All Posts By

admin_sigma

Instalacja i konfiguracja WSCAD SUITE — kopia

By | Test

Instalacja i konfiguracja WSCAD SUITE

W tym blogu przekazujemy praktyczne wskazówki opisujące możliwości i procedurę instalacji WSCAD SUITE.
Podczas instalacji WSCAD SUITE można wybrać pomiędzy dwoma typowymi scenariuszami:

 • Instalacja lokalna: wszystkie dane na komputerze lokalnym
 • Instalacja na serwerze sieciowym: wszystkie dane są dostępne dla wszystkich w sieci

W dołączonym do programu pliku PDF “WSCAD SUITE Instalacja programu” opisane są szczegółowo poszczególne typy instalacji.

Pole wyboru WSCAD = Standardowa instalacja WSCAD: Wszystkie dane i program znajdują się w katalogu (domyślnie): C: WSCAD WSCAD SUITE 2017. Zaleta:

 • Podczas wykonywania kopii zapasowej wszystkie dane można zapisać w prosty sposób
 • Istniejące poprzednie wersje znajdują się w katalogach równoległych do bieżącej instalacji

Pole wyboru „Microsoft”: dane i program instalowane są oddzielne. Program zazwyczaj ulokowany jest w katalogu „Program Files” (katalog oczywiście można zmienić ręcznie). Ten wariant jest często wybierany przez administratorów w korporacjach.
Ponieważ program i dane mogą znajdować się w dowolnie wybranych miejscach, podczas uruchamiania programu tworzony jest specjalny plik “cfg”, w którym zapisywane są ścieżki do katalogu danych i programu. Plik “cfg” zawsze zapisywany jest jako % ProgramData% WSCAD wscad.cfg. Ten plik jest używany tylko przy instalacji typu „Microsoft”.

Jeśli WSCAD jest instalowany po raz drugi, program instalacyjny, aby zapobiec nadpisaniu istniejącej instalacji, automatycznie proponuje folder równoległy z sufiksem “_2”.

Na początku instalacji sprawdzane jest, czy w systemie znajdują się składniki potrzebne do uruchomienia WSCAD SUITE. Jeśli nie, zostaną zainstalowane automatycznie. Są to następujące elementy:

 • Silnik XML (do odczytu i zapisu plików XML)
 • VCRedist 2012 i 2013 (dla kodu niezarządzanego)
 • DotNet 4.5
 • Accessdatabase-Engine (do odczytu i zapisu baz danych MDB)
 • Sterownik licencjonowania (CodeMeter / WIBUKEY)

Do instalacji powyższych składników konieczne są prawa administratora w systemie Windows.
Pakiety instalacyjne firm trzecich są zazwyczaj wtedy dostępne, gdy na komputerze jest już poprzednia wersja WSCAD SUITE i nie trzeba ich ponownie instalować.  Podczas instalacji stają się one częścią systemu Windows i nie są automatycznie usuwane po odinstalowaniu WSCAD.
Następnie program i towarzyszące mu dane są kopiowane do odpowiednich katalogów, wykonywane jest dostosowanie konfiguracji (na przykład w odniesieniu do wybranych katalogów) i generowany jest link do programu.

Praktyczna wskazówka: opcja “WSCAD” = Standard WSCAD, umożliwia wykonanie kilku równoległych instalacji programu. Opcja “Microsoft” umożliwia tylko jedną instalację, w przypadku próby wykonania kolejnej, zostaną utracone łącza do danych.

W następnym poście omówimy instalację sieciową.

Instalacja i konfiguracja WSCAD SUITE

By | WSCAD SUITE

Instalacja i konfiguracja WSCAD SUITE

W tym blogu przekazujemy praktyczne wskazówki opisujące możliwości i procedurę instalacji WSCAD SUITE.
Podczas instalacji WSCAD SUITE można wybrać pomiędzy dwoma typowymi scenariuszami:

 • Instalacja lokalna: wszystkie dane na komputerze lokalnym
 • Instalacja na serwerze sieciowym: wszystkie dane są dostępne dla wszystkich w sieci

W dołączonym do programu pliku PDF “WSCAD SUITE Instalacja programu” opisane są szczegółowo poszczególne typy instalacji.

