaczenia strukturalne są stosowane w zakładach, a w ramach zakładu do poszczególnych lokalizacji, obszarów, funkcjonalności i dodane do projektu. Norma IEC 81346 określa opis zakładu jako model z trzema niezależnymi aspektami: “produkt”, “funkcja” i “lokalizacja”. Zakres tej normy wykracza poza część elektryczną: systemy techniczne opisane są w niej jako całość. Elementy mechaniczne są oczywiście brane pod uwagę tak jak elementy elektryczne. Jednakże, norma nie dyktuje tego, jak ma wyglądać struktura – stanowi po prostu przewodnik jasnego i zrozumiałego podziału projektu.

Konsekwentne przemyślenie struktury prowadzi nas do początkowego podziału:

++

przez miejsce ustawienia rozumie się miejsca złożone z wielu miejsc montażu, takich jak budynki, pomieszczenia lub place

==

przez przyporządkowanie funkcjonalne rozumie się nadrzędną jednostkę funkcjonalną, taką jak robot#1 na przykład

&

rozumie się inne typy dokumentów

Zaawansowana struktura projektu jest zawarta w następujących wersjach WSCAD SUITE 2018: Professional, Electrical, Automation, Building, Installation, BA Control, BA Project, Project, CE Stand Alone, FE Stand Alone, Ultimate, Education.

W drugim kroku możemy wyodrębnić kolejne części struktury:

+

przez miejsce montażu rozumie się na przykład szafę sterowniczą, system klimatyzacji lub frezarkę

=

przez urządzenie funkcjonalne rozumie się, na przykład, pozycjoner, chwytak lub transporter robota #1

Ta funkcjonalność jest zintegrowaną częścią programu WSCAD SUITE* i jest zgodna z normą IEC 81346.

Przykład prostej struktury

Projektujemy kompleks przemysłowy składający się z produkcji, warsztatu i administracji. W każdym z tych obszarów mamy zasilanie, wentylację oraz systemy ogrzewania i chłodzenia. Struktura może wyglądać jak przedstawiona na obrazku 1:

Wprowadza się rozróżnienie między obszarami (administracja-produkcja-warsztat) i miejsc (rozdzielnice, wentylacja i przykładowo ogrzewanie-chłodzenie). Elementy zainstalowane w szafie można znaleźć w urządzeniu A01, rozdzielnicy UV1, oznaczenia te zostaną poprzedzone nazwą danego elementu, na przykład -M1. W tego typu kluczu otrzymamy oznaczenie materiału eksploatacyjnego = A01 UV1-M1.

Przykład rozszerzonej struktury

Możliwy jest jednakże bardziej szczegółowy podział, tak jak to przedstawiono na rysunku 2:

W tym przykładzie cały kompleks nie jest podzielony na obszary – administracja-produkcja-warsztat, ale jest podzielony z uwagi na aspekty techniczne systemu: Wentylacja-Rozdzielnia-Sterownia-Stacja. Obwody wentylacji (L001) mają określoną funkcjonalność rozdzielnicy (SSISP01), ta z kolei sterownię (TZ1) podzieloną na pola – na przykład pole 1 (F1).
Silnik M1 ma w tym układzie ściśle zdefiniowane aspekty funkcjonalne oraz przestrzenne. Oznaczenie materiału eksploatacyjnego (OME) w tym przykładzie wygląda następująco: ==L001=SSISP01++TZ1+F1-M1

Oznaczenie strukturalne (Rozszerzona struktura projektów) w skrócie

 • Rozszerzenie dotychczasowego oznaczenia strukturalnego ‚-‚‚ ‚+‘ i ‚=‘ o dodatkowe aspekty  ‚==‘ (przyporządkowanie funkcjonalne), ‚++‘ (miejsce ustawienia) oraz ‚&‘ (typ dokumentu) zgodnie z normą IEC 81346 oraz IEC 81346/3
 • Odzwierciedlenie systemu oznaczeń KKS (Kraftwerk-Kennzeichnungsschlüssel) oraz klucz punktów danych dla automatyki budynkowej
 • Tworzenie podstruktury za pomocą kropki lub ukośnika
 • Rozbudowa projektów o dowolną ilość podstruktur
 • Możliwość ustawień dla struktury projektu: zablokowany, opisowy i dostępny
 • Możliwość ustawień oznaczeń strukturalnych dla matariałów eksploatacyjnych: niedostępny, referencyjny, referencyjny dziedziczony, opisowy, opisowy z przejmowaniem

Zalety

 • Szybkie znajdywanie elementów w projekcie i fizycznie w zakładzie dzięki ciągłej i systematycznej strukturze zakładów i maszyn
 • Proste ponowne wykorzystanie funkcji, modułów i obwodów
 • Niezależne od strony oznaczenie materiałów eksploatacyjnych
 • Większa przejrzystość w złożonych projektach z funkcjonalnościami międzydyscyplinarnymi
 • Dokumentacja zorientowana na produkcję i unikatowe oznaczenia
 • Grupowanie zestawień, na przykład eksportu dla ERP
 • Proste tworzenie zestawień mechatronicznych
 • Filtrowanie i sortowanie w indywidualnym eksporcie
 • Przygotowanie optymalnie zbudowanych projektów, ustawień i definicji dla optymalnych struktur (formularze, zestawienia artykułów, itd.)

Co przemawia za stosowaniem Oznaczenia strukturalnego (Rozszerzonej struktury projektu)?

 • Dla projektów większych niż 80 stron
 • Dla projektów o znormalizowanej budowie
 • Dla wielu dyscyplin (elektrotechnika, fluid, P&ID)

Typowe rozwiązania znajdują miejsce w zakładach przemysłowych, przemyśle energetycznym i zakładach produkujących złożone urządzenia.

Jeżeli brak ci doświadczenia lub czasu aby wdrożyć efektywną i zgodną z normami strukturę urządzenia czy zakładu, z przyjemnością możemy pomóc. Nasi konsultanci mają szerokie doświadczenie zarówno w projektowaniu urządzeń i mogą posiłkować się różnorodnymi przykładami z przemysłu. Ponadto mamy rozeznanie w innych systemach E-CAD. Tak więc wypróbuj nas, nawet jeżeli pracujesz z innym narzędziem.