WSCAD ELECTRIX 2021 w skrócie

By 13 października 2021WSCAD ELECTRIX
WSCAD ELECTRIX

Nowy produkt WSCAD ELECTRIX 2021 to nasze najpotężniejsze oprogramowanie E-CAD. Oferuje wiele innowacji i ulepszeń. Tutaj pokrótce przedstawiono najważniejsze z nich.
Przegląd wszystkich nowych funkcji można znaleźć w pomocy online.

Nowy silnik projektowania (edytor)

Silnik projektowy oprogramowania WSCAD został całkowicie przebudowany. W ten sposób ELECTRIX 2021 jako czysta aplikacja 64-bitowa jest optymalnie przygotowana do nadchodzących wyzwań. Silnik projektowania (edytor) to jednostka programowa odpowiedzialna za strukturę i budowę stron planu.

Cabinet

Powoduje to wiele małych i dużych zmian podczas umieszczania i przenoszenia obiektów oraz podczas przewijania dokumentów. Dzięki temu praca jest bardziej intuicyjna i wspiera użytkownika podczas pracy na ekranie.

Dodatkowo cały proces projektowania został przyspieszony i usprawniony.

Kilka innych ulepszeń dzięki nowemu silnikowi projektowania:

 • Obszar rysowania jest ok. 5 razy większy niż wybrany format arkusza.
 • Arkusz nie jest już zadokowany w lewym górnym rogu. Można teraz używać obszaru nad arkuszem i po lewej stronie arkusza.
 • Obiekty w obszarze rysunku są podświetlane po dotknięciu ich wskaźnikiem myszy (najechanie myszą).
 • Podwójne kliknięcie kółka myszy (= klawisz F4) powiększa całą stronę.
 • Obiekty są łatwiejsze do umieszczania na linii, ponieważ linia będzie przyciągać obiekt, nawet jeśli przyciąganie jest wyłączone.
 • Jeśli kursor zbliży się do innego obiektu podczas umieszczania, rysowania lub przesuwania obiektów, punkty przyciągania tego obiektu stają się widoczne.
 • Nie musisz już przytrzymywać przycisku myszy podczas przesuwania obiektu. Kolejne kliknięcie umieszcza obiekt.
 • Podczas przesuwania lub kopiowania elementów na stronach CE i EI, możesz użyć klawisza Tab, aby przejść do różnych pól wejściowych i bezpośrednio wprowadzić współrzędne, kąty, długości lub odległości.

Coordinates
 • Poprawiono wyrównanie i dopasowanie wielu obiektów. Teraz znacznie łatwiej jest określić obiekt odniesienia, do którego należy wyrównać i dopasować inne obiekty.


Przegląd wszystkich innowacji w zakresie silników projektowych można znaleźć w pomocy online.

Pełna obsługa sprzętowa karty graficznej

Dodatkowo na wzrost wydajności wpływa ulepszona obsługa sprzętowa profesjonalnych kart graficznych NVIDA i AMD. Oznacza to, że powiększanie i poruszanie się w obszarze rysowania jest znacznie płynniejsze i szybsze, a także zapewnia większą wydajność nowoczesnych wieloekranowych stacji roboczych z monitorami o wysokiej rozdzielczości.

Ulepszone przetwarzanie DXF / DWG

Pliki DXF / DWG można teraz lepiej zintegrować z oprogramowaniem WSCAD. Konwersja do formatu WSCAD nie jest już konieczna. Podczas tworzenia nowej strony projektu, do pliku DXF/DWG można odwoływać się bezpośrednio w oknie dialogowym Utwórz stronę(y) projektu zaznaczając pole wyboru Na podstawie strony DWG. Kopia pliku DXF / DWG jest tworzona automatycznie w katalogu projektu
w podkatalogu Grafika. Zawartość tej kopii jest wyświetlana na stronie projektu i można ją tam edytować. Elementy można przesuwać i usuwać, a wszystkie istniejące warstwy są automatycznie przenoszone do zarządzania warstwami WSCAD. Oszczędza to dużo czasu, zwłaszcza przy dużych plikach DXF/DWG zawierających ponad 100 000 elementów.

EI-DWG

Jednokrotne logowanie

Dzięki nowo wprowadzonemu Single Sign On (SSO) możesz korzystać z oprogramowania WSCAD ELECTRIX, portalu danych wscaduniverse.com i nowego sklepu WSCAD z tylko jednym kontem WSCAD. Aby to zrobić, musisz zarejestrować się raz w WSCAD. Jeśli utworzyłeś już konto na wscaduniverse.com, po prostu użyj tych danych użytkownika. Oczywiście możesz nadal korzystać
z oprogramowania WSCAD bez logowania, ale nie masz dostępu do funkcji online, takich jak importowanie danych artykułów z wscaduniverse.com lub tworzenie zgłoszeń do pomocy technicznej, a także nie masz dostępu do interfejsów WAGO, Schneider Electric i ELMEKO.