Pole wyboru “WSCAD” = Standardowa instalacja WSCAD: Wszystkie dane i program znajdują się w katalogu (domyślnie): C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 2017. Zaleta:

 • Podczas wykonywania kopii zapasowej wszystkie dane można zapisać w prosty sposób
 • Istniejące poprzednie wersje znajdują się w katalogach równoległych do bieżącej instalacji

Pole wyboru „Microsoft”: dane i program instalowane są oddzielne. Program zazwyczaj ulokowany jest w katalogu „Program Files” (katalog oczywiście można zmienić ręcznie). Ten wariant jest często wybierany przez administratorów w korporacjach.
Ponieważ program i dane mogą znajdować się w dowolnie wybranych miejscach, podczas uruchamiania programu tworzony jest specjalny plik “cfg”, w którym zapisywane są ścieżki do katalogu danych i programu. Plik “cfg” zawsze zapisywany jest jako % ProgramData% \ WSCAD \ wscad.cfg. Ten plik jest używany tylko przy instalacji typu „Microsoft”.

Jeśli WSCAD jest instalowany po raz drugi, program instalacyjny, aby zapobiec nadpisaniu istniejącej instalacji, automatycznie proponuje folder równoległy z sufiksem “_2”.

Na początku instalacji sprawdzane jest, czy w systemie znajdują się składniki potrzebne do uruchomienia WSCAD SUITE. Jeśli nie, zostaną zainstalowane automatycznie. Są to następujące elementy:

 • Silnik XML (do odczytu i zapisu plików XML)
 • VCRedist 2012 i 2013 (dla kodu niezarządzanego)
 • DotNet 4.5
 • Accessdatabase-Engine (do odczytu i zapisu baz danych MDB)
 • Sterownik licencjonowania (CodeMeter / WIBUKEY)

Do instalacji powyższych składników konieczne są prawa administratora w systemie Windows.
Pakiety instalacyjne firm trzecich są zazwyczaj wtedy dostępne, gdy na komputerze jest już poprzednia wersja WSCAD SUITE i nie trzeba ich ponownie instalować.  Podczas instalacji stają się one częścią systemu Windows i nie są automatycznie usuwane po odinstalowaniu WSCAD.
Następnie program i towarzyszące mu dane są kopiowane do odpowiednich katalogów, wykonywane jest dostosowanie konfiguracji (na przykład w odniesieniu do wybranych katalogów) i generowany jest link do programu.

Praktyczna wskazówka: opcja “WSCAD” = Standard WSCAD, umożliwia wykonanie kilku równoległych instalacji programu. Opcja “Microsoft” umożliwia tylko jedną instalację, w przypadku próby wykonania kolejnej, zostaną utracone łącza do danych.

W następnym poście omówimy instalację sieciową.

Szafa sterownicza

By | Cabinet Engineering

Szafa w WSCAD SUITE

Electrical Engineering w WSCAD SUITE to projektowanie, rozwijanie i konstruowanie z pierwszym kompleksowym rozwiązaniem CAD dla elektrotechniki, szafy sterowniczej, technologii fluid i procesowej, automatyki budynkowej i elektroinstalacji. Modułowe i skalowalne oprogramowanie oparte na jednej centralnej bazie danych z dostępem do wscaduniverse.com, największej na rynku bazy danych E-CAD, zawierającej ponad 1.2 milion symboli i danych artykułów od ponad 140 producentów w formacie WSCAD i EPLAN.

Krok 1: Import i porównanie danych

Podejście klasyczne: w pierwszej kolejności schemat, następnie szafa

Isnieje możliwość opracowania wyglądu szafy bez schematu, przy użyciu danych z programów zewnętrznych. W takim celu należy skorzystać z funkcji “Import materiałów E-CAD”, która pozwala zaimportować materiały, listy zacisków i połączeń, które wcześniej zostały wyeksportowane z WSCAD lub innych programów. Funkcja porównania danych z bazą danych artykułów pozwala na uniknięcie redundantych rekordów i błędów, a wszystkie istniejące dane są natychmiast dostępne.

Po wykonaniu porównania danych z bazą artykułów. Jeżeli nie jest określony wymiar obudowy, należy oszacować, wybrać szafę i przeciągnąć na stronę – proces ten można przyspieszyć poprzez zastosowanie makr.

