All Posts By

wscad.pl

WSCAD Augmented Reality App

By | Cabinet Engineering

WSCAD Augmented Reality App

Nowej, bezpłatna aplikacja WSCAD Augmented Reality (WSCAD AR App) umożliwia wykorzystanie aparatu fotograficznego urządzenia przenośnego (tabletu lub smartfona) do skanowania kodów QR komponentów w szafie sterowniczej.

Pozwala to na:

 • Wyświetlanie informacji (metadane) dotyczące artykułu, takich jak oznaczenie referencyjne = OME, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent
 • Wyświetlanie trójwymiarowego widoku elementu, obracać go, powiększanie lub zmniejszanie
 • Szybkie odnalezienie elementu na schemacie (PDF)
 • Wstawienie notatki w pliku PDF
 • Uzyskanie dostępu do dodatkowych danych artykułu z portalu danych wscaduniverse.com lub bezpośrednio ze strony internetowej producenta

Metadane projektu, modele 3D i schemat PDF są przechowywane w chmurze.

Kody QR komponentów tworzone są w programie WSCAD SUITE na podstawie danych dla etykiety (patrz ostatni rozdział tego przewodnika).

Aplikacja WSCAD AR jest częścią nowego programu WSCAD SUITE 2018. Można ją pobrać bezpłatnie z Apple App Store dla systemów operacyjnych iOS i Google Play dla systemu operacyjnego Android.

Ważne: poniższy przewodnik jest napisany dla systemu operacyjnego iOS.

Metoda

 1. Pobierz aplikację WSACD AR z App Store
 2. Skonfiguruj chmurę
 3. Eksportuj projekty z programu WSCAD SUITE
 4. Obsługuj aplikację WSCAD AR

Pobieranie aplikacji WSCAD AR z App Store

W pierwszej kolejności pobierz aplikację WSCAD AR ze sklepu Apple Store (dla systemu operacyjnego iOS) lub Google Play Store (dla systemu Android) na urządzenie mobilne (smartfon lub tablet).

 1. Otwórz przeglądarkę internetową żądanego sklepu z aplikacjami.
 2. Wyszukaj WSCAD AR w sklepie z aplikacjami.
 3. Pobierz i zainstaluj aplikację WSCAD AR na swoim urządzeniu mobilnym.

Konfiguracja chmury

Aby uzyskać pełną funkcjonalność aplikacji WSCAD AR, potrzebne jest konto Dropbox lub OneDrive. Jeśli nie masz konta u jednego z dwóch dostawców usług w chmurze, zarejestruj się.

Oprogramowanie do obsługi chmury instalujemy najpierw na komputerze z uruchomionym programem WSCAD, a następnie na urządzeniu mobilnym. Połączenie z jednym z dwóch dostawców chmury konfigurujemy w aplikacji WSCAD AR. Po wyeksportowaniu projektu do chmury za pomocą aplikacji WSCAD SUITE, możesz użyć aplikacji WSCAD AR, do załadowania projektów z chmury na urządzenie mobilne.

Dropbox

Podstawowa oferta Dropbox z 2 GB pamięci jest bezpłatna. Musisz się zarejestrować i pobrać instalator.

Pliki synchronizowane przez Dropbox można znaleźć w katalogu „C: \ Users \ <user> \ Dropbox”.

Zainstaluj aplikację Dropbox na swoim urządzeniu mobilnym.

OneDrive

Usługa OneDrive jest już wstępnie zainstalowana w systemie Windows 10. Wystarczy przejść do usługi OneDrive z menu Start systemu Windows i utworzyć nowe konto użytkownika.

W przypadku systemu Windows 7 zarejestruj się za darmo, korzystając z linku https://onedrive.live.com/about/pl/, a następnie pobierz oprogramowanie instalacyjne.

Pliki synchronizowane przez OneDrive można znaleźć w katalogu „C: \ Users \ <user> \ OneDrive”.

Ponadto zainstaluj aplikację OneDrive na swoim urządzeniu mobilnym.

Eksportowanie projektu z programu WSCAD SUITE

W programie WSCAD SUITE można zapisywać metadane otwartego projektu w pliku z rozszerzeniem wsAR. Plik ten zawiera dokument PDF ze wszystkimi stronami projektu oraz modele 3D, jeśli jest to pożądane i można go zapisywać lokalnie lub bezpośrednio w chmurze (np. DropBox lub Microsoft OneDrive).

Metadane dla komponentu (oznaczenie referencyjne = BMK, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent) są wyświetlane w aplikacji WSCAD AR w obszarze informacyjnym.

Aby móc zapisywać pliki bezpośrednio w chmurze, musisz zarejestrować się u dostawcy tej usługi.

Warunek: Projekt jest otwarty w WSCAD SUITE.