Pozostałe innowacje ogólne

 • WSCAD ELECTRIX 2021 jest dostępny tylko w wersji 64-bitowej i działa tylko w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 10. W wersji 64-bitowej można wykorzystać znacznie więcej pamięci (RAM) i szybko przetwarzać duże projekty i pliki DXF / DWG. Nowe narzędzie do analizy sprawdza podczas instalacji, czy 64-bitowy Access Database Engine wymagany dla baz danych WSCAD jest dostępny na komputerze. Jeśli go brakuje, można go zainstalować za pomocą odpowiedniego narzędzia.
 • Kompatybilność w górę i w dół z SUITE 2018, SUITE X i SUITE X PLUS.
 • Poprawiono wydajność tworzenia i edycji listew zaciskowych z dużą liczbą zacisków (> 50).
 • Szybsze otwieranie stron z wieloma linkami.
 • Szerokości linii używanych w obszarze rysowania, np. dla ramek i linii połączeń, można ustawić w oknie dialogowym właściwości strony za pomocą pola wyboru Pokaż grubości wszystkich linii w pikselach. Ustawienie to będzie miało wpływ na grubość linii podczas eksportu do PDF.
 • W Eksploratorze projektu konfigurację specyficzną dla projektu można teraz włączyć lub wyłączyć dla kilku wybranych projektów za pomocą nowego polecenia menu kontekstowego Indywidualna konfiguracja projektu.
 • Podczas eksportu plików mogą być używane nowe zmienne ścieżki <ProjectPath>, <DateYYYYMMDD> i <TimeHHMMSS> w ścieżce katalogu i nazwie pliku.
 • Utworzone za pomocą E-PLAN i zapisane w pliku Excel listy zacisków można importować w eksploratorze materiałów.
 • WSERPSyncTool jest również dostępny w wersji 64-bitowej.

Ulepszenia w Building Automation

Menedżer punktów danych

W dyscyplinie Building Automation wdrożono następujące ulepszenia:

 • Dostarczono 300 poprawionych i nowych makr do automatyzacji budynków (np. technologii chłodniczej).
 • Nowa, mająca wejść w życie norma VDI 3814 jest już obsługiwana. Listy funkcji VDI 3814 i 3813 zostały połączone w jedną listę funkcji. Ta nowa lista jest już zawarta w oprogramowaniu WSCAD.
 • Dostosowano zarządzanie punktami danych. Właściwości (np. BACnet) można teraz wygodnie określić dla każdego punktu danych.
 • Rozszerzenie bazy artykułów BA o nowe pola dla profilu komunikacyjnego. Pola te można zobaczyć na nowej liście funkcji.
 • W oknie dialogowym punktów danych BA oraz w przeglądarce punktów danych zostały utworzone nowe pola opcji i nowe kolumny. Ponadto dla nowych pół dodano znaczniki rezerwacji miejsca dla listy materiałowej (patrz znaczniki rezerwacji miejsca dla listy materiałowej) i listy funkcji (patrz znaczniki rezerwacji miejsca dla listy funkcji).
 • Do list funkcji dodano znaczniki rezerwacji miejsca „Klasyfikacja sygnału”, „Wyjaśnienie” i „Oznaczenie obiektu GA”.
 • Wtyczka klucza punktu danych BKS_Open została rozszerzona. Możesz teraz również wybrać dodatkowe informacje, które zostały zdefiniowane w preferencjach projektu dla katalogów zbiorczych i stron. Oznacza to, że można teraz wykorzystać więcej informacji o projektach, folderach i stronach do automatycznego tworzenia klucza punktu danych.
 • W Add On Project Wizard do kanałów PLC lub DDC można przypisać istniejące punkty danych, dzięki czemu wszystkie sygnały są prawidłowo przypisywane bezpośrednio podczas automatycznego generowania schematów.