Praca z eksploratorem materiałów – wszystkie zaimportowane dane i części pojawiają się w eksploratorze materiałów i mogą być wstawione na stronę poprzez funkcję Drag & Drop. W ramach oprogramowania funkcjonuje wiele narzędzi, takich jak automatyczne wyrównanie do prawej lub lewej oraz pozycjonowanie na szynie montażowej z dokładnością do dziesiątej części milimetra. Po umieszczeniu komponentu w szafie zostaje on oznaczone na zielono. Wszystko zielone, wszysto w szfie – nic nie zostało zapomniane

Skorzystaj z widoku 3D – dla lepszej orientacji “Czy drzwi są otwarte?”…

Krok 2: Routing

Dwie niezwykle przydatne funkcje: automatyczne wyznaczanie tras przewodów oraz wyświetlanie stopnia wypełnienia koryt kablowych.

Dane połączeń mogą być importowane z wcześniej stworzonych schematów lub z list zacisków i połączeń z innych programów CAD albo stworzone ręcznie.

Kliknij na przycisk “Routing”, natychmiast zostaną wyznaczone trasy przewodów i obliczone długości przewodów. Wyświetla się stopień wypełnienia kanałów. Jeżeli są koloru czerwone (= zbyt pełne), można część przeprowadzić innymi trasami lub zastosować szersze koryta.

Krok 3: Dane wykonawcze

Jeżeli to konieczne, można teraz wykorzystać wygenerowane dane wykonawcze. Interface, który jest wymagany do tej operacji jest integralną częścią programu WSCAD i nie wymaga dodatkowych kosztów!

Kable i wiązki przewodów. Wiązki produkuje się przy użyciu specjalistycznych maszyn takich jak Komax czy Steinhauer PWA. Jeżeli nie masz takich systemów, możesz z menu uruchomić aplikację CadCabel i przekazać wszystkie konieczne dane do zakładu, który świadczy tego typu usługi i produkuje przewody oraz wiązki przewodów.

Płyty montażowe i drzwi. Dane do produkcji mogą być wygenerowane i przekazane do maszyn typu Kiesling czy Steinhauer w celach wykonania płyt montażowych lub drzwi. W zależności od wybranego automaty, mamy możliwość ustawienia odpowiednich opcji.

Zamontuj szyny DIN oraz kanały kablowe, chwyć urządzenia i ulokuj je w szafie. Gotowe wiązki przewodów znacznie ułatwiają montaż.

Krok 4: Montaż, sprawdzenie, dokumentacja i dostawa

Całą dokumentację możemy wygenerować w postaci inteligentnego pliku PDF, co oznacza, że monterzy i serwisanci na miejscu nie wymagają specjalnej przeglądarki i mogą przemieszczać się ze strony szafy na stronę schematu czy innych dyscyplin prostym kliknięciem w adres krosowy.

Oznaczenie strukturalne

By | WSCAD SUITE

Oznaczenie strukturalne – zgodne z normą oraz międzydyscyplinarne

Dobrze przemyślany rodzaj struktury systemów i urządzeń wykorzystujących oznaczenia strukturalne znacznie przyspiesza i ułatwia proces projektowania i rozwiązań. Kompletne listy części mechatronicznych łatwo wygenerować do systemów zarządzania produkcją. To dosłowny mariaż inżynierii elektrycznej i mechanicznej. Pomost do mechaniki, czy do list części mechatronicznych ułatwia implementowanie małych jednostek czy urządzeń funkcjonalnych, które składają się na część mechaniczną i może być ponownie wykorzystana po tej stronie, jeżeli tylko zajdzie taka konieczność.

Trikiem jest ponowne użycie podzespołów wraz z powiązanymi z nimi obwodami elektrycznymi. Jeżeli chcemy napęd silnikowy razem z zabezpieczeniem i sterowaniem przez robota #2 z zakładu produkcyjnego #3 w zakładzie A chcemy wykorzystać i wysterować robotem #2 z zakładu produkcyjnego #5 w zakładzie B, po prostu przeciągamy makro z tym obwodem z zakładu A do zakładu B i tutaj upuszczamy (funkcja drag&drop). O ile struktura zakładu B odpowiada strukturze zakładu A, wszystkie znaczniki zapisane w makrze automatycznie zostaną przejęte i osadzone w nowej strukturze. W ten sposób nie tracimy czasu na ręczną zmianę oznaczeń i poprawianie ewentualnych błędów. Nowe oznaczenia referencyjne są po prostu przypisane w urządzeniu B we wszystkich dokumentach: listach części, planach zacisków, do pobierania czy obliczeń – wszędzie tam, gdzie pojawią się nasze elementy.

Tworzenie struktury przed rozpoczęciem projektu wymaga gruntownej analizy na początku, jednak ten wysiłek oszczędza sporo czasu później i zdecydowanie wpływa na poprawę czytelności i przejrzystości projektów. Projektanci i monterzy mogą teraz w dowolnym momencie zidentyfikować miejsce ustawienia (++), miejsce montażu (+), funkcjonalność (==) i urządzenie (=)

Oznaczenia strukturalne są stosowane w zakładach, a w ramach zakładu do poszczególnych lokalizacji, obszarów, funkcjonalności i dodane do projektu. Norma IEC 81346 określa opis zakładu jako model z trzema niezależnymi aspektami: “produkt”, “funkcja” i “lokalizacja”. Zakres tej normy wykracza poza część elektryczną: systemy techniczne opisane są w niej jako całość. Elementy mechaniczne są oczywiście brane pod uwagę tak jak elementy elektryczne. Jednakże, norma nie dyktuje tego, jak ma wyglądać struktura – stanowi po prostu przewodnik jasnego i zrozumiałego podziału projektu.

Konsekwentne przemyślenie struktury prowadzi nas do początkowego podziału:

++

przez miejsce ustawienia rozumie się miejsca złożone z wielu miejsc montażu, takich jak budynki, pomieszczenia lub place

==

przez przyporządkowanie funkcjonalne rozumie się nadrzędną jednostkę funkcjonalną, taką jak robot#1 na przykład

&

rozumie się inne typy dokumentów

Do tworzenia takiej struktury projektu wymagany jest nowy dodatek do SUITE 2017 “Rozszerzona struktura projektu”

W drugim kroku możemy wyodrębnić kolejne części struktury:

+

przez miejsce montażu rozumie się na przykład szafę sterowniczą, system klimatyzacji lub frezarkę

=

przez urządzenie funkcjonalne rozumie się, na przykład, pozycjoner, chwytak lub transporter robota #1

Ta funkcjonalność jest zintegrowaną częścią programu WSCAD 2017 i jest zgodna z normą IEC 81346

Przykład prostej struktury

Projektujemy kompleks przemysłowy składający się z produkcji, warsztatu i administracji. W każdym z tych obszarów mamy zasilanie, wentylację oraz systemy ogrzewania i chłodzenia. Struktura może wyglądać jak przedstawiona na obrazku 1:

Wprowadza się rozróżnienie między obszarami (administracja-produkcja-warsztat) i miejsc (rozdzielnice, wentylacja i przykładowo ogrzewanie-chłodzenie). Elementy zainstalowane w szafie można znaleźć w urządzeniu A01, rozdzielnicy UV1, oznaczenia te zostaną poprzedzone nazwą danego elementu, na przykład -M1. W tego typu kluczu otrzymamy oznaczenie materiału eksploatacyjnego = A01 UV1-M1.

Przykład rozszerzonej struktury

Możliwy jest jednakże bardziej szczegółowy podział, tak jak to przedstawiono na rysunku 2:

W tym przykładzie cały kompleks nie jest podzielony na obszary – administracja-produkcja-warsztat, ale jest podzielony z uwagi na aspekty techniczne systemu: Wentylacja-Rozdzielnia-Sterownia-Stacja. Obwody wentylacji (L001) mają określoną funkcjonalność rozdzielnicy (SSISP01), ta z kolei sterownię (TZ1) podzieloną na pola – na przykład pole 1 (F1).
Silnik M1 ma w tym układzie ściśle zdefiniowane aspekty funkcjonalne oraz przestrzenne. Oznaczenie materiału eksploatacyjnego (OME) w tym przykładzie wygląda następująco: ==L001=SSISP01++TZ1+F1-M1

Nowy dodatek Rozszerzona struktura projektów w skrócie

 • Rozszerzenie dotychczasowego oznaczenia strukturalnego ‚-‚‚ ‚+‘ i ‚=‘ o dodatkowe aspekty  ‚==‘ (przyporządkowanie funkcjonalne), ‚++‘ (miejsce ustawienia) oraz ‚&‘ (typ dokumentu) zgodnie z normą IEC 81346 oraz IEC 81346/3
 • Odzwierciedlenie systemu oznaczeń KKS (Kraftwerk-Kennzeichnungsschlüssel) oraz klucz punktów danych dla automatyki budynkowej
 • Tworzenie podstruktury za pomocą kropki lub ukośnika
 • Rozbudowa projektów o dowolną ilość podstruktur
 • Możliwość ustawień dla struktury projektu: zablokowany, opisowy i dostępny
 • Możliwość ustawień oznaczeń strukturalnych dla matariałów eksploatacyjnych: niedostępny, referencyjny, referencyjny dziedziczony, opisowy, opisowy z przejmowaniem

Zalety

 • Szybkie znajdywanie elementów w projekcie i fizycznie w zakąłdzie dzięki ciągłej i systematycznej strukturze zakładów i maszy
 • Proste ponowne wykorzystanie funkcji, modułów i obwodów
 • Niezależne od strony oznaczenie materiałów eksploatacyjnych
 • Większa przejrzystość w złożonych projektach z funkcjonalnościami międzydyscyplinarnymi
 • Dokumentacja zorientowana na produkcję i unikatowe oznaczenia
 • Grupowanie zestawień, na przykład eksportu dla ERP
 • Proste tworzenie zestawień mechatronicznych
 • Filtrowanie i sortowanie w indywidualnym eksporcie
 • Przygotowanie optymalnie zbudowanych projektów, ustawień i definicji dla optymalnych struktur (formularze, zestawienia artykułów, itd.)

Co przemawia za stosowaniem dodatku Rozszerzona struktura projektu?

 • Dla projektów większych niż 80 stron
 • Dla projektów o znormalizowanej budowie
 • Dla wielu dyscyplin (elektrotechnika, fluid, P&ID)

Typowe rozwiązania znajdują miejsce w zakładach przemysłowych, przemyśle energetycznym i zakładach produkujących złożone urządzenia.

Jeżeli brak ci doświadczenia lub czasu aby wdrożyć efektywną i zgodną z normami strukturę urządzenia czy zakładu, z przyjemnością możemy pomóc. Nasi konsultanci mają szerokie doświadczenie zarówno w projektowaniu urządzeń i mogą posiłkować się różnorodnymi przykładami z przemysłu. Ponadto mamy rozeznanie w innych systemach E-CAD. Tak więc wypróbuj nas, nawet jeżeli pracujesz z innym narzędziem.

Import danych

By | WSCAD SUITE

Import projektów i danych ze starszych wersji do wersji WSCAD SUITE 2017

Jeśli zaczynasz pracę z WSCAD SUITE 2017, najprawdopodobniej będziesz chciał w nowej wersji korzystać ze swoich istniejących projektów i danych. W SUITE 2017 do przenoszenia projektów, danych artykułów, symboli z bibliotek oraz ustawień konfiguracyjnych dostępne są następujące opcje :

Import projektów z poprzednich wersji WSCAD SUITE 201x do aktualnej wersji WSCAD SUITE 2017

Do nowej wersji WSCAD SUITE 2017 można zaimportować utworzony we wcześniejszej wersji WSCAD SUITE 201x projekt (plik danych *.wsPRJ) lub jego kopię bezpieczeństwa (plik danych *.wsPRA). Po udanym imporcie projekt zostaje automatycznie otwarty.

Możliwy jest również import wielokrotny, w takim wypadku wystarczy wskazać katalog, w którym znajdują się projektu z wcześniejszych wersji.

Import projektów z poprzednich wersji WSCAD 5.x do aktualnej wersji WSCAD SUITE 2017

Do nowej wersji WSCAD SUITE 2017 można zaimportować utworzony we wcześniejszej wersji WSCAD 5.x projekt (plik PRJDATA.MDB) korzystając w zarządzaniu projektami z polecenia importu pojedynczego lub wielokrotnego. Knwersja projektów do aktualnej wersji odbywa się w trakcie importu.

Import bazy artykułów do aktualnej wersji WSCAD SUITE 2017

Do aktualnej wersji WSCAD SUITE 2017 można importować bazy z następujących wersji:

 • Wcześniejsze wersje WSCAD SUITE 201x
 • WSCAD 5.x
 • ELEKTROCAD 9
 • Moduł HLK 5.x

Zaimportowane mogą być bazy w formatach *.MDB (Access), *.CSV (Excel) oraz *.wsIMA (ELEKTROCAD). W przypadku artykułów z wersji WSCAD SUITE 201x i WSCAD 5.x istnieje możliwość automatycznego lub ręcznego przyporządkowania pól baz danych.

Przejęcie danych z poprzednich wersji WSCAD SUITE 201x do aktualnej wersji WSCAD SUITE 2017

Z katalogu danych wcześniejszych wersji WSCAD SUITE 201x można przejąć następujące komponenty i ustawienia konfiguracyjne:

 • Biblioteki
 • Formularze
 • Makra
 • Bazy
 • Szablony
 • Loga
 • Arkusze
 • Obszary
 • Listwy komend

W tym celu naży zamknąć wszystkie projekty. W trakcie przejmowania danych nie można używać ani projektów ani baz danych.

Przejęcie danych z poprzednich wersji WSCAD 5.x do aktualnej wersji WSCAD SUITE 2017

Z wcześniejszej wersji WSCAD 5.x można zaimportować indywidualnie lub grupowo następujące dane:

 • Dane
 • Biblioteki
 • Makra
 • Formularze
 • Dane
 • Kody kolorów

W tym celu naży zamknąć wszystkie projekty. W trakcie przejmowania danych nie można używać ani projektów ani baz danych.

Korzystając z polecenia WSCAD 5.x Autoimport, można w jednym kroku zaimportować biblioteki, formularze i makra.

Przejęcie ustawień konfiguracyjnych ze starszej wersji

Istnieje możliwość przejęcia ze starszej wersji WSCAD ustawień konfiguracyjnych (format pliku *.wsCFA)

W tym celu należy w pierwszej kolejności wyeksportować ze starszej wersji ustawienia konfiguracyjne. W przypadku otwartego projektu z włączoną indywidualną konfiguracją, eksportowane są ustawienia tego projektu, więc jeżeli chcemy wyeksportować tylko ustawienia użytkownika i ustawienia dla programu, żaden projekt nie powinien być otwarty.

Kolejność postępowania w trakcie importu projektu i danych

Aby ze starszych wersji WSCAD SUITE 201x zaimportować do nowej wersji WSCAD SUITE 2017 projekty, dane artykułów oraz inne dane, należy postępować zgodnie z poniższymi siedmioma krokami:

 1. Zainstalować wersję WSCAD SUITE 2017 równolegle do wcześniejszej wersji WSCAD SUITE 201x.
  Nowej wersji nie można instalować w tym samym katalogu, w którym jest zainstalowania starsza wersja, ponieważ w takim przypadku zostaną nadpisane istotne pliki.
 2. Uruchomić wersję WSCAD SUITE 2017
 3. Zaimportować projekty ze starszych wersji korzystając z polecenia menu głównego Projekt | Import.
 4. Zaimportować artykuły z poprzedniej wersji za pomocą menu zarządzania artykułami Narzędzia | Import bazy danych Suite. Możemy w takim przypadku korzystać z nowych pól bazy danych w nowej bazie wersji WSCAD SUITE 2017
 5. Przejąć kolejne dane (ustawienia konfiguracyjne, biblioteki, szablony, makra,…) za pomocą polecenia menu głównego Narzędzia | Przejęcie danych | Wcześniejsza wersja SUITE, przy czym ustawienia konfiguracyjne są importowane niezależnie od innych danych i nawet można je wyłączyć z importu.
 6. Zamknąć i ponownie uruchomić WSCAD SUITE 2017
 7. W razie potrzeby można dostosować symbole i kody kolorów za pomocą poleceń Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie symbolami i Narzędzia | Stałe dane | Kody kolorów

Poprzez dalsze korzystanie z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień cookies możesz dokonać w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij