Wykorzystywanie danych 3D do projektowania szaf

By 3 kwietnia 2018Cabinet Engineering

Wykorzystywanie danych 3D do projektowania szaf

W WSCAD SUITE można wyświetlić szafę sterowniczą zaprojektowaną w dyscyplinie Cabinet Engineering w widoku 3D. Do tego celu potrzebne są trójwymiarowe modele. WSCAD dostarcza z instalacją modele 3D dla projektu demonstracyjnego. Dodatkowe modele 3D można importować z portalu wsacduniverse.com bezpośrednio do WSCAD SUITE. Następnie wystarczy przypisać model 3D do artykułu.

Warunek: Do tego celu potrzebny jest moduł WSCAD SUITE Cabinet Engineering w wersji Expert.

Procedura

 1. Sprawdzamy, czy w pakiecie WSCAD SUITE jest dostępny model 3D.
  W widoku 3D szafy sterowniczej można sprawdzić, które artykuły nie maja  przypisanego modelu 3D, ponieważ przedstawione są schematycznie jako prostopadłościan.
 2. Sprawdzamy, czy model 3D dostępny jest w witrynie wsacduniverse.com.
  Jeśli model 3D nie ma w lokalnej bazie danych WSCAD, sprawdzamy, czy znajduje się na portalu wsacduniverse.com
 3. Pobieramy model 3D z witryny wsacduniverse.com.
 4. Przypisujemy model 3D do artykułu.
 5. Zmieniamy model 3D.
  Jeśli model 3D nie jest prawidłowo ustawiony, możemy zdefiniować jeden z boków jako widok frontowy.

Sprawdzanie, czy  model 3D jest dostępny w WSCAD SUITE

W widoku 3D szafy.

 1. Na stronie szafy sterowniczej otwieramy widok 3D. Dostępne są następujące opcje:
 • za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + O.
 • z menu Widok | Cabinet widok 3D.

Uwaga: Wszystkie symbole, które w bazie danych nie mają przypisanych modeli 3D , są wyświetlane jako prostopadłościany.

W zarządzaniu artykułami

 1. Otwieramy Zarządzanie artykułami. Dostępne są następujące opcje:
 • Na stronie szafy sterowniczej, z menu kontekstowego symbolu wybieramy Właściwości. Następnie klikamy w przycisk Dostosuj w wierszu Artykuł.
 • Z głównego menu wybieramy Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 1. Ustawiamy kolumnę 3D-Model na widoczną:
 1. Prawym przyciskiem myszy klikamy nagłówek dowolnej kolumny.
 2. Klikamy Kolumny wyświetl lub ukryj.
 3. Na karcie Normalne aktywujemy wpis 3D-Model.
 4. Klikamy OK. Wyswietlona zostanie kolumna 3D-Model.
 1. W polu Szukaj wprowadzamy numer artykułu, dla którego potrzebujemy modelu 3D i klikamy przycisk Szukaj.
 2. W kolumnie 3D-Model zobaczymy, czy istnieje już model 3D przypisany do artykułu.

Sprawdzamy, czy model 3D istnieje w witrynie wsacduniverse.com

Jeśli część nie istnieje w bazie danych programu WSCAD lub jeśli nie ma przypisanego modelu 3D dla artykułu, można sprawdzić, czy model 3D jest dostępny w portalu wscaduniverse.com.

 1. Aby zalogować się na stronę wscaduniverse.com z poziomu WSCAD SUITE, można:
 • Kliknąć w menu głównym WSCAD SUITE menu Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami, a następnie przycisk wscaduniverse.com.
 • Kliknąć w menu głównym WSCAD SUITE menu Widok | Okno dodatkowe | wscaduniverse.com
 1. Jeśli nie posiadamy jeszcze konta użytkownika:
 1. Klikamy na link Rejestracja na pasku tytułowym wscaduniverse.com
 2. Wprowadzamy dane użytkownika
 3. Klikamy link Warunki i zapoznajemy się z regulaminem
 4. Zaznaczamy pole wyboru Przeczytałem Warunki i akceptuję!
 5. Na koniec klikamy przycisk Zatwierdź
 1. Jeśli posiadamy konto użytkownika.
 1. Wprowadzamy adres e-mail i hasło
 2. Klikamy przycisk Logowanie
 1. Otworzy się strona główna wscaduniverse.com.
 2. W polu wyszukiwania wscaduniverse.com wprowadzamy numer artykułu, dla którego potrzebujesz modelu 3D, np. CPX-2ZE2DA firmy Festo, a następnie klikamy przycisk Szukaj.
 3. Zostanie wyświetlona lista pasujących artykułów. Jeśli dla artykułu dostępny jest model 3D, wyświetlony będzie przycisk Dane 3D.

Uwaga: obecnie modele 3D nie są jeszcze dostępne dla wszystkich części.

Pobieranie modelu 3D z witryny wsacduniverse.com

Dane 3D dostępne w witrynie wsacduniverse.com można pobrać na lokalny komputer. Jeśli artykułu nie ma jeszcze w bazie danych artykułów programu WSCAD, można go bezpośrednio zaimportować do WSCAD SUITE.

W zależności od artykułu oferowane są następujące opcje pobierania:

Można zapisać model 3D bezpośrednio jako plik STEP w wybranym katalogu.

Można pobrać model Cadenas 3D i zapisać go w wybranym katalogu.

Poniżej opisano pobieranie plików Cadenas STEP.

 1. Jeśli artykuł nie istnieje w bazie danych artykułów programu WSCAD, klikamy ikonę WSCAD Import. Artykuł zostanie zaimportowany.
 2. W liście wyszukiwania klikamy przycisk Dane 3D w wybranego artykułu.
 3. Jeśli pobieranie danych 3D następuje po raz pierwszy, konieczna jest rejestracja:
 1. Kliknij link Accept license agreement i przeczytaj warunki licencji.
 2. Następnie zaznacz pole wyboru przed linkiem Accept license agreement.
 3. Wprowadź adres e-mail w polu Adres e-mail i kliknij przycisk na końcu pola.
 4. Wprowadź dane użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 1. Kliknij przycisk CAD download.
 2. Wybierz żądany format STEP-CAD.

Uwaga: Oba oferowane formaty STEP mogą być używane w widoku 3D. Poziom szczegółów i kolorów modeli 3D jest określany przez twórcę i nie zależy od formatu STEP.

 1. Kliknij przycisk Start Download. Formaty CAD są spakowane w pliku ZIP.
 2. Zapisz plik ZIP na komputerze.
 3. Jeśli chcesz pobrać więcej modeli 3D, powtórz poprzednie kroki.
 4. Zamknij okno wscaduniverse.com.
 5. W Eksploratorze Windows przejdź do lokalizacji przechowywania pobranego pliku ZIP i rozpakuj go.

Przypisywanie modelu 3D do artykułu

Musisz przypisać pobrany plik STEP do artykułu. Model 3D jest tworzony w postaci plików obj i mtl.

 1. Kliknij w menu głównym WSCAD SUITE na Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 2. Wprowadź numer artykułu, dla której został pobrany model 3D w polu Szukaj.
 3. Kliknij komórkę artykułu i naciśnij klawisz F4.
 4. Przewiń do pola 3D-Model i kliknij przycisk Dostosuj na końcu wiersza. Otworzy się okno Właściwości 3D.
 5. Kliknij przycisk Dostosuj w prawej części pola 3D-Model.
 6. W Eksploratorze wybierz pozycję STEP (* .stp; *. Step) z listy rozwijanej znajdującej się za polem Nazwa pliku.
 7. Przejdź do lokalizacji przechowywania rozpakowanego pliku ZIP i wybierz plik STEP.
 8. Model 3D jest automatycznie tworzony z pliku STEP i zapisywany jako pliki obj i mtl w katalogu WSCAD “3DObjects”. Model 3D jest wyświetlany w oknie dialogowym Właściwości 3D.

Zmiana modelu 3D

W oknie dialogowym Właściwości 3D w razie potrzeby można dostosować model 3D. Na przykład model 3D może nie być prawidłowo wyrównany. W takim przypadku musisz zdefiniować przód obiektu.

 1. Zdefiniuj widok frontowy w obszarze Definiowanie widoku frontowego, który zostanie zapisany jako nowy po zamknięciu okna dialogowego:
 1. Możesz obracać element w siatce 90 ° wokół 3 osi za pomocą przycisków A, B i 1, 2, 3, 4. Przyciski z niebieskim obrysem przedstawiają widok frontowy sugerowany przez program.
 2. Można również obrócić element poza siatką 90° i powiększyć go albo zmniejszyć przy użyciu kółka myszy ustawionej wewnątrz elementu. Jednak widok frontowy może być zapisany tylko bez zoomu w siatce 90°. Aby przywołać widok frontowy najbliższy naszym ustawieniom, należy wcisnąć przycisk ze strzałką w prawo. Również ten widok zostanie zapisany.
 1. Wyświetlenie osi X, Y, Z w kolorze zielonym oznacza, że wymiary wynikające z obrotu elementu są takie same jak wymiary podane w artykule. Jeżeli jedna lub więcej osi wyświetlana jest na żółto, to znaczy, że wymiary w niewielkim stopniu odbiegają od siebie; czerwony kolor osi komunikuje znaczące różnice. Podczas zapisywania, element zostanie przystosowany do wymiarów w artykule.
 2. Za pomocą linku Szczegóły można wyświetlić następujące wymiary:
 • Artykuł: Wymiary w mm, które są odczytywane z danych artykułu.
 • Obracany model 3D: Wymiary w mm wynikające z obróconego modelu 3D.
  Uwaga: Kliknięcie przycisku symbolu 1 bez ustawiania żadnych kątów obrotu powoduje powrót do orientacji pierwotnie zdefiniowanej dla modelu 3D.
 • Aktualny kąt obrotu: Pokazuje kąty obrotu względem orientacji pierwotnej, generowane po wcisnięciu przycisków obrotu.
 1. Za pomocą przycisku wyboru Skalowalne, możliwe jest ustawienie sposobu przejmowania wymiarów:
 • Włączony (domyślnie): W widoku 3D używane są wymiary z danych artykułu. Może to prowadzić do zniekształceń okrągłych elementów.
 • Wyłączony: W widoku 3D używane są wymiary zapisane w pliku STEP.
 1. Na koniec kliknij OK.
wscad.pl

Author wscad.pl

More posts by wscad.pl