 1. W programie WSCAD SUITE kliknij polecenie menu Projekt | Eksport | Augmented Reality App.
 2. Dostępne są następujące opcje eksportu danych:
 1. Jeśli chcesz zapisać plik lokalnie lub na dysku sieciowym, aktywuj przycisk Lokalnie. Użyj przycisku przeglądania, aby wybrać katalog i nadać nazwę plikowi wsAR.
  Uwaga: Plik należy skopiowany do folderu w chmurze.
 2. Jeśli chcesz zapisać plik w chmurze, wybierz przycisk opcji zainstalowanego dostawcy usług w chmurze (takiego jak OneDrive lub Dropbox).
  Uwaga: Przyciski opcji usługi w chmurze są widoczne tylko wtedy, gdy usługa w chmurze została zainstalowana.
 1. Jeśli do artykułów przypisane są modele 3D i chcesz je wyświetlić w aplikacji WSCAD AR, zaznacz pole wyboru Eksportuj modele 3D.
 2. Jeśli po wyeksportowaniu chcesz wyświetlić folder zawierający wyeksportowane pliki, zaznacz pole wyboru Otwórz folder w Eksploratorze.
 3. Kliknij Eksportuj. Plik * .wsAR zostanie utworzony w wybranym folderze.

Praca z aplikacją WSCAD AR

Logowanie i wczytywanie projektów

Jeśli aplikacja WSCAD AR jest zainstalowana na urządzeniu mobilnym, przy pierwszym uruchomieniu musisz zalogować się do dostawcy usług w chmurze i załadować wymagane projekty z pamięci w chmurze na urządzenie mobilne.

 1. Wybierz aplikację WSCAD AR.
 1. Jeśli się pojawi, potwierdź komunikat dostawcy usługi w chmurze za pomocą OK.
 2. W Einstellungen | Cloud-Provider wybierz dostawcę usług w chmurze.
 3. Zamknij ustawienia za pomocą przycisku listy znajdującego się po lewej stronie:
 1. Kliknij przycisk z ikoną chmurki w prawym górnym rogu paska nawigacji:
 1. Zaloguj się do dostawcy usług w chmurze, podając nazwę użytkownika i hasło.
 2. Potwierdź żądanie dostępu za pomocą przycisku Tak. Zostanie wyświetlona zawartość folderu w chmurze.
 3. Wybierz projekty, które chcesz załadować na urządzenie mobilne i kliknij przycisk ładowania:
 1. W aplikacji WSCAD AR zostaną wyświetlone przejęte projekty.

Ustawianie strony internetowej

Możesz wybrać wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących zeskanowanej części na wscaduniverse.com lub na stronie internetowej producenta. Aby uzyskać dostęp do danych wscaduniverse.com, musisz się zarejestrować.

 1. Kliknij przycisk listy po lewej stronie paska nawigacyjnego:
 1. W Einstellungen | Bevorzugte Webseite wybierz żądaną witrynę.

Skanowanie kodów QR

Jeśli komponenty w szafie sterowniczej są oznaczone kodami QR, możesz je zeskanować i wyświetlić informacje o wybranym komponencie.

Można wyświetlić następujące informacje:

 • Informacje o komponencie (oznaczenie referencyjne = BMK, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent)
 • Model 3D (jeśli dostępny)
 • Lokalizacje elementu na schemacie (PDF)
 • Dodatkowe informacje ze strony producenta lub portalu wscaduniverse.com.
  Uwaga: W przypadku wscaduniverse.com musisz się zarejestrować.
 1. Na liście projektów dotknij przycisk skanowania po prawej stronie:
 1. Zeskanuj pożądany kod QR.
  Uwaga: Rozpoznane kody QR są szare, nierozpoznane kody QR mają kolor czerwony.
 2. Dostępne informacje są wyświetlane w dolnej części ekranu w obszarze informacyjnym.
 3. Wyświetl model 3D
  Jeśli chcesz zobaczyć model 3D części, kliknij przycisk 3D w obszarze informacyjnym:

Załadowany model 3D możesz obracać, powiększać i pomniejszać.

 1. Wyświetl element na schemacie
  Jeśli chcesz wyświetlić wybrany element na schemacie, kliknij przycisk PDF w obszarze informacyjnym:
 1. Pokaż dodatkowe informacje
  Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o części, kliknij przycisk kuli ziemskiej w obszarze informacji:

W zależności od ustawienia otwiera się strona wsacduniverse.com lub strona producenta z danymi urządzenia.
Uwaga: podczas pierwszej wizyty na wscsaduniverse.com musisz zalogować się przy użyciu swojego identyfikatora użytkownika.

Dodawanie komentarza do schematu

W pliku PDF można zapisać notatkę dla konkretnego elementu.
Warunek: element jest zaznaczony w pliku PDF.

 1. Kliknij przycisk komentarza w prawym górnym rogu paska nawigacji
 1. Wprowadź komentarz i zamknij okno dialogowe.
 2. Kliknij przycisk przesyłania w prawym górnym rogu paska nawigacji:

Plik PDF zostanie przesłany z powrotem do magazynu w chmurze wraz z Twoimi komentarzami.

 1. Na koniec wybierz nazwę projektu na pasku nawigacyjnym.

Zmiana dostawcy usług w chmurze

Możesz wybrać inne miejsce w chmurze.

 1. Kliknij przycisk listy po lewej stronie paska nawigacyjnego:
 1. W menu Einstellungen | Cloud-Provider wybierz dostawcę usług w chmurze. Zobaczysz projekty dostępne w chmurze.

Aktualizacja projektów

Jeśli w chmurze zmieniły się projekty, możesz je zaktualizować w aplikacji WSCAD AR.

 1. Na liście projektów kliknij przycisk odświeżania dla zaznaczonego projektu:

Otworzy się przestrzeń dyskowa w chmurze.

 1. W chmurze wybierz projekty, które chcesz załadować na urządzenie mobilne i kliknij przycisk ładowania:

Tworzenie kodów QR

W programie WSCAD SUITE możesz generować i drukować kody QR. Możesz wybrać i zmienić wstępnie zdefiniowane ustawienia etykiety lub zdefiniować własne ustawienia etykiety. Podczas drukowania etykiety na drukarce można zdefiniować informacje o etykiecie oraz szablon etykiety dla kodów QR i zapisać go jako ustawienie etykiety.

Kody QR możesz wydrukować poprzez menu Zestawienia | Etykiety | QR kody. Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet kodów QR można znaleźć w Pomocy online w temacie Zestawienia | Etykiety lub na blogu Tworzenie etykiet.

Wykorzystywanie danych 3D do projektowania szaf

By | Cabinet Engineering

Wykorzystywanie danych 3D do projektowania szaf

W WSCAD SUITE można wyświetlić szafę sterowniczą zaprojektowaną w dyscyplinie Cabinet Engineering w widoku 3D. Do tego celu potrzebne są trójwymiarowe modele. WSCAD dostarcza z instalacją modele 3D dla projektu demonstracyjnego. Dodatkowe modele 3D można importować z portalu wsacduniverse.com bezpośrednio do WSCAD SUITE. Następnie wystarczy przypisać model 3D do artykułu.

Warunek: Do tego celu potrzebny jest moduł WSCAD SUITE Cabinet Engineering w wersji Expert.

Procedura

 1. Sprawdzamy, czy w pakiecie WSCAD SUITE jest dostępny model 3D.
  W widoku 3D szafy sterowniczej można sprawdzić, które artykuły nie maja  przypisanego modelu 3D, ponieważ przedstawione są schematycznie jako prostopadłościan.
 2. Sprawdzamy, czy model 3D dostępny jest w witrynie wsacduniverse.com.
  Jeśli model 3D nie ma w lokalnej bazie danych WSCAD, sprawdzamy, czy znajduje się na portalu wsacduniverse.com
 3. Pobieramy model 3D z witryny wsacduniverse.com.
 4. Przypisujemy model 3D do artykułu.
 5. Zmieniamy model 3D.
  Jeśli model 3D nie jest prawidłowo ustawiony, możemy zdefiniować jeden z boków jako widok frontowy.

Sprawdzanie, czy  model 3D jest dostępny w WSCAD SUITE

W widoku 3D szafy.

 1. Na stronie szafy sterowniczej otwieramy widok 3D. Dostępne są następujące opcje:
 • za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + O.
 • z menu Widok | Cabinet widok 3D.

Uwaga: Wszystkie symbole, które w bazie danych nie mają przypisanych modeli 3D , są wyświetlane jako prostopadłościany.

W zarządzaniu artykułami

 1. Otwieramy Zarządzanie artykułami. Dostępne są następujące opcje:
 • Na stronie szafy sterowniczej, z menu kontekstowego symbolu wybieramy Właściwości. Następnie klikamy w przycisk Dostosuj w wierszu Artykuł.
 • Z głównego menu wybieramy Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 1. Ustawiamy kolumnę 3D-Model na widoczną:
 1. Prawym przyciskiem myszy klikamy nagłówek dowolnej kolumny.
 2. Klikamy Kolumny wyświetl lub ukryj.
 3. Na karcie Normalne aktywujemy wpis 3D-Model.
 4. Klikamy OK. Wyswietlona zostanie kolumna 3D-Model.
 1. W polu Szukaj wprowadzamy numer artykułu, dla którego potrzebujemy modelu 3D i klikamy przycisk Szukaj.
 2. W kolumnie 3D-Model zobaczymy, czy istnieje już model 3D przypisany do artykułu.

Sprawdzamy, czy model 3D istnieje w witrynie wsacduniverse.com

Jeśli część nie istnieje w bazie danych programu WSCAD lub jeśli nie ma przypisanego modelu 3D dla artykułu, można sprawdzić, czy model 3D jest dostępny w portalu wscaduniverse.com.

 1. Aby zalogować się na stronę wscaduniverse.com z poziomu WSCAD SUITE, można:
 • Kliknąć w menu głównym WSCAD SUITE menu Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami, a następnie przycisk wscaduniverse.com.
 • Kliknąć w menu głównym WSCAD SUITE menu Widok | Okno dodatkowe | wscaduniverse.com
 1. Jeśli nie posiadamy jeszcze konta użytkownika:
 1. Klikamy na link Rejestracja na pasku tytułowym wscaduniverse.com
 2. Wprowadzamy dane użytkownika
 3. Klikamy link Warunki i zapoznajemy się z regulaminem
 4. Zaznaczamy pole wyboru Przeczytałem Warunki i akceptuję!
 5. Na koniec klikamy przycisk Zatwierdź
 1. Jeśli posiadamy konto użytkownika.
 1. Wprowadzamy adres e-mail i hasło
 2. Klikamy przycisk Logowanie
 1. Otworzy się strona główna wscaduniverse.com.
 2. W polu wyszukiwania wscaduniverse.com wprowadzamy numer artykułu, dla którego potrzebujesz modelu 3D, np. CPX-2ZE2DA firmy Festo, a następnie klikamy przycisk Szukaj.
 3. Zostanie wyświetlona lista pasujących artykułów. Jeśli dla artykułu dostępny jest model 3D, wyświetlony będzie przycisk Dane 3D.

Uwaga: obecnie modele 3D nie są jeszcze dostępne dla wszystkich części.

Pobieranie modelu 3D z witryny wsacduniverse.com

Dane 3D dostępne w witrynie wsacduniverse.com można pobrać na lokalny komputer. Jeśli artykułu nie ma jeszcze w bazie danych artykułów programu WSCAD, można go bezpośrednio zaimportować do WSCAD SUITE.

W zależności od artykułu oferowane są następujące opcje pobierania:

Można zapisać model 3D bezpośrednio jako plik STEP w wybranym katalogu.

Można pobrać model Cadenas 3D i zapisać go w wybranym katalogu.

Poniżej opisano pobieranie plików Cadenas STEP.

 1. Jeśli artykuł nie istnieje w bazie danych artykułów programu WSCAD, klikamy ikonę WSCAD Import. Artykuł zostanie zaimportowany.
 2. W liście wyszukiwania klikamy przycisk Dane 3D w wybranego artykułu.
 3. Jeśli pobieranie danych 3D następuje po raz pierwszy, konieczna jest rejestracja:
 1. Kliknij link Accept license agreement i przeczytaj warunki licencji.
 2. Następnie zaznacz pole wyboru przed linkiem Accept license agreement.
 3. Wprowadź adres e-mail w polu Adres e-mail i kliknij przycisk na końcu pola.
 4. Wprowadź dane użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 1. Kliknij przycisk CAD download.
 2. Wybierz żądany format STEP-CAD.

Uwaga: Oba oferowane formaty STEP mogą być używane w widoku 3D. Poziom szczegółów i kolorów modeli 3D jest określany przez twórcę i nie zależy od formatu STEP.

 1. Kliknij przycisk Start Download. Formaty CAD są spakowane w pliku ZIP.
 2. Zapisz plik ZIP na komputerze.
 3. Jeśli chcesz pobrać więcej modeli 3D, powtórz poprzednie kroki.
 4. Zamknij okno wscaduniverse.com.
 5. W Eksploratorze Windows przejdź do lokalizacji przechowywania pobranego pliku ZIP i rozpakuj go.

Przypisywanie modelu 3D do artykułu

Musisz przypisać pobrany plik STEP do artykułu. Model 3D jest tworzony w postaci plików obj i mtl.

 1. Kliknij w menu głównym WSCAD SUITE na Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 2. Wprowadź numer artykułu, dla której został pobrany model 3D w polu Szukaj.
 3. Kliknij komórkę artykułu i naciśnij klawisz F4.
 4. Przewiń do pola 3D-Model i kliknij przycisk Dostosuj na końcu wiersza. Otworzy się okno Właściwości 3D.
 5. Kliknij przycisk Dostosuj w prawej części pola 3D-Model.
 6. W Eksploratorze wybierz pozycję STEP (* .stp; *. Step) z listy rozwijanej znajdującej się za polem Nazwa pliku.
 7. Przejdź do lokalizacji przechowywania rozpakowanego pliku ZIP i wybierz plik STEP.
 8. Model 3D jest automatycznie tworzony z pliku STEP i zapisywany jako pliki obj i mtl w katalogu WSCAD „3DObjects”. Model 3D jest wyświetlany w oknie dialogowym Właściwości 3D.

Zmiana modelu 3D

W oknie dialogowym Właściwości 3D w razie potrzeby można dostosować model 3D. Na przykład model 3D może nie być prawidłowo wyrównany. W takim przypadku musisz zdefiniować przód obiektu.

 1. Zdefiniuj widok frontowy w obszarze Definiowanie widoku frontowego, który zostanie zapisany jako nowy po zamknięciu okna dialogowego:
 1. Możesz obracać element w siatce 90 ° wokół 3 osi za pomocą przycisków A, B i 1, 2, 3, 4. Przyciski z niebieskim obrysem przedstawiają widok frontowy sugerowany przez program.
 2. Można również obrócić element poza siatką 90° i powiększyć go albo zmniejszyć przy użyciu kółka myszy ustawionej wewnątrz elementu. Jednak widok frontowy może być zapisany tylko bez zoomu w siatce 90°. Aby przywołać widok frontowy najbliższy naszym ustawieniom, należy wcisnąć przycisk ze strzałką w prawo. Również ten widok zostanie zapisany.
 1. Wyświetlenie osi X, Y, Z w kolorze zielonym oznacza, że wymiary wynikające z obrotu elementu są takie same jak wymiary podane w artykule. Jeżeli jedna lub więcej osi wyświetlana jest na żółto, to znaczy, że wymiary w niewielkim stopniu odbiegają od siebie; czerwony kolor osi komunikuje znaczące różnice. Podczas zapisywania, element zostanie przystosowany do wymiarów w artykule.
 2. Za pomocą linku Szczegóły można wyświetlić następujące wymiary:
 • Artykuł: Wymiary w mm, które są odczytywane z danych artykułu.
 • Obracany model 3D: Wymiary w mm wynikające z obróconego modelu 3D.
  Uwaga: Kliknięcie przycisku symbolu 1 bez ustawiania żadnych kątów obrotu powoduje powrót do orientacji pierwotnie zdefiniowanej dla modelu 3D.
 • Aktualny kąt obrotu: Pokazuje kąty obrotu względem orientacji pierwotnej, generowane po wcisnięciu przycisków obrotu.
 1. Za pomocą przycisku wyboru Skalowalne, możliwe jest ustawienie sposobu przejmowania wymiarów:
 • Włączony (domyślnie): W widoku 3D używane są wymiary z danych artykułu. Może to prowadzić do zniekształceń okrągłych elementów.
 • Wyłączony: W widoku 3D używane są wymiary zapisane w pliku STEP.
 1. Na koniec kliknij OK.

WSCAD SUITE 2018: Import projektów i danych w jednym kroku

By | WSCAD SUITE

Import projektów i danych v201x do WSCAD SUITE 2018

Jeśli chcesz wykorzystać istniejące projekty i dane w nowej wersji programu WSCAD SUITE 2018, możesz teraz zaimportować wszystkie swoje projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do WSCAD SUITE 2018 w jednym kroku.

Oczywiście można importować projekty, bazy danych artykułów, komponenty WSCAD i indywidualnie konfigurować ustawienia. W razie potrzeby można przejąć projekty i dane z wersji WSCAD 5.x.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis importu projektów i danych, przejrzyj plik WSCAD_SUITE_2018_przejęcie _danych.pdf znajdujący się w katalogu WSCAD\WSCAD SUITE\2018\Docs.

Przejmowane są następujące składniki WSCAD

 • Biblioteki symboli
  wszystkie biblioteki z Eksploratora symboli, zapisane w katalogu „Libraries”.
 • Ramki i formularze oraz etykiety i legendy
  wszystkie szablony z Eksploratora szablonów, zapisane w katalogu „Templates”.
 • Makra
  wszystkie makra z Eksploratora makr, zapisane w katalogu „Macros”.
 • Bazy danych
  np. słownik, baza klientów i wytwórców, bazy artykułów zapisane w katalogu „Databases”.
 • Szablony struktury projektu
  predefiniowane zestawy ramek i formularzy dla list i planów zapisane w katalogu „Patterns”.
 • Logo
  zapisane w katalogu „Logos”.
 • Arkusze danych
  zapisane w katalogu „Externals”.

Przejmowane są następujące ustawienia konfiguracji

 • Listwy komend: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone listwy komend
 • Obszary robocze: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone obszary robocze
 • Ustawienia: zmienione w menu Narzędzie | Ustawienia (Opcje) specyficzne dla użytkownika i dla programu ustawienia (np. katalogów, kolorów, ocen, tekstów, …)

Procedura importu projektu i danych

Jeśli chcesz przenieść swoje projekty, artykuły, elementy WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do nowego programu WSCAD SUITE 2018, wykonaj kroki od 1 do 6:

 1. Zainstaluj program WSCAD SUITE 2018 równolegle z poprzednią wersją WSCAD SUITE 201x, np. do „C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 2018”.
  W żadnym wypadku nowa wersja nie może zostać zainstalowana w istniejącym katalogu instalacyjnym poprzedniej wersji, ponieważ w przeciwnym razie ważne projekty i dane zostaną nadpisane.
 2. Utwórz kopię zapasową całego katalogu instalacyjnego programu WSCAD SUITE 2018, aby przywrócić oryginalne dane w przypadku wadliwego importu.
 3. Uruchom WSCAD SUITE 2018.
 4. Importuj projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne poprzedniej wersji w jednym kroku za pomocą menu głównego Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza.
 5. Zamknij WSCAD SUITE 2018 i uruchom ponownie.
 6. W razie potrzeby dostosuj symbole i kody kolorów za pomocą menu głównego Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie symbolami i Narzędzia | Stałe dane | .. | Import.

Import projektów i danych

Warunek: wszystkie projekty są zamknięte.

 1. Kliknij na menu Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza. Spowoduje to otwarcie kroku 1 kreatora importu projektów i danych.
 2. Wybierz pole wyboru Zapisz ustawienia (zalecane). W zależności od ustawienia w kroku 2 tego kreatora ustawienia konfiguracji (paski poleceń i obszary robocze) zostaną nadpisane. Dlatego należy utworzyć kopię zapasową ustawień konfiguracyjnych. Kopia zapasowa jest zapisana w katalogu instalacyjnym WSCAD w „Settings / <nazwa użytkownika> / *. WsCFA”. Można jej później użyć do przywrócenia ustawień za pomocą  menu Narzędzia| Import/Eksport ustawień | Import.
 3. Kliknij Dalej. Przejdź do kroku 2 kreatora.
 1. W kroku 2, w polu znaleziona wersja znajdziesz ostatnio zainstalowane wersje WSCAD.
 2. Aby wybrać poprzednią wersję do importu projektu i danych, masz następujące opcje:
 • Wybierz ścieżkę instalacji poprzedniej wersji, korzystając z rozwijanej listy. Pole Katalog danych zostanie zaktualizowane.
 • W polu Katalog danych użyj przycisku ikony przeglądania i wskaż ścieżkę instalacji poprzedniej wersji.
 1. W obszarze Pliki zaznacz pola wyboru dla komponentów WSCAD, które mają zostać przejęte. W razie potrzeby użyj przycisku przeglądania, aby zmienić katalogi, z których elementy WSCAD są dziedziczone.
 2. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, bieżące pliki zostaną nadpisane plikami z poprzedniej wersji.
 3. Jeśli chcesz również zaimportować bazę danych artykułów, aktywuj pole wyboru Baza danych w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania. Zostanie wywołane okno dialogowe transferu danych artykułu. Możesz w nim wybrać bazę artykułów, której artykuły chcesz zaimportować, a dodatkowo dokonać przypisania pól. Ogólnie nie trzeba zmieniać mapowań pól.
 1. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć importowanie bazy danych artykułów.
 2. Jeśli chcesz również importować projekty, aktywuj pole wyboru Projekty w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania. Zostanie wywołane okno dialogowe importu wielu projektów. Możesz w nim wybrać katalog z projektami do zaimportowania. Ponadto możesz wykluczyć pojedyncze projekty z importu. Jeśli zaznaczona jest opcja Konwertuj centralną bazę danych projektów do bieżącej wersji, centralne bazy danych projektów są sukcesywnie konwertowane po uruchomieniu kreatora. Może to zająć trochę czasu, w zależności od liczby projektów i wielkości projektu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, projekty zostaną przekonwertowane po otwarciu.
 1. Kliknij Gotowe, aby wyjść z ustawień importu projektu.
 2. Jeśli chcesz zastosować ustawienia konfiguracji z poprzedniej wersji, zaznacz pola wyboru dla ustawień w obszarze Ustawienia.
  Uwaga: Ustawienia konfiguracji specyficzne dla projektu nie zostaną zastosowane.
 3. Jeśli ustawienia konfiguracyjne nie są zapisane w domyślnym katalogu programu w obszarze Settings, przejdź do lokalizacji przechowywania w polu Ścieżka konfiguracji, używając przycisku Przeglądaj.
 4. Kliknij Wykonaj. W kroku 3 zobaczysz postęp transferu danych.
  Uwaga: licznik pokazuje ilość danych w poprzedniej wersji, kopia pokazuje liczbę kopiowanych plików. Jeśli zaznaczono pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, wartość zliczania i kopiowania musi być taka sama.
  Uwaga: Jeśli importujesz projekty i chcesz utworzyć centralne bazy danych, transfer danych może zająć trochę czasu.
 5. Na koniec kliknij Gotowe. Import projektów i danych został zakończony.
 6. W zależności od wyboru komponentów konieczne może być ponowne uruchomienie programu WSCAD SUITE.

wscaduniverse.com

By | WSCAD SUITE

Praca z największym na świecie portalem danych e-CAD

Z ponad milionem symboli i danych artykułowych 150 wytwórców, wscaduniverse.com jest obecnie największą biblioteką danych E-CAD na rynku i wspaniałą ofertą dla użytkowników WSCAD. Korzystanie z niej jest bezpłatnie, podobnie jak umieszczanie danych przez producentów. Platforma danych jest dostępna w różnych językach, w tym: niemieckim, angielskim, polskim, węgierskim, francuskim i niderlandzkim.

Jak otworzyć wscaduniverse.com?

 • W przeglądarce internetowej (wscaduniverse.com)
 • Za pomocą standardowego paska narzędziowego WSCAD SUITE
 • Za pomocą przycisku w zarządzaniu artykułami WSCAD SUITE w wersji „Expert” (niedostępne w pakiecie Basic, Compact i Maintenance).
 • Za pomocą menu Widok | Okno dodatkowe | wscaduniverse.com
 • Za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + D.

Po otwarciu strony wscaduniverse.com możesz się zalogować  lub zarejestrować. Rejestracja jest całkowicie darmowa i wymaga tylko kilku danych.

W przeglądarce internetowej przycisk rejestracji można znaleźć bezpośrednio na stronie głównej:

W programie znajdziesz ten przycisk w prawym górnym rogu otwartego okna wscaduniverse.com:

Następnie wystarczy wypełnić formularz i potwierdzić przyciskiem „Zatwierdź”:

Po potwierdzeniu otrzymasz od nas e-mail, z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, w pierwszym kroku sprawdź folder spamu, dopiero jeżeli nie znajdziesz tam wiadomości skontaktuj się z nami.

Po potwierdzeniu linku możesz używać wscaduniverse.com, po prostu musisz się zalogować:

Struktura

Konto użytkownika

Możesz dokonać różnych zmian danych na swoim koncie użytkownika. Możesz zmienić hasło, a także przejrzeć swoje zapytania dotyczące artykułów.

Zapytanie o produkt

Jeśli zauważyłeś, że poszukiwanego artykułu brakuje, jest niekompletny lub niepoprawny, możesz użyć przycisku w polu informacyjnym na dole. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić niezbędne dane i przesłać je do nas. Zawsze będziesz informowany o statusie zgłoszenia.

Wyszukiwanie i importowanie artykułów

Aby znaleźć żądany artykuł, możesz użyć alfabetycznego sortowania na stronie głównej, wyszukać ręcznie lub skorzystać z paska wyszukiwania przewidzianego do tego celu. W pasku wyszukiwania można wpisać pełne numery artykułów, oznaczenia itp. lub wyszukiwać tylko w krótkie terminy, automatycznie zaproponowane zostaną wszystkie artykuły z wpisaną frazą.

Po potwierdzeniu wyszukiwania za pomocą „ENTER” lub kliknięciem przycisku „SZUKAJ”, zostanie wyświetlony wynik wyszukiwania.

Podgląd

Na stronie wscaduniverse.com istnieją dwa typy artykułów. Z przypisanymi oraz bez przypisanych symboli. Różnicę widać na przykładzie poniżej. Żółta strzałka pokazuje kolumnę, która musi być wypełniona ikonami EE, CE itp., które reprezentują artykuł z symbolem. Podczas importu zostają przejęte symbole i artykuł.

Możesz także kliknąć na taką ikonę, a pojawi się podgląd symbolu.

Istnieją dwa sposoby importowania żądanych elementów, bezpośredni po wybraniu „WSCAD IMPORT”, albo poprzez dodanie elementów do koszyka.

Można przenieść wiele artykułów do koszyka w tym samym czasie. Aby to zrobić, zaznacz pole w ostatniej kolumnie, a wszystkie elementy na otwartej stronie zostaną przeniesione do koszyka.

Domyślnie wyświetlanych jest maksymalnie 10 elementów na stronę. Za pomocą rozwijanej listy można wyświetlić 30 lub nawet 50 artykułów na stronie.

Jeśli dostęp do strony wscaduniverse.com uzyskasz z poziomu WSCAD SUITE, artykuły z koszyka możesz zaimportować bezpośrednio do programu lub utworzyć z nich pakiet danych. Jeżeli stronę wscaduniverse.com otworzysz w przeglądarce internetowej, możliwe będzie tylko stworzenie pakietu danych. W programie WSCAD SUITE pakiet danych wczytujemy poprzez menu Narzędzia | Stałe dane | Importuj pakiet danych.

Tworzenie etykiet

By | WSCAD SUITE

Tworzenie etykiet (drukowanie etykiet)

W WSCAD SUITE dla materiałów eksploatacyjnych, kabli, zacisków, sterowników i punktów pomiarowych dostępne są gotowe wzory etykiet, nalepek różnych wytwórców. Do wydruku etykiet możemy wykorzystać te gotowe, predefiniowane ustawienia lub utworzyć własne, zgodne z wymaganiami. Drukować możemy bezpośrednio na drukarce lub do pliku.

Metoda

 1. Definiowanie informacji o etykiecie
  W pierwszej kolejności podajemy wymiary papieru, układ kolumn oraz wierszy i zapisujemy jako informację o etykiecie. Możemy również wybrać spośród informacji już istniejących.
 2. Tworzenie szablonu etykiety
  Określamy jakie teksty mają być widoczne na etykiecie i umieszczamy na szablonie etykiety odpowiednie znaczniki (np. OME).
 3. Tworzenie ustawień etykiety
  W ustawieniach etykiety wybieramy zdefiniowaną wcześniej informację o etykiecie, drukarkę oraz szablon. Dla każdego typu elementu (materiał eksploatacyjny, kabel, zacisk, sterownik i punkt pomiarowy) niezależnie można zdefiniować własne ustawienia etykiety.
 4. Drukowanie etykiet
  Po zatwierdzeniu wszystkich ustawień można rozpocząć drukowanie etykiet na drukarce lub do pliku

Definiowanie informacji o etykiecie

W pierwszej kolejności wstawiamy wymiary papieru, układ kolumn oraz wierszy etykiety.

 1. W menu głównym, klikamy Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Etykiety | Informacje.
 1. Jeśli chcemy użyć gotowej informacji o etykiecie:
 • Wybieramy szablon z listy rozwijanej Nazwa. Predefiniowane wartości są przenoszone do tabeli poniżej.
 • W obszarze Ustal wymiary etykiety wybieramy jeden z predefiniowanych wzorców różnych producentów, a następnie klikamy Zastosuj. Predefiniowane wartości są przenoszone do tabeli poniżej.
 1. Jeżeli chcemy zdefiniować własne informacje o etykiecie, klikamy na znak Plus obok listy rozwijanej Nazwa, wprowadzamy nazwę informacji o etykiecie i klikamy OK.
 2. Wpisujemy wartości w tabeli. Określamy wielkość etykiety, odstępy oraz ilość wierszy i kolumn.
 3. Klikamy OK. Wymiary i rozmieszczenie etykiety zostaną zapisane jako wzorzec pod nazwą określoną powyżej.

Tworzenie szablonu etykiety

Za pomocą Edytora etykiet tworzymy nowy szablon i umieszczamy w nim określone znaczniki rezerwacji miejsca.

 1. Edytor etykiet uruchamiamy na jeden z dwóch sposobów:
 • Klikamy w menu Narzędzia | Edytory | Etykieta
 • W Eksploratorze szablonów klikamy na pasku narzędzi przycisk strzałki w dół i wybieramy polecenie Nowa etykieta
 1. Wybieramy informacje o etykiecie. Zostaną przejęte informacje o wymiarach etykiety.
 1. Klikamy przycisk OK. Otworzy się Edytor etykiet. W górnym rogu pojawi się etykieta oznaczona czerwoną ramką.
 2. Wciskając przycisk paska narzędzi umieszczamy w ramce jeden lub kilka znaczników rezerwacji miejsca (np. OME).
 1. Zapisujemy szablon etykiety w katalogu <katalog instalacyjny WSCAD>/Templates. Szablon etykiety pojawi się w Eksploratorze szablonów.

Tworzenie ustawień etykiety

Dla każdego typu elementu (materiał eksploatacyjny, kabel, zacisk, sterownik, punkt pomiarowy) można utworzyć jedno lub kilka ustawień etykiety. Ustawienie etykiety zawiera informacje o etykiecie, szablon etykiety i typ danych wyjściowych (drukarka lub plik).

 1. W menu głównym klikamy Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Etykiety | <Element>, np. Materiał eksploatacyjny
 2. Klikamy na przycisk Plus obok listy rozwijanej pola Nazwa ustawień etykiet, wprowadzamy nazwę dla ustawień i potwierdzamy przyciskiem OK.
 1. Jeżeli etykiety mają być drukowane na drukarce, wybieramy pole Drukarka. Wybieramy informacje o etykiecie, drukarkę i szablon etykiety.
 2. Jeśli etykiety mają być zapisane do pliku, wybieramy opcję Plik i określamy format pliku (np. Excel lub Access). W tym przypadku nie są wymagane informacje o etykiecie i szablon.
 3. Możemy rozszerzyć lub ograniczyć wybór elementów, które mają być drukowane na etykietach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc online.
 4. Klikamy przycisk OK.

Drukowanie etykiet

Kiedy zdefiniowane są już informacje, szablon i ustawienia etykiety możemy etykiety drukować lub zapisać do pliku.

 1. Z menu głównego Zestawienie | Etykiety wybieramy żądaną pozycję (np. Materiały eksploatacyjne).
 2. Z rozwijanej listy Nazwa ustawień etykiet wybieramy etykietę.
 1. Jeśli ustawieniach etykiety wybrana została drukarka, wprowadzamy liczbę kopii. Możemy też ustalić kolumnę i wiersz, od których ma być rozpoczęty wydruk. Jest to ważne, jeżeli na papierze są już częściowo wydrukowane etykiety.
 2. Jeżeli w ustawieniach etykiety wybrana została wybrana opcja Plik, określamy format (np. Excel lub Access).
 3. Klikamy OK.

Poprzez dalsze korzystanie z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień cookies możesz dokonać w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij