WSCAD Augmented Reality App

By 5 kwietnia 2018Cabinet Engineering

WSCAD Augmented Reality App

Nowej, bezpłatna aplikacja WSCAD Augmented Reality (WSCAD AR App) umożliwia wykorzystanie aparatu fotograficznego urządzenia przenośnego (tabletu lub smartfona) do skanowania kodów QR komponentów w szafie sterowniczej.

Pozwala to na:

 • Wyświetlanie informacji (metadane) dotyczące artykułu, takich jak oznaczenie referencyjne = OME, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent
 • Wyświetlanie trójwymiarowego widoku elementu, obracać go, powiększanie lub zmniejszanie
 • Szybkie odnalezienie elementu na schemacie (PDF)
 • Wstawienie notatki w pliku PDF
 • Uzyskanie dostępu do dodatkowych danych artykułu z portalu danych wscaduniverse.com lub bezpośrednio ze strony internetowej producenta

Metadane projektu, modele 3D i schemat PDF są przechowywane w chmurze.

Kody QR komponentów tworzone są w programie WSCAD SUITE na podstawie danych dla etykiety (patrz ostatni rozdział tego przewodnika).

Aplikacja WSCAD AR jest częścią nowego programu WSCAD SUITE 2018. Można ją pobrać bezpłatnie z Apple App Store dla systemów operacyjnych iOS i Google Play dla systemu operacyjnego Android.

Ważne: poniższy przewodnik jest napisany dla systemu operacyjnego iOS.

Metoda

 1. Pobierz aplikację WSACD AR z App Store
 2. Skonfiguruj chmurę
 3. Eksportuj projekty z programu WSCAD SUITE
 4. Obsługuj aplikację WSCAD AR

Pobieranie aplikacji WSCAD AR z App Store

W pierwszej kolejności pobierz aplikację WSCAD AR ze sklepu Apple Store (dla systemu operacyjnego iOS) lub Google Play Store (dla systemu Android) na urządzenie mobilne (smartfon lub tablet).

 1. Otwórz przeglądarkę internetową żądanego sklepu z aplikacjami.
 2. Wyszukaj WSCAD AR w sklepie z aplikacjami.
 3. Pobierz i zainstaluj aplikację WSCAD AR na swoim urządzeniu mobilnym.

Konfiguracja chmury

Aby uzyskać pełną funkcjonalność aplikacji WSCAD AR, potrzebne jest konto Dropbox lub OneDrive. Jeśli nie masz konta u jednego z dwóch dostawców usług w chmurze, zarejestruj się.

Oprogramowanie do obsługi chmury instalujemy najpierw na komputerze z uruchomionym programem WSCAD, a następnie na urządzeniu mobilnym. Połączenie z jednym z dwóch dostawców chmury konfigurujemy w aplikacji WSCAD AR. Po wyeksportowaniu projektu do chmury za pomocą aplikacji WSCAD SUITE, możesz użyć aplikacji WSCAD AR, do załadowania projektów z chmury na urządzenie mobilne.

Dropbox

Podstawowa oferta Dropbox z 2 GB pamięci jest bezpłatna. Musisz się zarejestrować i pobrać instalator.

Pliki synchronizowane przez Dropbox można znaleźć w katalogu “C: \ Users \ <user> \ Dropbox”.

Zainstaluj aplikację Dropbox na swoim urządzeniu mobilnym.

OneDrive

Usługa OneDrive jest już wstępnie zainstalowana w systemie Windows 10. Wystarczy przejść do usługi OneDrive z menu Start systemu Windows i utworzyć nowe konto użytkownika.

W przypadku systemu Windows 7 zarejestruj się za darmo, korzystając z linku https://onedrive.live.com/about/pl/, a następnie pobierz oprogramowanie instalacyjne.

Pliki synchronizowane przez OneDrive można znaleźć w katalogu “C: \ Users \ <user> \ OneDrive”.

Ponadto zainstaluj aplikację OneDrive na swoim urządzeniu mobilnym.

Eksportowanie projektu z programu WSCAD SUITE

W programie WSCAD SUITE można zapisywać metadane otwartego projektu w pliku z rozszerzeniem wsAR. Plik ten zawiera dokument PDF ze wszystkimi stronami projektu oraz modele 3D, jeśli jest to pożądane i można go zapisywać lokalnie lub bezpośrednio w chmurze (np. DropBox lub Microsoft OneDrive).

Metadane dla komponentu (oznaczenie referencyjne = BMK, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent) są wyświetlane w aplikacji WSCAD AR w obszarze informacyjnym.

Aby móc zapisywać pliki bezpośrednio w chmurze, musisz zarejestrować się u dostawcy tej usługi.

Warunek: Projekt jest otwarty w WSCAD SUITE.

 1. W programie WSCAD SUITE kliknij polecenie menu Projekt | Eksport | Augmented Reality App.
 2. Dostępne są następujące opcje eksportu danych:
 1. Jeśli chcesz zapisać plik lokalnie lub na dysku sieciowym, aktywuj przycisk Lokalnie. Użyj przycisku przeglądania, aby wybrać katalog i nadać nazwę plikowi wsAR.
  Uwaga: Plik należy skopiowany do folderu w chmurze.
 2. Jeśli chcesz zapisać plik w chmurze, wybierz przycisk opcji zainstalowanego dostawcy usług w chmurze (takiego jak OneDrive lub Dropbox).
  Uwaga: Przyciski opcji usługi w chmurze są widoczne tylko wtedy, gdy usługa w chmurze została zainstalowana.
 1. Jeśli do artykułów przypisane są modele 3D i chcesz je wyświetlić w aplikacji WSCAD AR, zaznacz pole wyboru Eksportuj modele 3D.
 2. Jeśli po wyeksportowaniu chcesz wyświetlić folder zawierający wyeksportowane pliki, zaznacz pole wyboru Otwórz folder w Eksploratorze.
 3. Kliknij Eksportuj. Plik * .wsAR zostanie utworzony w wybranym folderze.

Praca z aplikacją WSCAD AR

Logowanie i wczytywanie projektów

Jeśli aplikacja WSCAD AR jest zainstalowana na urządzeniu mobilnym, przy pierwszym uruchomieniu musisz zalogować się do dostawcy usług w chmurze i załadować wymagane projekty z pamięci w chmurze na urządzenie mobilne.

 1. Wybierz aplikację WSCAD AR.
 1. Jeśli się pojawi, potwierdź komunikat dostawcy usługi w chmurze za pomocą OK.
 2. W Einstellungen | Cloud-Provider wybierz dostawcę usług w chmurze.
 3. Zamknij ustawienia za pomocą przycisku listy znajdującego się po lewej stronie:
 1. Kliknij przycisk z ikoną chmurki w prawym górnym rogu paska nawigacji:
 1. Zaloguj się do dostawcy usług w chmurze, podając nazwę użytkownika i hasło.
 2. Potwierdź żądanie dostępu za pomocą przycisku Tak. Zostanie wyświetlona zawartość folderu w chmurze.
 3. Wybierz projekty, które chcesz załadować na urządzenie mobilne i kliknij przycisk ładowania:
 1. W aplikacji WSCAD AR zostaną wyświetlone przejęte projekty.

Ustawianie strony internetowej

Możesz wybrać wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących zeskanowanej części na wscaduniverse.com lub na stronie internetowej producenta. Aby uzyskać dostęp do danych wscaduniverse.com, musisz się zarejestrować.

 1. Kliknij przycisk listy po lewej stronie paska nawigacyjnego:
 1. W Einstellungen | Bevorzugte Webseite wybierz żądaną witrynę.

Skanowanie kodów QR

Jeśli komponenty w szafie sterowniczej są oznaczone kodami QR, możesz je zeskanować i wyświetlić informacje o wybranym komponencie.

Można wyświetlić następujące informacje:

 • Informacje o komponencie (oznaczenie referencyjne = BMK, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent)
 • Model 3D (jeśli dostępny)
 • Lokalizacje elementu na schemacie (PDF)
 • Dodatkowe informacje ze strony producenta lub portalu wscaduniverse.com.
  Uwaga: W przypadku wscaduniverse.com musisz się zarejestrować.
 1. Na liście projektów dotknij przycisk skanowania po prawej stronie:
 1. Zeskanuj pożądany kod QR.
  Uwaga: Rozpoznane kody QR są szare, nierozpoznane kody QR mają kolor czerwony.
 2. Dostępne informacje są wyświetlane w dolnej części ekranu w obszarze informacyjnym.
 3. Wyświetl model 3D
  Jeśli chcesz zobaczyć model 3D części, kliknij przycisk 3D w obszarze informacyjnym:

Załadowany model 3D możesz obracać, powiększać i pomniejszać.

 1. Wyświetl element na schemacie
  Jeśli chcesz wyświetlić wybrany element na schemacie, kliknij przycisk PDF w obszarze informacyjnym:
 1. Pokaż dodatkowe informacje
  Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o części, kliknij przycisk kuli ziemskiej w obszarze informacji:

W zależności od ustawienia otwiera się strona wsacduniverse.com lub strona producenta z danymi urządzenia.
Uwaga: podczas pierwszej wizyty na wscsaduniverse.com musisz zalogować się przy użyciu swojego identyfikatora użytkownika.

Dodawanie komentarza do schematu

W pliku PDF można zapisać notatkę dla konkretnego elementu.
Warunek: element jest zaznaczony w pliku PDF.

 1. Kliknij przycisk komentarza w prawym górnym rogu paska nawigacji
 1. Wprowadź komentarz i zamknij okno dialogowe.
 2. Kliknij przycisk przesyłania w prawym górnym rogu paska nawigacji:

Plik PDF zostanie przesłany z powrotem do magazynu w chmurze wraz z Twoimi komentarzami.

 1. Na koniec wybierz nazwę projektu na pasku nawigacyjnym.

Zmiana dostawcy usług w chmurze

Możesz wybrać inne miejsce w chmurze.

 1. Kliknij przycisk listy po lewej stronie paska nawigacyjnego:
 1. W menu Einstellungen | Cloud-Provider wybierz dostawcę usług w chmurze. Zobaczysz projekty dostępne w chmurze.

Aktualizacja projektów

Jeśli w chmurze zmieniły się projekty, możesz je zaktualizować w aplikacji WSCAD AR.

 1. Na liście projektów kliknij przycisk odświeżania dla zaznaczonego projektu:

Otworzy się przestrzeń dyskowa w chmurze.

 1. W chmurze wybierz projekty, które chcesz załadować na urządzenie mobilne i kliknij przycisk ładowania:

Tworzenie kodów QR

W programie WSCAD SUITE możesz generować i drukować kody QR. Możesz wybrać i zmienić wstępnie zdefiniowane ustawienia etykiety lub zdefiniować własne ustawienia etykiety. Podczas drukowania etykiety na drukarce można zdefiniować informacje o etykiecie oraz szablon etykiety dla kodów QR i zapisać go jako ustawienie etykiety.

Kody QR możesz wydrukować poprzez menu Zestawienia | Etykiety | QR kody. Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet kodów QR można znaleźć w Pomocy online w temacie Zestawienia | Etykiety lub na blogu Tworzenie etykiet.

wscad.pl

Author wscad.pl

More posts by wscad.pl