Twoja licencja wymaga zmiany?

Aby określić rodzaj licencji, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy, poświęć chwilę, aby odpowiedzieć na następujące pytania.

  Firma (pole obowiązkowe)

  Imię i Nazwisko (pole obowiązkowe)

  Adres E-mail (pole obowiązkowe)

  Numer(y) seryjny (6 cyfr), proszę wymienić numery wszystkich licencji, które mają być zmienione (pole obowiązkowe)

  Czy obecnie korzystasz z wirtualnego serwera?
  TAKNIE

  Czy twoja obecna stacja robocza jest maszyną wirtualną?
  TAKNIE

  Czy komputer, na którym zainstalowana jest licencja ma dostęp do internetu?
  TAKNIE

  Czy obecie do zabezpieczenia programu używasz zielonego klucza WibuKey, podłączanego do portu USB?
  TAKNIE

  Czy zielony klucz WibuKey podłączony jest do portu USB lokalnej stacji roboczej?
  TAKNIE

  Czy aktywnie używasz wersji programu WSCAD 5.x?
  TAKNIE

  Czy aktywnie używasz wersji programu WSCAD SUITE 2012? [group suite12]Niedostępna funkcja wypożyczania licencji[/group] TAKNIE

  Czy aktywnie używasz wersji programu WSCAD SUITE 2014?
  [group suite14]Niedostępna funkcja wypożyczania licencji[/group] TAKNIE

  Czy aktywnie używasz wersji programu WSCAD SUITE 2015?
  [group suite15]Niedostępna funkcja wypożyczania licencji[/group] TAKNIE

  Czy aktywnie używasz wersji programu WSCAD SUITE 2017?
  [group suite17]Niedostępna funkcja wypożyczania licencji[/group] TAKNIE

  Czy wiesz, że WSCAD SUITE 2018 jest w stanie odczytać wszystkie pliki WSCAD SUITE i pliki WSCAD 5.x?
  TAKNIE

  Czy wiesz, że program WSCAD SUITE 2018 / SUITE X jest w stanie zapisać format plików WSCAD SUITE 2015 i 2017?
  TAKNIE

  Komentarz

  Potwierdzenie