Ulepszenia w Electrical Installation

W dyscyplinie Electrical Installation wdrożono następujące ulepszenia:

 • Dostarczono 50 nowych makr zgodnych z RAL-RG 678 dla instalacji elektrycznej. Dzięki tym ustalonym standardowym makrom można znacznie szybciej tworzyć plany instalacji

EI-Makros

 • Dzięki dwóm nowym menu kontekstowym Dokończ obrys pomieszczenia i Odbicie lustrzane obrysu w łańcuchu ścian, możesz automatycznie uzupełnić obrys niekompletnego pomieszczenia.
 • Zablokowanie możliwości umieszczania drzwi i okien poza ścianami.
 • Po „wsunięciu” w ścianę drzwi i okna są „łapane” przez ścianę za pomocą funkcji magnesu. Funkcja magnesu jest również aktywna podczas przesuwania drzwi i okien.
 • Dzięki funkcji Narzędzia | Sprawdź | Wszystko wadliwe lub brakujące punkty połączeń systemów układania EI są wyświetlane na liście błędów.

Interfejsy

Interfejs Schneider Electric ProClima

Dostępny jest nowy interfejs do obliczania klimatyzacji szaf sterowniczych za pomocą oprogramowania ProClima firmy Schneider Electric.

Widget-2

Interfejs Phoenix PROJECT complete

Ulepszono następujące funkcje importu i eksportu interfejsu do Phoenix PROJECT complete:

 • Eksport i import Phoenix PROJECT complete został ulepszony w odniesieniu do zacisków wielopoziomowych, wyświetlania OME dla listew zaciskowych oraz mostków drutowych i grzebieniowych.
 • Udoskonalono eksport oznaczeń Phoenix PROJECT complete w odniesieniu do pól wyjściowych pobranych z oprogramowania WSCAD.
 • Udoskonalono eksport listew zaciskowych z Managera zacisków do Phoenix PROJECT complete.

Interfejs Siemens TIA-Portal

Interfejs do portalu Siemens TIA został rozszerzony o następujące funkcje:

 • Rozszerzono import elementów PLC składających się z kilku elementów, takich jak jednostka główna i jednostka bazowa.
 • Obsługiwany jest również aktualny format plików TIA V1.2.0. Umożliwia to użytkownikom korzystanie z nowych definicji formatu podczas importowania do oprogramowania WSCAD. Podczas eksportu z oprogramowania WSCAD można wybrać stare formaty (V1.0.0 / V1.1.0) lub nowy format.

Interfejs PLM-System PRO.FILE

W interfejsie do PLM-System PRO.FILE wprowadzono kilka drobnych poprawek i ulepszeń. Cały projekt lub tylko pojedyncze dokumenty można teraz zapisać w jednym kroku dla każdego wybranego języka w oddzielnych plikach PDF i przenieść do PRO.FILE. Ponadto, gdy projekt WSCAD jest zapisywany do PRO.FILE, metadane projektu są również przenoszone do dokumentów typu DXF i PDF.

W ustawieniach WSCAD-PRO.FILE, utworzone przez siebie, specyficzne dla projektu atrybuty użytkownika można przypisać do atrybutów dokumentu PRO.FILE.

Dodatkowe ulepszenia

 • W ramach grup projektów można tworzyć kolejne grupy projektów o tej samej nazwie (np. klient A | 2021 i klient B | 2021). Jednak nazwy projektów muszą być unikalne i nie mogą być takie same jak nazwa grupy.
 • W przypadku Blackboxu lub Boxu urządzenia niemożliwe jest wstawienie kilku pinów w tym samym miejscu.
 • W przeglądarce Menedżera zacisków wyświetlane są już utworzone mostki przewodowe i zmiany w mostkach przewodowych.
 • W przypadku zamiany dwóch kabli, które zostały już umieszczone w widoku drzewa Menedżera kabli, zamiana jest natychmiast wyświetlana w widoku drzewa.
 • Poprzez użycie nowego pola wyboru Ukryj rozszerzenia z podkreśleniem, np. dla artykułów dodatkowych (-F1_1 staje się -F1) w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Przedstawienie rozszerzenia z podkreśleniem wszystkich elementów (np. również dla pozycji dodatkowych) zostaną ukryte.
 • Po wykonaniu funkcji przywracania łączników wielobiegunowych w menedżerze styczników, wszystkie widoczne łączniki wielobiegunowe pozostają widoczne, a wszystkie niewidoczne łączniki wielobiegunowe niewidoczne.
 • Jeżeli podczas generowania listy materiałowej aktywne jest pole wyboru Dane artykułów z bazy danych, dane artykułów dodatkowych są również przenoszone na listę.
 • Plany drutowania z włączoną opcją Wygeneruj dodatkowo połączenia równoległe są tworzone poprawnie.
 • Elementy powielane w ramach strony CE można umieszczać bezpośrednio na drzwiach szafy. Pomoc montażowa temu nie zapobiega.
 • Bazę danych SQL Express można z powodzeniem zaimportować do istniejącej bazy danych artykułów WSCAD (MDB lub SQL).

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

wscad.pl

Author wscad.pl

More posts by wscad.pl